בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

עבירות מס – איך יוצאים מזה?

חשוד בהעלמת מס? הלבנת הון? נמנעת מלשלם את חובך למס הכנסה? כל אלו הנם עבירות מס פליליות עליהן נותנים את הדין בבית המשפט. במקרים אלו חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום. הכנסו וקראו את כל הפרטים.

תחום עבירות מס מתייחס למגוון רחב של עבירות, אשר המשותף להן הנו ניסיון לחמוק מתשלום מס בדרכים שונות ולהעלים הכנסות מרשויות המדינה, הממונות על גביית המס ואכיפת חוקי המיסוי.

על הסוגים השכיחים של עבירות המס המבוצעות נמנים: העלמת מס משלטונות המס, עבירות מע"מ, המתמקדות במסירת דו"חות כוזבים וכן עבירות של הלבנת הון, המכונות גם עבירות "צווארון לבן".

החלק הארי של החשודים או הנאשמים בעבירות מס הנו של אנשים מן השורה, ללא עבר פלילי על פי רוב, המוצאים עצמם מתמודדים עם ההליך הפלילי, אשר מיועד במהותו וחל באותה מידה גם על עבריינים ופושעים סדרתיים.

נוכח האמור ובשל מורכבות התחום, קיימת חשיבות רבה לפניה בהקדם ועוד בשלב היות הנאשם בגדר חשוד, לקבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין המתמחה בדין הפלילי בכלל ובתחום של עבירות מס בפרט. עורך דין מומחה בעבירות מס ילווה את הנאשם משלב ניהול החקירה בפני רשויות המס, עבור בהליך הפלילי לשלביו השונים ועד ייצוג בפני בית המשפט.

בקיאות והכרת התחום החוקי והחשבונאי ומתן יעוץ משפטי מושכל, מקנים לעורך הדין יכולת לנהל מגעים עם שלטונות המס והפרקליטות למניעת הגשת כתב אישום או הסרת סעיפים ממנו ובהמשך – התנהלות מול הערכאות לצורך הפחתה משמעותית בעונשו של הנאשם.

סוגים שכיחים של עבירות מס

דבר החקיקה המרכזי, אשר מסדיר את סוגי עבירות המס הנפוצות והענישה בגינן, הנו פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). בין עבירות המס העיקריות, המנויות בפקודה:

ניהול פנקסי חשבונות כוזבים:

  • הכנה, החזקה ועשיית שימוש בפנקסי חשבונות כוזבים – סעיף 220(4) לפקודה
  • סיוע לעבריין מס להנפיק פנקסי חשבונות כוזבים ולהחזיק בהם –  סעיף 220(4) לפקודה

עבירות הקשורות בהמצאת דו"חות לרשויות המס:

  • העברת דו"חות מס כוזבים, שנערכו לפי הפקודה – סעיף 220(2) לפקודה
  • השמטת הכנסות, אשר יש להצהיר עליהן במסגרת הדו"ח – סעיף 220(1) לפקודה
  • אי הגשת דין וחשבון לרשויות המס –  עבירה על סעיף 216(4) לפקודה
  • העלמת מס – התחמקות מתשלום מס בדרכי מרמה ותחבולה – סעיף 220(5) לפקודה
  • המצאת מענה כתוב שקרי על שאלה, שהועברה על ידי רשויות המס –  עבירה על סעיף 220(3) לפקודה

חוקים אחרים, המתייחסים לעבירות מס, הנם חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון וחוק מיסוי מקרקעין, בו קבועה עבירה של מסירת הצהרה שקרית לשלטונות המס, בסעיף 98(ג) לחוק.

שיקולים, המשמשים בקביעת ענישה לגבי עבירות מס

המערכת המשפטית מתייחסת בחומרה רבה לעבירות מס ורואה בהן הפרה בוטה של האמון, אשר נותנות הרשויות באזרח. עבירות אלה נתפסות הן ברובד הפלילי והן ברובד המוסרי – בהתחמקות העבריין מעול המיסים, המוטל על החברה כולה והנאה מהשירותים הציבוריים, על חשבונו של משלם המיסים הישר.

