בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

יש לך חוב לרשות השידור? הכירו את אגרת הטלוויזיה שלנו!

מהי אגרת הטלוויזיה שכולנו נדרשים לשלם? חוק רשות השידור, התשכ"ה – 1965, מסמיך את הועד המנהל של רשות השידור באישורו של שר החינוך והתרבות, להטיל תשלום  אגרה בעבור החזקה של מקלטי טלוויזיה ורדיו. מכוח סמכות זו הותקנו תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלווזיה), תשמ"א – 1981, אשר קובעות את התשלומים שיש לשלם לרשות השידור בעד החזקת מקלט טלוויזיה בכל שנה מחדש.

אם אתם לא משלמים את האגרה, כמו אזרחים רבים בישראל, החוב שלכם צובר ריבית גבוהה ואתם עלולים לגלות שרשות השידור הטילה עיקולים מנהליים ובמקרים רבים – המעקלים ידפקו בדלת! בשנת 2011 סכום האגרה עמד על כ – 500 ₪. עבור החזקת מכשיר טלוויזיה נדרש תשלום בסך 379 ₪ ועבור מכשיר רדיו, 120 ₪.

אתם רואים טלוויזיה? גם אם לא אתם צריכים לשלם אגרה… רואים את הערוץ האיכותי (הערוץ הראשון) של רשות השידור? גם אם לא וגם הפעם – אתם חייבים לשלם. ולמה זה גורם?כמעט 40% מאלה שמחזיקים בבית טלוויזיה (כן, גם בעלי LCD או פלזמה צריכים לשלם את אותה האגרה) לא משלמים אגרה שנתית!

אנשים שואלים: אם אני לא נהנה משידורי רשות השידור ולא רואה את הערוץ הראשון, למה אני צריך לשלם את האגרה? ובית המשפט בישראל פסק בנקודה וקבע כי הקריטריון היחיד הקובע את בסיס החיוב באגרת טלויזיה הוא קריטריון ההחזקה במקלט. אין חבות באגרת טלויזיה ללא החזקה במקלט.

גביית אגרת טלוויזיה ורדיו – איך רשות השידור עושה את זה?

כולם שמעו את השם: אגף הגבייה של רשות השידור. אתם לא רוצים לפגוש את העובדים באגף (וזה לא אישי נגד אף אחד מהם) באף אחת מעונות השנה. אבל אם יש לכם חוב לרשות השידור, יש הרבה סיכויים שתפגשו ואחד הצדדים ישלם (ושוב, לא עובדי אגף הגבייה של רשות השידור).

אגרת הרדיו משולמת אחת לשנה יחד עם אגרת הרישוי לרכב. בעקבות הקשיים לבצע גבייה אפקטיבית של אגרת הרדיו הוחלט לפני שנים, להצמיד את גביית האגרה למבחן הרישוי השנתי, מתוך הנחת עבודה מוצדקת, שמרבית האזרחים בעלי רכב פרטי לא יסתכנו בנסיעה ללא רשיון תקף. הגבייה מתבצעת על ידי משרדי הרישוי הכפופים למשרד התחבורה וזה מעביר את התשלומים לרשות השידור. שיטה יעילה לגביית האגרה?! כן בהחלט.

ומה לגבי אגרת טלוויזיה? כל משק בית המחזיק מקלט טלוויזיה אחד לפחות מחויב בתשלום אגרה לפי הסכום הנקוב. האגרה נשלחת בדואר על ידי אגף הגבייה של רשות השידור ומפורטות בה הדרכים האפשריות לביצוע התשלום. לפי הנקבע בתקנות המתפרסמות באתר רשות השידור ובשידוריה היזומים בערוץ האהוב (הערוץ הראשון!) המחזיק יכול לשלם את האגרה בתשלום אחד ו/או בשני תשלומים בכל אחד מסניפי הבנקים, ובאתר הרשות באמצעות כרטיס אשראי.

במידה ומחזיק המקלט מעדיף לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית עומדת לו האפשרות לפצל את תשלום האגרה ל- 4 תשלומים שווים! מעניין למה זה לא משכנע את הציבור לשלם…

החלטתם לשלם את אגרת רשות השידור? חייגו: 1-800-22-6666 ותכלו לפרוס את החוב שלכם לתשלומים.

זכאות לקבל הנחה או פטור מתשלום אגרה

תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד – 1974, הן העוגן החוקי אשר לפיו נבחנות טענותיו של אזרח לפטור או הנחה מתשלום האגרה. סעיף 2 לתקנות קובע פטור חלקי מיוחד בגובה של 50% מהאגרה המלאה לבתי חולים, מועדוני קשישים, בתי אבות או דיור מוגן, בתי הבראה, מועדוני צה"ל ואכסניות נוער המחזיקים מקלט טלוויזיה.

