בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

המרכז לגביית קנסות מאפשר לך לשלם פחות!

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הינו גוף ממשלתי אשר הוקם בשנת 1995, מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה – 1995. המרכז פועל לגביית חובות קנסות פליליים ומנהליים אשר לא שולמו במועדם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ותוספת פיגורים. המדובר בגביית חובות וקנסות עבור משרדי הממשלה ורשויות השלטון, קנסות בית משפט בהליך פלילי, קנסות בית משפט לתעבורה, קנסות ברירות משפט כגון דו"חות משטרה, אגרות בתי משפט, והוצאות לטובת אוצר המדינה.

לצורך גביית החובות, המרכז מוסמך לנקוט בשורה של פעולות שונות, ולרבות הפעולות הבאות:

•    לקבוע הליכים שיש לנקוט לשם גביית חוב, לרבות הטלת עיקולים ותפיסת מיטלטלין.
•    לפרוס או לדחות תשלום חוב אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב.
•    לדרוש מגוף ציבורי מידע על החייב או נכסיו.
•    לפנות לבימ"ש למינוי כונס נכסים על נכסי חייב.
•    לפנות לבימ"ש בבקשה לצוות על עיכוב יציאה מהארץ של החייב.
•    לפטור את החייב מתשלום חוב אזרחי, עד לסך של 20,000 ₪, אם שוכנע כי הנסיבות מצדיקות פטור כאמור.

ביום 1.11.2016 אישרה ועדת החוקה, חוק, ומשפט של הכנסת פה אחד את הצעת חוק הפחתת תוספות פיגור שהתווספו על קנסות פליליים ומנהליים (הוראת שעה), התשע"ו–2016.

בהצעה נקבעה הנחה של 40% מגובה החוב העדכני, ללא פגיעה בקרן החוב. כלומר, סכום החוב יופחת ב-40% אך זאת בתנאי שהסכום הסופי, לאחר ההפחתה, לא יפחת מסכום הקרן של הקנס.

המבצע אמור להימשך במשך 4 חודשים, החל מיום 15.11.2016 ועד ליום 15.3.2017. עם זאת, שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,  להאריך בצו את תוקפו של חוק זה לתקופה שלא תעלה על שנה. יצויין כי מבצע דומה נערך כבר בשנת 2001.

מדובר בהצעת חוק ממשלתית, אשר קודמה על ידי שרת המשפטים איילת שקד, ואשר אוחדה עם הצעת חוק פרטית, אשר הוגשה ע"י ח"כ אוסמה סעדי, נורית קורן, מרב מיכאלי ואורי מקלב.

הצעת החוק נועדה לתת הזדמנות לבעלי החובות לסלק את חובותיהם המצטברים מזה שנים, ואשר תופחים לסכומי עתק יחד עם ריבית הפיגורים.

הצעת החוק מאפשרת לחייבים להפחית עד 40% מהחוב העדכני, על מנת שהחייבים יוכלו החייבים לפתוח דף חדש בחייהם, לצאת לדרך חדשה ולנהל את חייהם בדרך המלך. ההצעה איננה מפחיתה מהאחריות לתשלום החוב, מאחר שהיא איננה פוגעת בקרן החוב אלא רק בתוספות הפיגור שהתווספו אליו.

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי מבצעי גבייה שנעשו במערכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה מעת הקמתה הראו כי כאשר תוספות וריביות שהתווספו על קרן החוב מופחתות, חייבים מזדרזים לסלק את חובם.

עם זאת, מטבע הדברים, מבצעים כאלה אינם תכופים. לאור העובדה שחלפו כמעט שני עשורים מאז מבצע תשלום הקנסות הקודם, וכיום ישנם חייבים רבים אשר מבצע כאמור יוכל לתמרץ אותם לשלם את חובותיהם, הוחלט כי תתבצע לתקופה קצובה הפחתה בתוספת הפיגור שהתווספה על הקנס.

שרת המשפטים, איילת שקד, מסרה כי מבצע גביית הקנסות יוביל לשיטת גבייה שכולם ירוויחו ממנה, שכן, החייבים יזכו להנחה משמעותית ולא יקרסו תחת נטל החובות, והמדינה תקבל את הכספים המגיעים לה.

גם מנהל רשות האכיפה והגבייה, תומר מוסקוביץ, מסר כי ממהלך שכזה יצאו נשכרים הן החייבים, אשר יוכלו לשלם בתקופת תוקפה של הוראת השעה את חובותיהם תוך הפחתה משמעותית ביותר בנטל תוספת הפיגור שהתווספה, והן קופת המדינה, שכן צפוי כי בתקופת תוקפה של הוראת השעה ישולמו חובות שלא שולמו עד כה ושמאמצי הגבייה לגביהם לא נשאו פרי.

ח"כ מרב מיכאלי, אשר נמנית על יוזמות הצעת החוק, מסרה כי החוק הזה נותן לחייבות ולחייבים הזדמנות של פעם בדור להיפטר מחובות ולשלם פחות.

זו בעיקר הזדמנות עבור החייבות והחייבים המוחלשים ביותר, אלה שגם חובות קטנים מדרדרים אותם מאד בקלות לעוני אמיתי.

יחד עם החוק להפטר בהוצאה לפועל וביטול מאסר חייבים, המבצע הזה ממשיך את הקו שמאפשר לחייבים לצאת מהבוץ ולפתוח חיים חדשים להם ולבנות ובני המשפחה שלהם.

קראו עוד בנושא: חשבון בנק מוגבל – על מה ולמה?

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.