בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

דוח החניה בוטל והתובע קיבל פיצויים

אנחנו כמעט בטוחים שכל אחד ואחת מאיתנו קיבל לפחות דחו חניה אחד על חניה במקום אסור. חלקנו נוהגים לשלם את הדוחות, חלקנו מנסים לבטלם ויש כאלה שמנסים לבטל את הדוח, מצליחים וזוכים לקבל פיצויים!

כל מי שמקבל דוח בגין חניה אסורה עשוי להזדהות עם מאבקו של מר ניסנפור.

מר ניסנפור קיבל דו"ח חניה בגין העמדת רכב במקום המפריע לתנועה. העבירה שבוצעה היא עבירה לפי חוק העזר העירוני של אשקלון.

כבר בראשית הדרך טען מר ניסנפור שהוא העמיד את רכבו במקום המותר לחניה. הוא לא ויתר והגיש בקשה להישפט בגין העבירה.

בבקשתו להישפט שטח את טענותיו ואף הוסיף כי בתום ההליך, הוא יעמוד על הוצאות משפט בשל הטרטור.

בית משפט השלום באשקלון דחה את טענותיו, והרשיע אותו בעבירה על חוק העזר העירוני.

מר ניסנפור לא ויתר גם הפעם, והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

קראו בהרחבה: מכירת רכב יד שניה

בית המשפט המחוזי אומנם ביקר אותו על שפתו והתנהלותו המשתלחת והלא מנומסת, אך בחר לזכותו לאור תמונות שהוצגו מהמקום, המעידות על כך שהוא אכן עמד במקום המותר לחניה.

בנוסף, קבע בית המשפט המחוזי כי חוק העזר העירוני, מנוסח בצורה עמומה. היות וכך, יש לזכות את הנאשם לאור העובדה שמדובר בסופו של דבר בהליך פלילי, הגם שמדובר בעניינים מקומיים.

לאחר שזוכה מר ניסנפור, הגיש תביעה אזרחית לבית המשפט לתביעות קטנות, בבקשה לפיצויים לאור זיכויו, ורשלנותה של העירייה אשר נתנה לו דוח לא חוקי.

כך טען: "התובע הדגיש בתביעתו כי טען לאורך כל הדרך שהחנה את רכבו באופן שלא הפריע לתנועה. התובע הוסיף כי הוא חי מקצבת נכות, וכי מצבו הכלכלי קשה מאד".

יצוין כי לאחר שזוכה בבית המשפט המחוזי, פנה התובע לעירייה בדרישה לפצותו, אך זו דחתה את דרישתו.

התובע אומנם הגיש תביעה נגד עיריית אשקלון, אך גם נגד התובעת העירונית במשפטו.

המדובר על הליך ת"ק (אשד') 18666-03-14 ישעיהו נסימפור נ' שני שטרן עו"ד.

הליך פלילי בגין עבירות חניה

כאשר פקח עירוני מוסר לנו דוח בגין חניה לא חוקית, יש אפשרות לבקש להישפט בגין אותה עבירה.

אך רבים אינם יודעים כי עבירת חניה, היא עבירה פלילית. בית המשפט שדן בבקשות להישפט בשל עבירות חניה הוא בית משפט הפועל מכוח הדין הפלילי

בית משפט זה נקרא בית המשפט לעניינים מקומיים.

קראו בהרחבה על: ביטול קנסות תעבורה

טענות הצדדים והכרעת בית המשפט

תחילה קבע בית המשפט כי דין התביעה נגד התובעת העירונית של אשקלון להידחות.

מדובר בעובדת ציבור, ומכוח היותה עובדת ציבור קיימת לה חסינות במקרים שהיא פועלת מכוח סמכותה.

בנסיבות, הרי שהתובעת העירונית פעלה על פי סמכותה כתובעת עירונית, ועל כן קמה לה חסינות מפני תביעות הנוגעות לעבודתה.

העירייה, טענה אף כי גם נגדה יש לדחות את התביעה על הסף, שכן מדובר בהליך פלילי שהסתיים, והתובע אף לא ביקש הוצאות בבית המשפט המחוזי.

בית המשפט דחה את הטענה הזו. ההלכה המשפטית קובעת כי גם אם אדם לא ביקש פיצויים בגין זיכויו בהליך פלילי, הדלת אינה נסגרת בפניו לתבוע פיצויים בהליך אזרחי.

בנוסף, אפילו אם טענתו לפיצויים הייתה מתקבלת, הוא עדיין היה רשאי לתבוע פיצויים נוספים במסגרת הליך אזרחי.

בהקשר לכך, אף הוסיף בית המשפט ופסק כי "מסקנה זו יפה במיוחד במקרה שבפניי, אשר בו התובע איננו מיוצג, ואף לא היה מיוצג במסגרת ההליך הפלילי נשוא התביעה".

לגופה של מחלוקת, קבע בית המשפט כי ספק האם העירייה נהגה ברשלנות עקב הגשת כתב האישום:

"נוכח ניסוחה העמום של הוראת חוק העזר לפיה הוגש כתב האישום כנגד התובע, לא ניתן לומר כי העירייה התרשלה משהגישה את כתב האישום האמור.

נוכח הספק הפרשני עליו עמד בית המשפט המחוזי בהכרעת דינו, אין לומר כי היה על תובע "זהיר וסביר" להימנע מהגשת כתב האישום, או שהגשת כתב האישום הייתה "נגועה באי סבירות מהותית ובולטת"

עם זאת, מצא בית המשפט כי בראיה כוללת יש לפצות את התובע בנסיבות אלו:

"ראינו כי התובע טען לאורך כל הדרך, כבר מהשלב בו ביקש להישפט בגין דו"ח החנייה, שלא הפריע באופן כלשהו לתנועה כשחנה במקום.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתו […] עוד ראינו כי בית המשפט המחוזי התייחס במסגרת שיקוליו גם לכך שרשות התמרור המקומית לא טרחה לסמן את קטע הדרך בו מדובר, או להציב תמרור האוסר במפורש על החנייה במקום […]

עוד ראינו, כי במהלך הדיון בפניי הסתבר כי בעקבות הדיון בעניינו של התובע הנחתה התובעת העירונית את הפקחים לצלם את ההפרעה הנגרמת בפועל לתנועה על ידי הרכב החונה, באופן שמאפשר בקרה על אופן הפעלת שיקול הדעת על ידי הפקח בעת מתן הדו"ח.

יש לקוות אפוא כי בדרך עקיפין, הדיון בעניינו של התובע טייב במידה מסוימת את אופן הפעלת שיקול הדעת על ידי העירייה באכיפת חוקי החנייה בתחומה".

לאור כל האמור, קבע בית המשפט כי עיריית אשקלון תפצה את התובע בסך של 2,000 ₪.

קראו בנושאים קרובים:

חוק ההתיישנות – חשוב להכיר גם כאשר המדובר בקנסות חניה
בית משותף – מרבה שכנים מרבה דאגה
פיצויי עקב פגיעת ילדה בטיול הצופים – תקציר פסק דין מעניין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.