פטור דומה ניתן לכל אדם שמקבל קיצבה בהתאם לחוק הבטחת הכנסה (אנשים שאינם יכולים להבטיח לעצמם הכנסה מינימלית לצורכי מחייה). סעיף 4 לתקנות עוסק באופן מפורט בסכומים שיגבו מבתי מלון. לפי התקנות, בית מלון שמחזיק 130 מכשירי טלוויזיה, לכל היותר, יקבל הנחה של 75% מהאגרה שתיגבה בגין כל מקלט. לעומת זאת, מלון שמחזיק יותר מ-130 טלוויזיות יקבל הנחה קטנה יותר, בשיעור של 50% מהתשלום המלא.

לצד הוראות אלו המעניקות הנחה בתשלום אגרה, ישנם מקרים מסויימים שבהם ישנו פטור מוחלט מתשלום אגרת טלווויזיה. כך, למשל לגבי נכי צה"ל, או נציגי האו"ם שגרים בישראל וברשותם טלוויזיה, נשיא המדינה, עובדי רשות השידור או נציגי מדינות זרות – מכל אלה לא יגבה תשלום של אגרת טלוויזיה. זאת ועוד, גם בגין טלוויזיות המוחזקות בבתי ספר או על ידי חירשים-אילמים ועיוורים לא תשולם כל אגרה.

על מנת לקבל את הפטור המלא בגין מצב רפואי, כאמור, יש לפנות לאגף הגביה ולצרף למכתב בקשת הפטור צילום של תעודת הזהות וטופס תעודה רפואית, אשר מעיד על הבעיה הרפואית. בנוסף לכך, כל אדם יכול לקבל פטור מתשלום אגרת טלוויזיה אם הוכיח לעובד מוסמך של רשות השידור כי המקלט שברשותו מקולקל ולא ניתן לעשות בו כל שימוש.

התקנות מונות עוד מספר מקרים שבהם ניתן יהיה לקבל פטור מלא. לדוגמא, אם מדובר בעולה חדש שרכש את המקלט בתקופה של שנתיים מאז עלייתו ארצה, הוא יהיה פטור מתשלום אגרה בשנה שלאחר הרכישה. רשות השידור אף העניקה פטור מלא מתשלום במקרים שבהם מחזיק המקלט הוציא ממנו את כניסת האנטנה או בשמו האחר "טיונר". על ידי הוצאת הטיונר נמנעת האפשרות של קליטת שידורים וניתן לצפות במכשיר הטלוויזיה רק בקלטות מוקלטות.

בכדי לקבל את הפטור האמור יש לפנות לרשות השידור ולהצהיר על הוצאת הטיונר מהטלוויזיה על ידי טכנאי. יחד עם זאת, יש לשים לב שהטיונר הוצא גם מממיר הכבלים או מהווידאו, אחרת עדיין תוטל חובה לשלם אגרת טלוויזיה. בקיצור, גם אם אתם לא רואים ערוץ ראשון ומשלמים ממיטב כספכם עבור שירותי חברת YES או HOT ואפילו אם לא, ואתם רואים רק תחנות ערביות שמשדרות ממדינות שכנות – אתם חייבים לשלם אגרת טלוויזיה לפי חוק.

פלא שכל כך הרבה אנשים לא משלמים אגרה וצוברים חובות גבוהים? לידיעתך: אזרח מדינת ישראל שאינו משלם את האגרה לרשות השידור הוא (או היא) עבריין. תחושת הזרות שאנו חשים כלפי הערוץ הראשון וכלפי רשות השידור (רייטינג?!? מה…?) גורמת לכך שרבים מבין אזרחי המדינה בוחרים בדעה צלולה לחלוטין לא לשלם אגרה. מאד פופולרי וקל להיות נגד ופשוט לא לשלם.

סנקציות בגין אי תשלום אגרת רשות השידור וצבירת חובות לאורך השנים

תקנה 6 לתקנות רשות השידור קובעת קנסות והפרשי הצמדה על אגרות שאינן משולמות במועד. ודוק, אם עבר חודש מהמועד שנקבע לתשלום, יתווסף לסכום שלא שולם סך של 10%. בהמשך לכך, עיכוב של כל חודש נוסף בתשלום מגדיל את הקנס ב 10% נוספים. דוגמא יקרה, כואבת ונפוצה: עברו 3 חודשים ממועד תשלום האגרה, הקנס שישולם יהיה בשיעור של 30% מסכום זה וכן הפרשי הצמדה על הסכום האמור. אל סכום הריבית מתווספים עד ליום התשלום גם הפרשי הצמדה כדלקמן: אחרי פיגור של שלושה חודשים חלה הצמדה של סכום הקרן. אחרי 5 חודשי פיגור חלה ההצמדה גם על הקרן ועל הקנס.

