בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

אימוץ ילדים – מושגים והגדרות משפטיות

לפני שתקבלו החלטה על אימוץ ילדים, חשוב להבין את משמעותם של הביטויים המשפטיים הנפוצים כל כך בהליכי אימוץ.

אימוץ

אימוץ, פירושו פעולה משפטית שתפקידה להעביר בדרך מלאכותית משפטית זכויות וחובות שיש להורים טבעיים ביחד לילד, אל מישהו אחר (המאמץ) המסכים לקבלו, באופן שעל ידי זה יהא מעמדו המשפטי של הילד המאומץ כלפי המאמץ – הן מחיים והם מחמת מיתה, כלומר בנוגע לזכות הירושה – כמו של ילד כלפי הוריו הטבעיים.

המטרה העיקרית של מוסד האימוץ היא לאפשר לילד בודד וגלמוד לקבל את הרגשת הבית והאווירה המשפחתית הקיימת בבית הורים לגבי ילדיהם.

("דיני משפחה", בן ציון שרשבסקי, 1993)

עוד בנושא זה: אימוץ ילדים בישראל או בחו"ל

אומנה

חינוך וטיפול ארעיים הניתנים על ידי משפחה לילד שאינו ילדם הביולוגי, אך גם לא אומץ על ידה כחוק כילדם הקבוע.

ילדים באומנה הם ילדים חסרי בית או ילדים שמהלך החיים של משפחתם הטבעית שובש.

משפחות אומנות והורים אומנים הם לרוב אלה המגלים עניין הורי ואנושי בטיפול בילדים, אף אם לרוב הם מקבלים סיוע כספי או אף שכר ממוסד רווחה ממלכתי או ציבורי בעבור אחזקתם וחינוכם של הילדים.

מניעי ההורים האומנים בקבלת ילדים נחשבים לרוב לאמות מידה מרכזיות באשר לעצם נכונותם של מוסדות רווחה להפנות אליהם ילדים לאומנה.

בישראל, אומנה אינה סידור רווח של ילדים שניטל עליהם לחיות מחוץ למשפחתם; מטעמים שונים, מעדיפים עליו סידור בפנימייה.

("לקסיקון החינוך וההוראה" – קשתי, אריאלי, שלסקי, 1997)

אפוטרופסות

בני אדם שמפאת גילם הרך או מצב בריאותם השכלית הלקויה אינם יכולים לדאוג לעצמם ושהחוק שולל מפעולותיהם את התוקף המשפטי, זקוקים לאדם שהחוק מעניק לו את הסמכות לדאוג לגופם ולרכושם ושפעולותיו שהוא עושה בשמם תחייבנה אותם: הוא אפוטרופוס guardian בלע"ז.

סמכותו יכולה להיות קיימת לגבי קטין מפאת גילו או לגבי בגיר שאינו שפוי בדעתו. היא נובעת או מהוראת החוק עצמו, או ממינוי ע"י בית המשפט.

(ב. דון-יחייא, 1989)

בר אימוץ

בקשה למתן צו להכרזת ילד כבר-אימוץ יכולה להיות מוגשת רק ע"י היועץ המשפטי של הממשלה או נציגו, זאת אומרת לא ע"י הצד המעוניין להיות המאמץ אם כי אין כמובן מניעה שהוא ינסה להניע את היועץ המשפטי להגיש את הבקשה.

צו אימוץ

לאפשר להורים להגיש התנגדות ולהשמיע את דברם. מתן צו המצהיר כי הילד בר אימוץ ישמש יסוד לדון בבקשה למתן צו אימוץ עצמו.

רשם האימוצים

רשם האימוצים הוא בעל סמכות מינהלית. סמכותו מקבלת תוקף לאחר מתן צו האימוץ.

רשם האימוצים, הממונה ע"י שר המשפטים, הוא חלק ממערכת בתי המשפט.

הוא האחראי לרישום כל צו אימוץ וכל ביטול צו אימוץ בפנקס הנקרא פנקס האימוצים.

(נ. מימון, 1994)

קטין

המונח קטין מתייחס לאדם שנמצא בתקופת גיל ראשונית המתחילה בלידתו ומסתיימת בבגרותו.

בעוד שראשיתה של הקטינות ברור, הרי שסיומה נתון לקביעה ולהגדרה שרירותית ע"י כל חברה.

בד"כ היא נקבעת עפ"י הגיל הכרונולוגי של האדם ואינה מתחשבת ברמתו השכלית, בבריאותו הגופנית או הנפשית ואינה תלוייה ברצונו או בהחלטתם של הוריו.

כל חברה מגדירה את משך תקופת הקטינות באופן שונה לצורך עניינים שונים.

למעשה – קטין הוא מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים, ללא התייחסות למצבו הגופני, הנפשי, או השכלי.

כל עוד לא מלאו לו 18 הוא זקוק להגנה והשגחה ע"מ להבטיח את שלומו והתפתחותו.

מידע נוסף ויעוץ משפטי

בכל הנוגע למעמד אישי ודיני משפחה מומלץ ורצוי להתייעץ עם עורכי דין העוסקים בתחום!

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.