בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

פשיטת רגל – כל הדרך להליך יעיל…

כינוס נכסים בהליך פשיטת הרגל – ההליך ומשמעותו בישראל. פשיטת רגל הוא מצב משפטי המכיר באי יכולת של חייב לשלם את חובותיו כלפי הנושים הפועלים כנגדו, במאמר זה נתמקד בהליך פשיטת רגל, ובחלק עיקרי ממנו שהוא כינוס הנכסים וחלוקתם לנושי החייב השונים.

כמו כן, ניתן בידכם את הכלים להבנה מי יכול ליזום הליכי פשיטת רגל ומה המשמעות המשפטית שלהם כלפי היוזם.

מי יכול להכריז על אדם כפושט רגל?

מסלול ראשון – פושט הרגל עצמו

במסלול זה החייב מכריז על עצמו כפושט רגל, וזאת לשם ביצוע הקפאת ההליכים כנגדו מצד נושיו השונים דהיינו לאחר אישור צו הכינוס לבקשת פושט הרגל, כל ההליכים המשפטיים שננקטים נגדו מוקפאים מה שמספק לחייב כאמור אוויר לנשימה.

חייב יכול להגיש בקשה למתן צו כינוס, לכונס הנכסים הרשמי בתנאי שחובותיו מסתכמים בכ-15.000 ₪.

מהו אופן עריכת הבקשה?

הבקשה תיערך כדלקמן:

 1. על החייב למלא טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל.
 2. למלא חוברת קטנה המוגדרת כדין וחשבון על חובות ונכסים.
 3. לצרף כתב ויתור על סודיות.
 4. להכין תצהיר על הגורמים להסתבכותו הכלכלית.
 5. צילום תעודת זהות.

טפסים אלו יש למלא בארבעה עותקים ולהחתים עליהם עורך-דין.

אגרות ותשלומים בעת הגשת הבקשה

לאחר שבידכם כלל הטפסים הנחוצים המוזכרים לעיל יש לגשת ללשכת הכונס הרשמי הקרובה אליכם ולהגיש את הטפסים בצירוף תשלום אגרה שמחירה משתנה מעת לעת – ועומדת על כ-2300 ₪.

כמו כן ולאחר מכן המגיש בקשה יחויב בתשלום חודשי על ידי הכונס הרשמי עד לדיון בבקשתו.

מסלול שני – נושה של פושט הרגל

נושה יכול להגיש בקשה כנגד חייב לפשיטת רגל כאמצעי לחץ לתשלום החוב, התנאי המרכזי הוא שהחוב כלפי הנושה מסתכם בכ-73.000 ₪(סכום המתעדכן מדי פעם לפעם) בכגון דא ישא הנושה בתשלום האגרות.

נושה בדרך כלל יגיש בקשה כאמור כאשר הוא חושש מפני הברחת נכסים של החייב הווה אומר שרגע לפני פשיטת הרגל ינסה החייב להעניק נכסים למקורביו בכדי למלטם מפני יד הנושים, הליך פשיטת הרגל נותן מענה לבעיה זו שכן במסגרתו מתבטלות הענקות שבוצעו סמוך למועד מתן צו הכינוס.

כעת לאחר אישור הבקשה ממונה כונס נכסים לחייב שהוא באופן זמני האפוטרופוס הכללי, עד למינוי כונס קבוע.

פעילות כונס הנכסים

מטרת כונס הנכסים היא העברה של כל נכסי החייב לחזקתו, לשם חלוקתם לנושים השונים למען הסדרת החובות באופן האופטימאלי, כונס הנכסים מכך ינסה להגדיל את קופת הנכסים של חייב פלמוני ויבחן את העברות הנכסים השונות אותן ביצע לפני מועד מתן צו הכינוס בזכוכית מגדלת.

