בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

מדיניות שימוש באתר אינטרנט

תקנון אתר אינטרנט מהווה הסכם חוזי לכל דבר ועניין, אשר נכרת בין מפעילי ובעלי האתר לגולשים המשתמשים בו, אשר מאשרים את תנאיו.

על פי דיני החוזים נראה כי מדובר בחוזה אחיד, כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982.

ניסוח תקנון האתר: כיצד קובעים מדיניות שימוש באתר אינטרנט?

לאור זאת, על מנסחי התקנון לדאוג בראש ובראשונה לכך שההסכם לא יחיל תנאים מקפחים, אשר לא תיהיה להם כל נפקות משפטית במסגרת ניהול הליכים בבית המשפט (החוק אף מונה מספר חזקות שבהתקיימותן יכיר בית המשפט בתנאים המסויימים כמקפחים).

לפיכך, על בעלי האתר להיוועץ בשירותיו של משרד עורכי דין המתמחה בדיני חוזים ובקיא בעריכת הסכמים מסוג דנן.

יתר על כן, תנאי השימוש באתר חייבים להבהיר למשתמש (רצוי בפיסקה הראשונה של התקנון) כי גלישה באתר תהווה הסכמה מצידו לתנאים, ההודעות וההתניות הכלולות בתקנון וכי הוא מתחייב לעיין בתנאים האמורים ולנהוג על פי תוכנם.

הגבלות על השימוש

במידה ומדובר באתר שנועד למטרות שאינן מסחריות (למשל, אתר חדשותי שאינו אתר מכירות), הרי שעל בעלי האתר להדגיש זאת ולציין כי המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, למכור, להנפיק רישיון או לבצע כל פעולה דומה אחרת הנוגעת לשירותים המצויים באתר הספציפי.

בנוסף, על התקנון להחיל סעיף מפורש לפיו המשתמש מתחייב שלא לעשות שימושים בלתי חוקיים באתר ו / או בתכנים המועלים במסגרתו וכי התכנים האמורים כפופים לדיני הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה).

רצוי כי תקנון האתר אף יכיל התחייבות של הגולש, לפיה לא יתחזה לאדם אחר ולא יפגע בפרטיותם של גולשים אחרים ובשמם הטוב (זאת על אף העובדה שכיום נטיית בית המשפט הינה שלא להטיל אחריות על מנהלי האתר במידה ומשתמש פלוני פרסם בו דברי לשון הרע כנגד אלמוני, בעיקר כאשר לא מדובר באתר חדשותי, אלא באתר המספק לגולשים שירותים שונים ומאפשר להם להגיב בנושאים הקשורים אליהם).

חשיבותו של התקנון לאתר האינטרנט

מלבד העובדה שתקנון האתר מבהיר למשתמשים את אופן השימוש הרצוי בו, הרי שהוא אף מעגן את היחסים המשפטיים בין בעלי האתר, המשתמשים וגורמים שלישיים.

ודוק, ברשת האינטרנט קיימים כיום לא מעט אתרי מכירות, אשר מפרסמים מוצרים של חברה יצרנית, תוך שהם מאפשרים לגולשים לרכוש אותם באמצעות הקלדת פרטי האשראי שלהם.

בעניין זה חשוב להדגיש כי על תקנון האתר לציין ברחל בתך הקטנה מי הוא הגוף אשר אחראי על אספקת המוצרים, כך שבמידה והאתר אינו אחראי לכך (אלא החברה המייצרת את המוצר, לדוגמא) הדבר יובהר לרוכש הפוטנציאלי וינקה את מנהלי האתר מכל אחריות משפטית עתידית הנוגעת לנושא.

לא למותר לציין כי יש בתקנון האתר אף כדי להבהיר בפני המשתמשים את ציפייתם האישית מהשימוש באתר, כך שעל מנהליו להדגיש את האפשרות כי השרת הניתן במסגרת האתר עלול להיפסק ו / או לגרום למשתמש לקשיים בגלישה.

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.