בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

הקפאת הליכים נגד חברה – אימתי ומדוע?

יותר ויותר חברות במשק הישראלי נקלעות לקשיים כלכליים ולחובות כספיים כבדים. בחלק מהמקרים מוגשות תביעות משפטיות על ידי נושים, ובמקרים מסויימים לבית המשפט קיימת הזכות להחליט ולפסוק על הקפאת כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה..

חדלות פירעון הוא מצב משפטי המתאר חוסר יכולת של חברה לעמוד בהתחייבויות כלפי נושים בכל הנוגע להחזר חובות, כאשר סך הנכסים שבבעלותה נמוך מסך חובותיה באופן משמעותי.

במצב הדברים, יכול נושה או כמה נושים לפנות לבית המשפט בבקשה לפתוח בהליכי פירוק החברה, בדומה להליך של פשיטת רגל המוכרז במקרה של אדם פרטי שנקלע לחובות.

קיראו בהרחבה: על חברה בע"מ

מהי עולה צורך בהקפאת הליכים?

צו הקפאת הליכים נגד חברה הנו הליך משפטי הקבוע בסעיף 350 (ב) לחוק החברות תשנ"ט-1999.

צו זה מאפשר לחברה המצויה בקשיים כלכליים וחוששת שאחד מנושיה יבקש לפתוח נגדה בהליכי פירוק, לפנות לבית המשפט ולקבל צו המגן עליה למעשה מפני האפשרות שהנושים שמעוניינים בפירעון החוב שלהם יפתחו או ימשיכו לנהל נגדה הליכים משפטיים לגביית החוב, שכן הליכים כאלה עשויים להוביל לפירוק החברה הלכה למעשה.

צו מסוג זה ניתן לבקש לפני ובמהלך הליכי הפירוק.

סעיף 350(א) קובע שאם הוצע הסדר חובות או פשרה בין החברה ובעלי המניות או הנושים שלה, מוסמך בית המשפט לבקשתם של נושה, בעל מניות, החברה או המפרק הזמני שלה במידה והיא בהליכי פירוק לצוות על כינוס של בעלי המניות או הנושים.

סעיף 350(ב) קובע שאם הוגשה בקשה מסוג זה, בית המשפט מוסמך במידה והשתכנע כי תהיה לכך תועלת לגיבוש או אישור תוכנית שתוביל להבראת החברה להורות על מתן צו לפיו במשך תשעה חודשים לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך לקיים כל הליך משפטי נגד החברה אלא רק באישור בית המשפט ובתנאים שייקבעו לכך.

זהו למעשה צו המורה אעל הקפאת כל ההליכים המשפטיים כנגד החברה.

הסעיף מתייחס לכל הליך כולל הליכי גבייה לפי חוק הוצאה לפועל תשכ"ז-1967, מלבד הליכים שהסתיימו לפני שניתן הצו אף אם החברה טרם הספיקה להעביר את הכספים שנפסקו כנגדה.

בית המשפט יכול לפי סעיף 350(ג) לתת צו הקפאת הליכים נגד חברה במעמד צד אחד בלבד אם הנסיבות מצדיקות זאת אולם צריכה להימסר על כך הודעה לכל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהוצאת הצו.

החוק מאפשר למי שנפגע מהוצאת הצו במעמד צד אחד לפנות לבית המשפט תוך 30 יום בבקשה מנומקת לביטול הצו שניתן כאמור.

בית המשפט גם רשאי, אם התקיימו נסיבות המצדיקות את הדבר, לדון בבקשה אם הוגשה באיחור או אם מיום שניתן הצו חלו שינויים שעלולים לגרום לפגיעה בזכויות הנושה.

בית המשפט אף מוסמך במצב זה להיעתר לבקשות נושים מובטחים ונושים בעלי זכויות שעבוד לממש נכס אם לא קיימת הגנה מספיקה על זכויותיו של אותו נושה בנכס או שמימוש השעבוד לא יפגע בתוכנית שגובשה.

קיראו בהרחבה: פסקי דין מרכזיים בעניין הליכי פשיטת רגל

דוגמא מתוך פסק דין שעסק בבקשה להקפאת הליכים

מצאנו והבאנו מתוך המאגר המשפטי את הדיון בהליך רע"א 5990/08 ת.י.ג בע"מ נ' בנק לאומי – בקשה להארכת צו הקפאת הליכים נגד חברה שניתן לגבי המבקשת שהנה חברה קבלנית שבשנת 2008 ביקשה צו להקפאת הליכים נגדה לאחר שנקלעה לטענתה לקשיים בגלל כספים שטרם שולמו לה וחילוט ערבויות, עובדה שהובילה לפגיעה בתזרים הכספים שלה והצו ניתן לה לתקופה של 14 יום.

הנאמן שמונה לחברה פנה בבקשה להארכת הצו לתקופה נוספת שנדחתה על ידי בית המשפט המחוזי, בטענה שהסדר הנושים שהציע הנאמן אינו ראוי.

בית המשפט העליון בראשות כבוד השופט חנן מלצר מקבל חלקית את הבקשה להארכת הצו וקובע שעל הנאמן להציג לבית המשפט המחוזי מתווה מתוקן להסדר.

סיוע של עורך דין – כי אפשר בלי!

על מנת לפנות לבית המשפט ולקבל צו המורה על הקפאת הליכים, למרות חובות ניכרים שהחברה גוררת במשך תקופה ארוכה, יש לקבל סיוע של עורך דין פשיטת רגל, מנוסה ובעל ידע רב בתחום.

לניסוח הבקשה והדיון בבית המשפט, אם במעמד צד אחד ואם בנוכחות נושים, קיימת חשיבות עילאית בכל הנוגע לסיכויי ההצלחה וקבלת הצו כאמור.

להלן רשימת פסקי דין רלוונטיים ומעניינים שקבעו הלכות בנושא:

  • פשר (חי') 581/06 סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 נ' יאיר ש. שיווק בע"מ
  • עא 6526/06 דוד שחם, רו"ח – נאמן להסדר נושים – ב"כ עו"ד אביחי נ. ורדי נ' התכוף בע"מ (בהסדר נושים)
  • עא 868/10 ג'אבר פארס נ' עו"ד אבנר כהן בתפקידו כנאמן בהקפאת הליכים
  • עא 1689/03 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי , נח (6) 126
  • רעא 5741/00 מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ נ' ר.פ. הנדסה וביצוע עבודות חשמל בע"מ , נד (4) 332
  • עא 1689/03 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי
  • בשא (חד') 2644/07 סכס פהד חברה בע"מ (בהסדר נושים) נ' עתאמנה עבדאלרחמן (קטין)
  • עא 10547/05 רשם הקבלנים נ' ש.י.א. רפאל פרויקטים בע"מ
  • פרק (מרכז) 50446-01-12 אבקו שילוב מערכות בע"מ – ב"כ עו"ד חנית נוב, עו"ד אופיר יצחק נ' כונס הנכסים הרשמי, מחוז תל אביב והמרכז

להלן רשימת קישורים לקריאה נוספת בנושא:

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.