בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

חוות דעת פסיכיאטרית בנושאים פליליים

חוות דעת פסיכיאטרית לצרכי בית משפט בוחנת באופן מעמיק מאפיינים נפשיים ואישיותיים של הנבדק, ובוחנת את הקשרם להתנהגות הפלילית שבגינה הוא מואשם.

הרקע האישי ונסיבות חייו של הנאשם הם בעלי רלוונטיות להליך המשפטי, כאשר חוות הדעת הפסיכיאטרית מאפשרת לבית המשפט ללמוד באופן יסודי על מבנה אישיותו של הנאשם, המסגרות החברתיות, הגורמים שהובילו אותו לביצוע העבירה, התייחסותו למצבו, לקיחת אחריות והיכולות לשיקום.

מהי פסיכיאטריה משפטית?

לצורך מענה בשאלה והסבר הנושא פנינו אל הפסיכיאטר, ד"ר אילן טל – מנהל מרכז ד"ר טל, אשר שמח למסור פרטים ולהרחיב בנושא.

פסיכיאטר הנו רופא מומחה בעל התמחות בתחום בריאות הנפש, העוסק באבחון מצבים נפשיים ואישיותיים. פסיכיאטריה משפטית היא ענף בפסיכיאטריה המקשר בין מצבים נפשיים וגורמים אישיותיים לסוגיות משפטיות.

בתי משפט נעזרים בחוות דעת של פסיכיאטר על מנת לשקול את החלטותיהם החל בשאלת שחרור הנאשם למעצר בית, מתן הקלות לתנאים מגבילים, כשירות העמדה לדין ובהכרעת גזר הדין.

לצורך הכרעת הדין בתי משפט מעוניינים להכיר את המאפיינים האישיותיים של הנבדק ולקבל חוות דעת מקיפה על הנסיבות כמו גם על אופיו של הנאשם אשר מלוות את ההסתבכות בפלילים.

תמונה רחבה על המאפיינים הפסיכולוגים והסביבתיים של הנאשם מסייעת לשופטים להבין את מידת המסוכנות של הנאשם ואת מסוגלותו לעמוד במסגרת שיקומית.

אחריות פלילית ואבחונה הפסיכיאטרי

בעת ביצוע מעשה אסור על פי חוק עומדת בפני בית משפט שאלת הכשירות לעמוד לדין ומידת אחריותו הפלילית של הנאשם. סוגיות אלו מוכרעות באמצעות הערכות פסיכיאטריות.

אחריות פלילית נשענת על עקרון של כוונה בעת המעשה, עד כמה המעשה בגינו הנאשם מועמד לדין נעשה מתוך כוונה לבצעו או מתוך ידיעה כי הוא אסור.

ישנם עקרונות משפטיים המתייחסים לאחריות האדם על מעשיו. מבחינה נפשית, האחריות הפלילית של הנאשם נבחנת כאשר יש חשש כי הוא סובל מאבדן בוחן מציאות תקין.

ביצוע עבירה שלא מתוך רצון חופשי יכולה להיגרם בעקבות מחלת נפש הגורמת להתנהגות עבריינית לא רצונית. במקרה זה נבחנת האחריות הפלילית וכשירותו הנפשית של הנאשם בקפידה רבה.

בעת עריכת חוות דעת פסיכיאטרית לצורך כשירות נפשית יש לבחון 3 סוגיות מרכזיות:

  • האם הנאשם סובל ממחלת נפש?
  • האם בעת ביצוע העבירה היה אחראי למעשיו?
  • האם לנאשם בוחן מציאות תקין המאפשר לו לעמוד לדין פלילי?

"הגנת האי שפיות" ניתנת רק כאשר העבירה בוצעה באופן ישיר עקב מחלתו הנפשית של הנאשם, ולא כל אדם הסובל ממחלת נפש פטור מאחריות פלילית.

מצוקות והפרעות נפשיות שאינן פוגעות בבוחן המציאות, כגון דיכאון, חרדה או התמכרות אינן מהוות עילה לאי אחריות פלילית, אך הפסיכיאטר יכול לתאר זאת בפני בית המשפט ועורך הדין ינסה להשתמש בכך לצורך ענישה מופחתת בעקבות מצוקה נפשית קיצונית.