לאחר מעשהו זה יחלק את הכספים על פי עקרונות החלוקה בין הנושים שאלו עיקרם:

1. חלוקה בהתאם למדרגות נושים:

 • הראשונים לקבלת הכספים יהיו הנושים בעלי חוב מובטח, כלומר קיימת בידם ערובה שנטלו לטובת החזרת החוב, כך לדוגמא נושה מובטח הוא בנק בעל משכנתא.
 • הבאים בתור בהליך חלוקת הכספים מכונס הנכסים יהיו בעלי דין הקדימה, עליהם נמנים עובדים, מקבלי שכר דירה, פיגורים בתשלום מזונות, ומיסים עירוניים.
 • לאחר מכן, יתחלק הכסף בין שאר נושי החייב שאינם נמנים על הקבוצות שהזכרנו לעיל.

2. חלוקה שוויונית בין הנושים:

כל מדרגה תקבל את הכספים באופן שוויוני ליחס החוב, כך שאם במדרגת הנושים בעלי דין קדימה קיים חוב לטובת פלוני של 100 ₪, ולטובת אלמוני של 200 ₪ – ובקופה נותרו רק 60 שקלים לחלוקה: פלוני יקבל כ-20 שקלים ואלמוני כ-40 שקלים.

הסכם נושים בהליכי פשיטת רגל

דרך נוספת לחלוקת הכספים, היא הגעה להסכם עם מרבית הנושים על גובה ואופן התשלום – הדבר נעשה בתהליך הנקרא אסיפת נושים – ובו כל הנושים מצביעים בהתאם לגובה החוב שלהם בעד או נגד הסדר הפשרה שמוצע, בכגון דא, יעדיף כונס הנכסים ללכת יד ביד עם הנושים לשם הגעה להסדר פשרה המיטיב הן עם החייב והן עם הנושים – ויחסוך זמן בביצוע ההליכים.

לאחר חלוקת הנכסים על ידי הכונס

לאחר חלוקת הנכסים על ידי הכונס, יכול פושט הרגל לקבל הפטר משאר חובותיו שלא נפרעו ולהתחיל חייו מחדש – אולם קיימות הגבלות על פושט רגל גם לאחר מתן ההפטר ולדוגמא הוא אינו יוכל לשמש כנושא משרה בתאגיד ציבורי, או כדירקטור מטעם הציבור בתאגיד כאמור.

אז אם אין ברירה והחלטת להכנס להליכי פשיטת רגל…

הליך כינוס הנכסים בפשיטת רגל הוא הליך שבו פושט הרגל נפרד מנכסיו והם עוברים לטובת כונס הנכסים הרשמי בתיק. הכונס, לאחר שהגדיל את הקופה כפי שיוכל, יחלק את מה שנותר לנושים או על ידי הסכמה של מרבית הנושים במנגנון הנקרא אסיפת נושים, או על ידי הדין הקובע מדרגות בין נושים כפי שצוין לעיל.

בכל מקרה של כניסה להליך מורכב של פשיטת רגל, יעוץ משפטי ממומחים לתחום הוא הכרחי ובלעדיו קשה ביותר לצלוח את הסוגיות המורכבות שנלוות ועולות באופן טבעי לאורך כל ההליך. למידע נוסף וקבלת סיוע משפטי של עורכי דין העוסקים בתחום ליחצו: פשיטת רגל

‏16 תגובות

 1. […] נוספות באוכלוסיה לדוגמא בעלי תיקים בלשכת הוצאה לפועל, פושטי רגל וסרבני […] 2. פשיטת רגל והליך הפטר - מהו הפטר ב- 28 במאי 2009 בשעה 1:37

  […] במקרים כאלה מוטב לעבור את התהליך עם סיוע משפטי צמוד, הכוונה היא להסתייעות בשירותיהם של עורכי דין המתמחים בנושא פשיטת רגל. […] 3. […] פשיטת רגל […] 4. […] כלכלי, בהם מפעלים וחברות סוגרים את שעריהם ומכריזים על פשיטת רגל, מהווה השביתה אחד האמצעים המשמעותיים במלחמה להחייאת […] 5. […] חייבים המצויים בהליכי הוצאה לפועל או עומדים בפניי פשיטת רגל, לנהוג בדרך של תרמית ומצגי שווא ולהבריח את נכסיהם – […] 6. כונס נכסים - תפקידים וסמכויות ב- 25 בנובמבר 2009 בשעה 13:07

