בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

מאבק המדינה בעישון סיגריות – דו"ח העישון לשנת 2010

אם אתם מעשנים, הגזרות החדשות לבטח מוציאות אתכם מהכלים. מצד שני, אנחנו, אלה שאינם סובלים סגריות ומעשנים רק באופן פאסיבי, נהנים ממגוון החלטות תקדימיות בנושא עישון סיגריות. מה דעתך?

בעת האחרונה ראה אור דו"ח העישון לשנת 2010 תכליתו של הדו"ח הינה לציין את המגמות בדין הישראלי לצורך מניעת עישון פאסיבי במקומות ציבוריים ולקבע מספר שינויים בחקיקה הקיימת, אשר אינה מקיפה דיו ואינה נאכפת באופן הראוי והנדרש.

במסגרת הדו"ח אומצה תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו, אשר עיקרה הוא הקמת גוף במסגרת משרד הבריאות, אשר יעסוק באופן בלעדי בכל נושא העישון והשימוש במוצרי עישון, באכיפת החוקים הנוגעים למאבק המדינה במעשנים וביישום התכנית הלאומית האמורה.

שלושת הפרקים הראשונים בדו"ח עוסקים בניתוחים סטטיסטיים המעידים על מגמות העישון באוכלוסיה, על פי פילוח לגילאים, מינים, מיקום גיאוגראפי ועוד.

לאחר מכן מפרט הדו"ח אודות הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו, אשר הוקמה על ידי משרד הבריאות.

מסקנות הוועדה שאומצו על ידי משרד הבריאות הינן מגוונות ונגעו לאספקטים שונים של העישון.

כך, דנה הוועדה בין היתר בהגבלות שיש להכניס לחוק על שיווקם ופרסומם של מוצרי טבק, הטלת מיסים גבוהים יותר מוצרים אלו, שירותי גמילה למעשנים ועוד.

סעיפים מרכזיים בדו"ח העישון לשנת 2010

מלבד הקמת הגוף המרכזי, כמפורט לעיל, מסקנותיה של הוועדה נגעו אף לתיקונים שיש להכניס לדין הקיים, אשר יעזרו ליעילות מאבק המדינה במעשנים.

כך, הוצע כי תבוטל החובה שקיימת כיום, לפיה יש למסור למנהלי המקום הציבורי, כהגדרתו בחוק, על הכוונה להיכנס אליו ולבצע בו פיקוח. זאת ועוד, הוצע כי ינתנו סמכויות אכיפה ופיקוח לגורמים נוספים שימונו על ידי שר הבריאות.

מעבר לכך, הוועדה קבעה מספר תיקונים ספציפיים שיש להכניס לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג – 1983: הוספת המונח "הופעות" להגדרת אירועי תרבות, על מנת שגם בהופעות וקונצרטים למיניהם לא יותר העישון; איסור מוחלט לעשן בשטחי בית ספר, באוטובוסים, ברכבת (לרבות השטח המקורה של תחנות כלי התחבורה האמורים) במשרדי ממשלה, בבריכות שחייה, במתנ"סים, במסגרת בתי אבות ועוד.

תיקונים ספציפיים הוצעו גם בכל הנוגע לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג – 1983: ראשית, הוצע כי ישונה שם החוק, כך שייקרא מעתה ואילך – איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק, על כל הנובע מכך.

בנוסף, הוצע להוסיף סעיף לחוק שיפרט את תכליתו, לפיו החוק נועד לשמור על בריאות הציבור על ידי איסור פרסום מוצרי טבק, עובדה שעשויה להקל על מניעת השימוש באותם מוצרים.

תיקונים נוספים שהוצעו על ידי הוועדה נגעו לאיסור מתן חסות על ידי חברות טבק, קביעת מקומות בהם לא יהא ניתן להציב מכונות למכירת מוצרי טבק, העלאת המס על סיגריות ועוד.

ההתנגשות הקיימת בין טובת הכלל לחירותו של הפרט

טענתם העיקרית של המתנגדים להחרפת מאבק המדינה במעשנים על ידי ישום המלצות הדו"ח האמור, הינה כי אותם חוקים נוגדים את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולרציונאליים הבסיסיים של השיטה הדמוקרטית בישראל שכן התכנית הלאומית האמורה מגבילה את החופש של האזרח לעשן בכל מקום בו יחפוץ לעשות כן.

תגובת המצדדים באימוץ המלצות הוועדה הינה כי גם חירותו של אדם צריכה להיות מוגבלת, במיוחד בכל הנוגע לחופש הפעולה הניתן לו במקומות ציבוריים שאינם בדלת אמותיו.

נראה כי כמו מאבק המדינה במעשנים, גם המאבק בין ציבור המעשנים לאלו שאינם מעשנים הינו רחוק מסיומו. וקצת בנימה אישית, כמי שעישן סיגריות במשך שנים רבות, אני ממליץ לכולם להפסיק לעשן בלי קשר לחוק או להיטלי מס.

הסיגריות בכל מקרה אינן מטיבות עמנו ובכל מקרה מקצרות את החיים. החיים טובים יותר בלי עשן סיגריות רעיל. קיראו עוד על גמילה מעישון סיגריות

קיראו מידע משפטי נוסף באתר:

פרסום עורכי דין באינטרנט – מה אומר החוק?
סמים – על סוגי סמים וגמילה
חופש הביטוי – זכות יסוד שלי ושלך!
חוקה בישראל – מאמר דעה

תגובה אחת

  1. […] ובהכרעתו. במקרה הנידון, הפוסק סבר שהיות שחפיסות סיגריות הן מוצר הנרכש מאחורי הדלפק, כאשר הקונה מבטא את שם […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.