בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

עריכת צוואה על ידי עורך דין העוסק בדיני משפחה

רוצים לנסח צוואה על פי חוקי מדינת ישראל? במסמך זה נרחיב את היריעה בנוגע לעריכת צוואות – מהן ארבע הדרכים הקבילות על פי החוק לעריכת צוואה? מתי על פי רוב ביצוע הצוואה הינו קל ומהיר ומתי נוטה הביצוע להתעכב או אף להתבטל, וכיצד ניתן למנוע ביטול או עיכוב של הוצאת הצוואה לפועל?

מהי צוואה?

צוואה הינה מסמך קביל משפטית שמסדיר את חלוקת רכושו של המצווה לאחר המוות. למעשה, היא דרכו של הנפטר להחליט כיצד יתחלק הרכוש שלו לאחר שייפרד מן העולם.

כיצד מתחלק הרכוש כאשר אין צוואה חוקית?

על פי חוק הירושה, אם נפטר אדם ואין לו צוואה קבילה על פי חוק, מחצית מרכושו (למעט רכב, והמיטלטלין הקיימים בבית המגורים) תעבור לבן או בת הזוג, והמחצית השנייה תחולק באופן שווה בין ילדיו.

החוק גם קובע כיצד יחולק רכושו של נפטר באין בן זוג, באין ילדים, ועוד. כמובן, שמדובר כאן במנגנון כללי, וכמותי, שעשוי ליצור ויכוחים ומריבות בין קרובי משפחה, לאחר מות יקיריהם.

זו רק אחת הסיבות, בגינן מומלץ לגשת אל עורך דין העוסק בדיני משפחה ולערוך צוואה תקפה שתסגיר את ענייני חלוקת העיזבון במיקרה של מוות, חלילה וחס.

סוגים של צוואות על פי חוק בישראל

סעיף 18 לחוק הירושה מגדיר ארבעה סוגים קבילים מבחינה משפטית של צוואות:

צוואה בכתב יד – צוואה זו תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ותכיל תאריך וחתימה. בכתיבת צוואה בכתב יד אין צורך בעדים.

חשוב לקחת בחשבון כי ניסוחים לקויים, לא ברורים או לא משפטיים עלולים לבטל את הצוואה.

ניסוח עממי ולא מיודע של צוואה בשיטה זו הוא הרפתקה שעלולה להסתיים בפסילת המסמך, עיכובים בביצועו או בהבנת הנאמר באופן שונה מזה אליו התכוון המצווה, והיא מומלצת רק למי שחש בקיא מאד בכתיבת צוואות

צוואה בעדים – המדובר בצוואה מודפסת, שנחתמה על ידי המצווה ובנוכחות שני עדים. העדים חייבים להיות כאלה שאינם בעלי עניין ואינם יורשים מוגדרים בצוואה.

עדים אלה יחתמו גם הם על מסמך הצוואה, כעדים לחתימת המצווה על צוואתו ולצורך אישור שהמצווה חתם על הצוואה בנוכחותם.

החותמים מצהירים כי המצווה הכריז בפניהם שזו היא צוואתו. זוהי הצוואה השכיחה ביותר ועל פי רוב היא נכתבת בפני עורך דין ונערכת על פי הנחיותיו.

צוואה בפני רשות – מדובר במסירת צוואה בעל פה, בפני שופט, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה. השופט ירשום את הצוואה. זוהי שיטה לעריכת צוואות שבה נהגו להשתמש כשאנאלפתיות היתה מקרה נפוץ ורבים לא ידעו קרוא וכתוב.

כיום, כמעט ואין משתמשים בשיטה זו לעריכת צוואה.

צוואה בעל-פה – בסמוך למועד המוות של המצווה, ניתן למסור צוואה בעל פה, מול שני עדים. על שני העדים להעלות את דבריו של המצווה על הכתב, ולהפקיד את זיכרון הדברים אצל רשם לענייני ירושה בהקדם האפשרי.

צוואה בעל פה תקפה למשך חודש ימים בלבד, ולאחר חודש ימים יש לערוך צוואה חדשה.

האם יש צורך לעדכן צוואה?

צוואה כתובה הינה מסמך תקף, ללא הגבלת זמן. אולם, אם חלו שינויים באופן הרצוי של חלוקת הרכוש, שינויים במבנה המשפחה וכדומה – רצוי לגשת לעורך הדין ולוודא כי שינויים אלה באים לידי ביטוי בצוואה.

צוואה ניתן לעדכן בכל עת, ככל שהאדם חפץ. בכל מיקרה, הצוואה התקפה היא האחרונה שנכתבה.

חשיבות רבה – עריכת צוואה אצל עורך דין מנוסה בדיני משפחה

במיוחד בעת עריכת צוואה, ודווקא בשל המצב המיוחד בו המצווה לא יהיה עוד בין החיים בעת שמסמך הצוואה שלו ייקרא וייושם, ישנה חשיבות מכרעת לכתיבת מסמך מקיף, ברור, חד משמעי ועל פי החוקים והכללים המקובלים בכתיבת צוואות.

כמו כן, חשוב לערוך צוואה ולהחתים עדים שאין להם עניין אישי בצוואה, והם אינם יורשים או יורשים עקיפים של המצווה.

עוד חשוב, להפקיד את הצוואה בידיים אמונות, כדי שיהיה קל בעת הצורך לאתר ולהפעיל את מסמך הצוואה, לאחר מות המצווה.

כאשר צוואה מנוסחת באופן ביתי או חובבני, במרבית המקרים היא אינה כתובה על פי כללי הניסוח המקובלים בתחום כתיבת הצוואות.

עניין זה עשוי לגרום לביטול המסמך או לעיכוב משמעותי של ביצוע חלוקת הרכוש על פי הצוואה הכתובה, ובחלק מן המקרים להבנה ופירוש שגויים לחלוטין של מיישמי הצוואה.

הדבר חשוב בעיקר כאשר אופן חלוקת הרכוש אותה מותיר המצווה אחריו היא שונה משמעותית מזו הקבועה בחוק, או כאשר ישנם פריטי רכוש מסויימים אותם המצווה מעוניין להוריש דווקא לאדם זה או אחר, עניין שאינו קבוע בחוק, ושבאין צוואה ברורה כתובה, נשאר להחלטה בידי היורשים.

‏2 תגובות

  1. משה ב- 25 בינואר 2010 בשעה 1:38

    מאמר מצוין ומומלץ אנשים קראו ויישמו אותו בחוכמה, תודה רבה  2. משה ב- 16 בפברואר 2010 בשעה 13:25

    תודה רבה מאמר מצוין, הועיל לי רבותהשאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.