אם אתם לא משלמים את אגרת רשות השידור, החובות שלכם יגדלו במהירות ובמוקדם או במאוחר (לפעמים מאד מאוחר) תזכו להכיר את אגף הגבייה, באמצעות הטלת עיקולים מנהליים או שליחת מעקלים לצורך ביצוע עיקול מטלטלין אצלכם בבית. ודרך אגב, הדברהראשון שהמעקלים לוקחים הוא מכשיר הטלוויזיה שלכם. ככל רשות מנהלית אחרת, גם רשות השידור יכולה להטיל עיקולים ישירים על הרכוש שלכם (רכב, בנקים ומטלטלין אחרים) ללא צורך בהליכי הוצאה לפועל ו/או פניה אל בית המשפט כמו כל בעל חוב אחר שאינו רשות מרשויות המדינה.

והנה הסבר ויזואלי יותר: אם קיבלת בדואר מכתב מרשות השידור שכותרתו "אזהרה חמורה לחייב באגרה" או "אזהרה לפני הפעלת צו לעיקול נכסי חייב" הגיע הזמן להתחיל לדאוג או לחילופין לשלם את החוב. אם יש לכם טענות, בקשות מענות או כל עניין אחר עם הרשות אתם מוזמנים לכתוב לנציב הקבילות של רשות השידור (הסיכוי לקבל מענה נמוך ביותר) בדוא"ל: ombudsmann@iba.org.il

מעבר לקנסות השגרתיים הנ"ל, ישנן סנקציות נוספות ומפתיעות שלא הרבה אנשים מכירים, אלה מוטלות על מי שמפר את הוראות החוק והתקנות בנושא אגרת הטלוויזיה, לדוגמא: כאשר אדם מעביר מקלט טלוויזיה לאדם אחר או מוכר את המקלט שברשותו, עליו להודיע על כך לרשות השידור בתוך 30 ימים ולציין פרטים מזהים אודותיו ואודות האדם שקיבל או קנה ממנו את המכשיר. אדם שעובר על הוראה זו יהיה צפוי לקבל קנס בגובה של 3,000 ₪.

יש לך חוב לרשות השידור בגלל שלא שילמת את האגרה? את/ה לא לבד וכמעט בטוח שאחד השכנים שלך גם צובר חובות ממש כמוך אם לא יותר.

אבל ואבל גדול, חשוב לזכור כי הרשות פועלת כאמור וכל סמכויותיה הנן לפי חוק מדינה. והנה תגובת הרשות: "כל בית שיש בו מקלט חייב לשלם אגרה. עיקול חשבונות של חייבים נעשה רק כאשר אין ברירה אחרת, והחייבים אינם משלמים את חובותיהם במשך שנים. אין הצדקה לכך שאזרחים אשר משלמים אגרה כחוק יישאו בנטל, בעוד שאחרים שחייבים גם הם באגרה לא יצטרכו לשלם כלל"

רוצים לדעת עוד בנושא? להלן רשימת חוקים ותקנות רלוונטיים שעשויים לעניין אותך: תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה),התשמ"א-1981, תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) התשל"ד – 1974, תקנות סדרי דין (ערעור על הטלת אגרה או קנס לפי חוק רשות השידור), התשכ"ו-1965, פקודת התעבורה [נוסח חדש], חוק הבזק תשס"ב- 1982, חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989

‏2 תגובות

  1. […] 6 ספטמבר 2011 … ובית המשפט בישראל פסק בנקודה וקבע כי הקריטריון היחיד הקובע את בסיס החיוב באגרת טלויזיה הוא קריטריון ההחזקה במקלט. אין חבות באגרת טלויזיה ללא …מתוך חובות לרשות השידור בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה – מדריך לאזרח להמשך קריאה […]  2. […] 6 ספטמבר 2011 … ובית המשפט בישראל פסק בנקודה וקבע כי הקריטריון היחיד הקובע את בסיס החיוב באגרת טלויזיה הוא קריטריון ההחזקה במקלט. אין חבות באגרת טלויזיה ללא …מתוך חובות לרשות השידור בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה – מדריך לאזרח להמשך קריאה […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.