בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

הגבלת רישיון נהיגה בגלל חוב הוצאה לפועל

אם בעבר היה ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק, לעקל רכב או להגביל את יציאתך מישראל, חשוב שתדעו כי לאחרונה עבר תיקון לחוק ההוצאה לפועל, המאפשר להטיל הגבלות על רישיון נהיגה של חייב בתיק הוצאה לפועל. ליחצו כאן ותדעו מה ואיך ניתן לפעול במקרה כזה…

בשנת 2009 שונה חוק ההוצאה לפועל. שינוי התפיסה מאפשר לכל רשם בלשכת הוצאה לפועל להטיל הגבלות רבות ומגוונות על חייבים.

כך למשל, ניתן לבטל כרטיסי אשראי של חייב ו/או להגביל את יכולתו להנפיק שיקים בנקאיים. יתר על כן, כיום ניתן למנוע מחייב להאריך את דרכונו, לעכב את יציאתו מהארץ ואף להפקיע את רישיון הנהיגה שלו, כמפורט להלן.

באילו תנאים ניתן להגביל רישיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל?

בשל העובדה כי יש בהגבלה על רישיון נהיגה של חייב כדי לפגוע בחירותו ובחופש עיסוקו, זכויות המעוגנות במסגרת חוקי היסוד של מדינת ישראל, מונה החוק מספר תנאים שרק בהתקיימותם ניתן יהיה להפקיע את רישיון הנהיגה.

היינו, על מנת שרשם ההוצאה לפועל יגביל את החייב מלהחזיק, לקבל או לחדש את רישיון הנהיגה, ישנה דרישה כי חובו של החייב יהא גבוה מהסך של חמש מאות שקלים. בנוסף לכך נדרש כי החייב יובא באופן פיסי בפני הרשם, אשר צריך להיווכח כי לא ניתן לו כל הסבר סביר לאי-תשלום חובות החייב.

לא למותר לציין כי ישנן הוראות מיוחדות בכל הנוגע לחייב המוכר כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כהגדרת החוק, ואילו כאשר מדובר בחוב מזונות הרי שדרישות החוק להטלת הגבלות על רישיונו הינן מקלות יותר.

רישיון הנהיגה שלך הוגבל? יש מה לעשות!

ישנם מקרים שבהם הפגיעה בזכויותיו הבסיסיות של החייב הינה כה חמורה, באופן שאינו מאפשר הטלת סנקציות על רישיונו.

חייב אשר חפץ בביטול הטלת המגבלות על רישונו, צריך להוכיח כי הסנקציה האמורה פוגעת באופן ממשית בעיסוקו. ליחצו והכירו את: חוק יסוד חופש העיסוק

לחילופין, טענה לפיה ההגבלה האמורה תפגע באופן ממשי ביכולתו של החייב לשלם את חובותיו עשויה גם היא להוביל את הרשם למסקנה כי אין להפקיע את רישיונו.

אפשרות שלישית ואחרונה העומדת לרשותו של חייב הינה הוכחת הטענה כי הפקעת רישיון הנהיגה תפגע בו בשל נכותו או בקרוב משפחה התלוי בו מאותה סיבה, כאמור.

המשמעות של הטלת הגבלה על רישיון הנהיגה

חוק ההוצאה לפועל קובע כי רואים בחייב אשר הוגבל מלהחזיק רישיון נהיגה, כאדם שרישיון הנהיגה שלו פקע בשל אי תשלום אגרת הרישיון.

ודוק, על אדם שלא משלם את האגרה וחולפת שנה מהמועד שבו פג תוקף הרישיון, להתחיל בהליך הוצאת הרישיון מההתחלה, לרבות ביצוע מבחן תאוריה, שיעורי נהיגה והבדיקות הרפואיות הדרושות לשם הוצאת רישיון.

על כן, אם רישיונו של חייב הוגבל וההגבלה לא תבוטל תוך שנה, הוא יאבד באופן מוחלט את רישונו ויאלץ להוציא רישיון נהיגה חדש.

פסיקת בית המשפט בעניין בקשה לביטול הגבלה על רישיון נהיגה של חייב

ביום 15.4.2010 דחה בית משפט השלום בתל אביב – יפו את בקשת החייב, מר חיים קובוביץ, לפיה תבוטל החלטת לשכת ההוצאה לפועל, אשר הטילה הגבלה על רישיון הנהיגה שלו, כך שהוא אינו יכול לחדשו.

במקרה זה קובע בית המשפט כי אין להפוך את החלטת רשמת ההוצאה לפועל, היות והחייב לא הוכיח כי הסנקציה האמורה פוגעת באופן ממשי בעיסוקו, כנדרש בחוק [ראה: רע"צ (ת"א) 7704-03-10 חיים קובוביץ נ' עמית מנשה].

ליחצו לקריאה נוספת בנושא:

תגובה אחת

  1. […] קיראו בהרחבה על: הגבלת רישיון נהיגה בגלל חוב בהוצאה לפועל […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.