בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

המדריך המלא לרישום פטנט כחוק

זכות הפטנט, אשר ניתנת על ידי רשם הפטנטים, מעניקה לבעליה סמכות למנוע מכל אדם מלבדו את היכולת לנצל את האמצאה הרשומה על שמו. המשכיו וקיראו את המדריך המלא לרישום פטנט בעילות ולפי חוק…

חוק הפטנטים התשכ"ז – 1967, גורס קיימות מספר דרכים לפיהן יכול בעל הזכות לאבד את הבלעדיות בהמצאתו, אולם במידה ולא התקיים אחד התנאים המנויים בחוק, כאמור, תקופת הבלעדיות שלו על האמצאה תימשך למשך עשרים שנה.

רשות הפטנטים על קצה המזלג

על פי דיני הפטנטים, כל בקשה לרישום פטנט צריכה להיות מופנית אל אגף הפטנטים של המשרד למשפטים,
אשר בראשו עומד רשם הפטנטים.

הבקשות המגיעות לפיתחה של הרשות ממויונות על פי תחום האמצאה בגינה מבוקש הרישום, כאשר בחינת הבקשה מבוצעת על ידי בוחן הפטנטים, כהגדרתו בחוק הפטנטים.

בדיקת הבקשה על ידי בוחן הפטנטים

על קוצו של יוד יצויין כי בוחן פטנטים הינו איש מקצוע (לרוב בעל התמחות בתום ההנדסה או הטכנולוגיה), המתמחה בתחום עליו הוא מופקד.

לבוחן קיימת גישה למאגרי המידע המכילים נתונים אודות אינספור המצאות שנרשמו בעולם בשנים האחרונות.

על בסיס נתונים אלו, הוא בודק האם האמצאה שרישום הפטנט מבוקש בגינה, עומדת בתנאים המקדמיים של החוק, כך שהיא מהווה אמצאה חדשה, מועילה, אשר ניתן להשתמש בה בתעשיית התחום ויש בה התקדמות המצאתית.

מה היא אמצאה העומדת בדרישות החוק?

על פי הגדרת החוק, על האמצאה להוות תהליך מהתחום הטכנולוגי או כל מוצר שהוא, כאשר דרישת החידוש מתקיימת רק במידה והאמצאה לא פורסמה באופן פומבי, בין בישראל ובין מחוץ לה.
המועד הקובע הוא המועד בו הוגשה הבקשה לרישום.

בהקשר זה פרסום ייחשב לכל שימוש פומבי שנעשה באמצאה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, כך במקרה של הרצאה.

בנוסף לאמור לעיל, ישנה דרישה כי האמצאה תהווה חידוש המצאתי, כאשר תנאי זה מתקיים במידה ונקבע כי יש באמצאה התקדמות בלתי מובנת מאליה, זאת על סמך מקצועיותו בתחום ובהתאם להמצאות שכבר קיימות בשוק.

אופן הגשת הבקשה

על פי החוק, יש לצרף לבקשה אישור על תשלום האגרה, זאת בנוסף למכתב המתאר את שם האמצאה
(בעברית ובאנגלית) את תמציתה ואת הייעוד שלה.

יש להדגיש כי במידת האפשר פירוט האמצאה יתבסס על תרשימים ו/או שרטוטים, עליהם יוכל בוחן הפטנטים להסתמך.

רצוי שבקשת הרישום תיערך ותוגש בשם המבקש על ידי עורך דין קניין רוחני המנוסה בתחום או באמצעות עורך פטנטים, זאת משום שכל כשל פרוצדורלי עלול להביא לעיכוב הרישום, על כל נובע מכך.

מעבר לכך, עורך דין מיומן יוכל להבהיר למבקש, בין היתר, האם האמצאה עונה על הגדרות החוק ואם כן – מה היא הדרך היעילה ביותר לשמור על חיסיון האמצאה.

קבלת הבקשה והרישום

הבקשה תעבור בחינה כפולה, פורמלית – פרוצדורלית ומהותית. במידה והבקשה עומדת במבחן הכפול, תפורסם הבקשה ביומן הפטנטים והמדגמים, כך שבמקרה שלא תוגש כל התנגדות לרישום הפטנט במהלך שלושת החודשים שלאחר הפרסום, יישאר הפטנט בתוקף למשך עשרים שנה, כמפורט לעיל.

באתר משרד המשפטים מופיע מדריך למבקש רישום פטנט כשירות לאזרח.

מכתבים, מסמכים, וכו' בענייני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל: רשם הפטנטים והמדגמים, גנים טכנולוגיים ירושלים, בנין 5 מלחה, ירושלים. אגרות ללשכת הפטנטים מתקבלות אך ורק על ידי תשלום לחשבון הרשות בבנק הדואר מס' 0-24145-2. יש להציג קבלת בנק הדואר ללשכה יחד עם הבקשה לפעולה שעבורה האגרה שולמה.

קיראו עוד בנושא פטנטים וקניין רוחני:

‏4 תגובות

  1. זכויות קניין במשפט הישראלי ב- 2 באוגוסט 2011 בשעה 11:50

    […] תכונת הפומביות של הזכות הקניינית, כאמור לעיל, מדגישה באופן הרב ביותר את ההבדלים בין סוגי הקניין. כך, כאשר עסקינן בנושא קניין רוחני, הדבר בא לידי ביטוי במרשמים שונים המוסדרים על ידי המדינה, לדוגמא, מרשם סימני מסחר ו/או פטנטים. […]  2. רישום סימן מסחר TradeMark ב- 14 במרץ 2013 בשעה 17:18

    […] בהרחבה על רישום פטנט על פי חוק בישראל מופיע בקטגוריות: עורכי דין זכויות יוצרים,עורכי […]  3. […] ראו מיכאל בירנהק, "לידתה של עוולה: הפרה תורמת בדיני פטנטים" טכנולוגיות של צדק – משפט מדע וחברה (שי לביא עורך, […]  4. […] רישום פטנט – הדרך היעילה והמהירה לרישום פטנט בישראל ובמקומות אחרים בעולם […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.