  […] ממונה לתפקיד על ידי שופט, למשל כאשר מתנהל בפניו הליך פשיטת רגל, או ראש ההוצאה לפועל, לשם כינוס נכסיהם של חייבים בהליכי […] 7. […] לצורך גביית חובות, הינן פתיחת תיק הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או כינוס […] 8. […] לצורך גביית חובות, הינן פתיחת תיק הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או כינוס […] 9. […] בפלילים, פשיטת רגל חברה, הטעיית הציבור, עבירות על חוקי מדינת ישראל, תביעות […] 10. פשיטת רגל - סקירת פסקי דין מרכזיים ב- 10 בדצמבר 2009 בשעה 14:52

  […] לפניכם מספר נושאים בהם התחבטו בתי המשפט בעבר בנושא פשיטת רגל וההלכות אותן החליטו לפסוק בסופו של […] 11. חגית ב- 25 בינואר 2010 בשעה 12:06

  היה לי עסק בשותפות עם אחי וצברנו חוב ארנונה מאז פתחתי בהליך פשיטת רגל והוכרזתי כפושטת רגל ובזמן הקרוב אני אמורה לקבל הפטר מבית המשפט לגבי חוב הארנונה הוא צורף לפשיטת הרגל השאלה שלי היא במידה ואני מקבלת הפטר מה קורה לגבי החוב האם יכולים לפנות לאח שלי על מנת לגבות את החוב או שברגע שאני מקבלת הפטר החוב נמחק ולא יכולים לגבות אותו מאח שלי יש לציין כי אח שלי לא פושט רגל והבקשה שלי לפשיטת רגל היא שלי בלבד, אך החוב הוא משותף כי שננו שכרנו את המבנה ושננו חייבים ומופיעים בעיריה כחייבי הארנונה. 12. חגית ב- 25 בינואר 2010 בשעה 12:06

  האם יש לך איזה הצעה כיצד אחי יכול להתמודד עם מצב כזה כאשר לא נאמר לו או נמסרה לו הודעה על הליכי פשיטת הרגל שלי כי אז הוא יכול היה לטעון כי מדובר בחוב משותף ולהתנגד להליכי פשיטת הרגל שלי בטענות שונות ומשונות, ובמיוחד כאשר מצד אחד מדובר בחוב משותף, ומצד שני פוטרים צד אחד מתשלום החוב ועל הצד השני מוטלת החובה לשלם את כול החוב למרות שמדובר בחוב משותף, לסיכום איך הוא יכול להתנגד למצב שנוצר. 13. […] פרק סדרי דין בפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה") מתייחס, בין היתר, לאפשרות החלפת נושה בהליכי פשיטת רגל. […] 14. גבי ק ב- 1 בינואר 2011 בשעה 16:34

  תנאי כספי של פשיטת רגל לפחות 16122 ש"ח. סכום חובות לנושים עד 80,602
  נכון ל-סוף דצמבר 2010 . 15. טלי ב- 13 במרץ 2011 בשעה 17:29

  נכון לתחילת שנת 2011, סכום האגרה לכונס הנכסים הרשמי עומד ע"ס 2580 ש"ח.

  מספיק שלושה העתקים – אחד לכונס הנכסים הרשמי, אחד לבית המשפט ואחד למשרד.

  שכחת לציין כי צריך גם כתב התחייבות + תמונת פספורט צבעונית – כפי הנהלים של כונס הנכסים הרשמי. 16. […] קריסת מספר חברות בניה, מבטיח את כספי הרוכשים במקרה פשיטת רגל של הקבלן ומגביל את משיכת הכסף על ידו בהתאם לשלבי […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.