חוות דעת במעצר

ככל שהבדיקה הפסיכיאטרית נעשית בטווח זמן רחוק יותר מעת ביצוע העבירה עלולים להתרחש שינויים בסימפטומים הנפשיים של הנבדק היכולים להקשות על דיווח מהימן של מצבו הנפשי בעת ביצוע העבירה.

בדיקה פסיכיאטרית בעת מעצר מספקת לבית משפט אבחנה קרובה ככל הניתן על מצבו הנפשי במועד הקרוב ביותר "לזמן אמת" של ביצוע העבירה.

הבדיקה נעשית תוך התייחסות למסמכים רלוונטיים ומצבו של הנאשם בעת המעצר בהליך של חוות דעת פרטית מטעם צד ובהפניית עורך דין פלילי או בית המשפט.

מסקנות הפסיכיאטר ניתנות עוד לפני התחלת ההליך המשפטי ומאפשרות לסייע לנאשם ככל הניתן ולהתאים עבורו תכנית טיפולית טרם התחלת המשפט. כך בית המשפט יכול להתרשם בעת גזר הדין מהתועלת וההשלכות החיוביות שיש לתכנית שיקומית על הנאשם.

בסיוע המלצות הפסיכיאטר הנאשם מקבל טיפול המותאם עבורו לפי בעיותיו וצרכיו, המאפשר לו להתחיל תהליך שיקומי, בית המשפט מקבל הסתכלות רחבה יותר לגבי הנאשם והמוטיבציה שלו להימנע מפעולה פלילית בעתיד.

קיראו בהרחבה על: עסקאות טיעון במשפט הפלילי

הערכת מסוכנות והכנה לקראת מפגש עם קצין מבחן

אדם הנמצא נאשם בעבירה פלילית מבטא מצוקה רגשית היכולה להשפיע על בדיקות אותן בית משפט מחייבו לעשות.

תסקיר קצין מבחן עשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על תוצאות המשפט וההליך הפלילי. המפגש עם קצין מבחן מלווה בדרך כלל בחרדה גבוהה וחשש מחוסר וודאות.

חשוב כי הנאשם יבין את הגורמים והתהליכים הנפשיים שהובילו אותו לביצוע העבירה שכן הם בעלי משקל לא מבוטל על המלצות התסקיר.

לעיתים הנאשם עלול להשתמש במנגנוני הגנה פסיכולוגים שיגרמו לו להפחית מערך מעשיו. הסתייעות באיש מקצוע יכולה לעזור לו להבין את חומרת המעשה ואת המנגנונים שהובילו אותו לפעול בצורה זו.

הערכת מסוכנות של הנאשם נערכת באמצעות פסיכיאטר וקרימינולוג קליני ובוחנת את מבנה אישיותו של הנאשם, תוך התייחסות להיבט הסביבתי שעלול היה להובילו לנקוט בפעילות אלימה.

היא מספקת כלי מקצועי לבית משפט המסייע בסוגיות של הקלת תנאי מעצר, שחרור למעצר בית, בחינת האשמות מצד התובע והכרעת גזר הדין.

תקפות חוות דעת מטעם פסיכיאטר בבית משפט

חוות דעת פסיכיאטרית יכולה להיות מוגשת מטעם בית משפט, כאשר במקרה זה השופט קובע את זהות המומחה, או מטעם אחד הצדדים. חוות הדעת נבדקת בקפידה כאשר כל צד ינסה להוכיח בעת המשפט כי היא אינה תקפה.

מספר קריטריונים יכולים לתרום למהימנות חוות הדעת:

חשוב כי הפסיכיאטר יעסוק בתחום הפסיכיאטריה המשפטית ויהיה מוכר לבית המשפט. עליו להבין בנושא חוות הדעת. לדוגמה, פסיכיאטר שכותב חוות דעת בגין עבירת סמים, חשוב שיהיה בעל ידע לגבי טיפול בהתמכרות.

חוות דעת רב מקצועית המסתמכת על אנשי מקצוע נוספים מתחום בריאות הנפש תורמת למהימנותה כאשר אנשי המקצוע תמימי דעים לגבי ההמלצה.

חשוב כי לפסיכיאטר שעורך את חוות הדעת יהיה ניסיון בעדות בית משפט. אי עמידה בחקירה נגדית עלולה לפסול את חוות דעתו.

קיראו עוד בנושא: עדות פסיכיאטר מומחה בבית המשפט

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.