בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט

חוות דעת פסיכיאטרית הנה הסתעפות של ענף חוות הדעת הרפואיות המשמשות ככלי בידי בית המשפט. מתי נחוצה לנו חוות לנו חוות דעת כזו? מי מוסמך לתת אותה?

חוות דעת פסיכיאטריות נוגעות הן בתחום הפלילי – בכל הקשור לכשירות הנאשם לעמוד לדין ופרופיל הנפגעים והן בתחום האזרחי -בעיקר בתביעות נזיקין, בהן נזקק בית המשפט לחוות דעתו של רופא מומחה מתחום הפסיכיאטריה, על מנת להכריע בנקודות השרויות במחלוקת.

נחיצות חוות דעת אלה ניכרת בכל תחומי המשפט ומהווה יסוד חיוני בהכרעת הדין כאמור. עוד יצוין, כי גם בערכאות מעין שיפוטיות דוגמת ועדות ערר לסוגיהן, ניצבת חוות הדעת במרכזה של ההתדיינות ומסייעת לגורם המכריע / השופט לתת את החלטתו.

חוות דעת רפואית

פרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984 (תקסד"א), קובע את ההוראות בדבר מומחים המסייעים בידיי בית המשפט.

ראשית, מציב החוק תנאי סף למתן חוות הדעת, זו תינתן על ידי מומחה רפואי בלבד – רופא בעל תואר ששמו כלול ברשימת הרופאים שהתפרסמה בהתאם לתקנות.

עם זאת, מה שנראה כברור מאליו, אינו מחויב המציאות. כך, למרבה הפלא ניתן לאתר פסקי דין בהם הוגשו חוות דעת רפואיות על ידי מומחים מסוגים שונים (מטפלים למיניהם) שאינם כלולים ברשימת הרופאים הנ"ל.

מובן, כי גילוי עובדה זו, פסל את חוות הדעת מעיקרה ושינה את התוצאה המשפטית.

לסיכום נקודה זו – חוות דעת רפואית בתחום הפסיכיאטריה תוגש רק על ידי רופא מומחה הכלול ברשימה הרופאים המומחים – פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער / פסיכיאטר מומחה למבוגרים, בהתאם לנסיבות העניין.

חוות דעת פסיכיאטרית בבית משפט

במישור המשפט האזרחי נקבע, כי בעל דין המעוניין להוכיח  עניין שברפואה לביסוס טענה יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת מומחה.

על חוות הדעת להיערך בהתאם לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971 ובית המשפט רשאי להתחשב בה מקום שהוא אינו רואה בכך חשש לעיוות דין.

במישור הפלילי, מצורפת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית, במקרים בהם שפיותו של הנאשם מוטלת בספק, במרבית המקרים ביוזמת עורך דין פלילי מטעם ההגנה.

ביהמ"ש  יראה בחוות הדעת אינדיקציה לעניין כשירותו של הנאשם לעמוד לדין ויכריע בסוגיה. כמו כן, עשויים פרקליטיו של הנאשם, להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואית פסיכיאטרית בדבר פרופיל המתלוננים/ נפגעי העבירה, על מנת לערער את עדותם.

בהקשר זה חשוב לציין, כי במהלך השנים האחרונות פרסם איגוד הפסיכיאטריה בישראל נייר עמדה עקרוני, המציע לעגן רשימת רופאים פסיכיאטרים קבועה אליה יופנו הבקשות לחוות דעת ובכך לאפשר התמקצעות בתחום זה.

חוות דעת סותרות ומומחים מטעם בית המשפט

ההתנהלות הדיונית בדבר הגשת חוות דעת מומחה פסיכיאטרי, אינה עניין של מה בכך. בעל דין, המגיש חוות דעת שכזו מטעמו, צפוי להתנגדות הצד השני, הגשת חוות דעת סותרת ומינוי מומחה פוסק מטעם ביהמ"ש.

ההליך האמור עשוי לקבוע את הכרעת הדין ומכאן חשיבותו.

אם כן, קבלת חוות דעת פסיכיאטרית במקרים רבים המגיעים לבית המשפט היא חיונית. מומלץ ואף נחוץ לנהל את ההליך באמצעות עורכי דין המצויים בפרטיי הנושא והשלכותיו על התוצאה המשפטית הרצויה.

למידע נוסף בנושא חוות דעת רפואית.

‏2 תגובות

  1. עדים בבית המשפט - עדות מומחה ועדות רגילה ב- 28 באוקטובר 2010 בשעה 16:59

    […] עד מומחה, כדוגמת: פסיכולוג, רופא (עדות פיזית של רופא או עדות פיסיכאטרית) או כל עד אחר מובא לעדות לצורך פירוש הממצאים העומדים […]  2. […] או מחשבות שווא, אין הפרעות בזיכרון. החולה מבקש עזרה של פסיכיאטר. בסמוך לפני אישפוזו מחמת מצבו הרפואי הירוד סבל המנוח […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.