לפיכך, השיקול המנחה בפסיקת בתי המשפט מתמקד במלחמה עיקשת בעבירות מס בדרך של ענישה מחמירה, במטרה להרתיע את הציבור מביצוע עבירות מסוג זה ובכך להביא לצמצום מימדי התופעה. היות וכל עבירת מס מתאפיינת בסממנים ייחודיים, בוחן בית המשפט נסיבות כל מקרה לגופו בטרם קבלת החלטה לגבי גזר הדין.

בין הקריטריונים, המשמשים את בית המשפט בשלב קביעת העונש: חומרת העבירה, היקפה, גובה סכום המס שהועלם, משך זמן ביצוע העבירה עד חשיפתה, מידת תכנון העבירה – אקראית או יזומה ושיטתית וכן האמצעים, בהם נקט הנאשם לצורך ביצוע העבירה.

ככל שמידת התחכום והנועזות של העבירה רבה יותר, הסכום המדובר גבוה יותר וביצוע המעשה מצביע על קו פעולה סדרתי – ייטה בית המשפט להחמיר בגזירת העונש.

בד בבד, מתחשב בית המשפט בשיקולים, אשר עשויים להפחית מעונשו של הנאשם ובהם: היעדר קיום עבר פלילי, מצב נפשי, סטטוס משפחתי, תום לב בביצוע העבירה, נכונות לשתף פעולה עם הרשויות במהלך החקירה ולאורך שלבי ההליך הפלילי, הודאה באשמה, לקיחת אחריות על תוצאות המעשה תוך הבעת חרטה ועוד.

הבחנה נוספת, המנחה את בית המשפט בקביעת העונש, הנה בין עבירות מס פרוצדורליות – טכניות, לבין עבירות מהותיות – מטריאליות. הסוג השני של העבירות מלמד על קיום כוונה להתחמק מתשלום מס וגורר עונשי מאסר כבדים, לעומת הסוג הראשון, אשר הענישה בגינו מופחתת.

במתן גזר הדין יערוך בית המשפט איזון של מערך השיקולים הכולל, תוך התחשבות באינטרס האישי של הנאשם למול האינטרס החברתי והערכי במיגור התופעה.

סיוע משפטי בעבירות מס

בעבירות מס קיימת חשיבות רבה לקבלת סיוע משפטי על ידי עורך דין או משרד עורכי דין מהתחום הפלילי, בעל התמחות וניסיון בנושא המס. עבירות מס הנן עבירות סבוכות ומורכבות, המערבות הן פן משפטי, של ניהול ההליך הפלילי לשלביו השונים והן פן חשבונאי, כאשר לצורך מתן שירות מיטבי במישור זה מסתייעים עורכי הדין ברואי חשבון מהשורה הראשונה.

בין ההיבטים, עליהם משתרע הסיוע המשפטי בתחום עבירות מס:

ייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מס –  לרבות ליווי הלקוחות והגנה על זכויותיהם לאורך ההליך הפלילי  – משלב החקירה, עבור בהגשת כתב האישום ועד ניהול הדיון המשפטי וגזירת העונש ובכלל זה: יעוץ והדרכה בהליכי החקירה, הנערכת על ידי רשות המסים.

ייצוג בשלביו השונים של ההליך הפלילי – חיפוש מסמכים, עיכוב וחקירה, מעצר ימים או מעצר בית.

ליווי משפטי של החשוד או הנאשם בשלב השימוע, טרם הגשת כתב אישום וכן ייצוג משפטי בפני הערכאות בכתבי אישום, המוגשים על ידי מס הכנסה, מע"מ וגם מיסוי מקרקעין.

בתחום זה פועלים משרדי עורכי דין, המתמחים בייצוג בעבירות מס מסוגים שונים: עבירות טכניות – דוגמת אי הגשת דו"חות מס שנתיים במועד, אי ביצוע פעולת ניכוי מס במקור או חוסר העברת מס שנוכה למס הכנסה, אי הגשה או איחור בהגשת דוחות מע”מ, עריכה כוזבת של דוחות, העלמת הכנסות ואי הצהרה לגביהן.

עבירות אלה אינן מגלמות כאמור את היסוד הנפשי של כוונה להתחמק מתשלום מס והעונשים בגינן מופחתים, אך גם במקרה זה נדרש סיוע משפטי של עורך דין לצורך מניעת הרשעה פלילית, אשר תלווה את הנאשם כל חייו.

סוג נוסף הינו עבירות מס מהותיות, כגון: העלמה או השמטה של הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הנפקה והחזקה של חשבוניות פיקטיביות או סיוע לכך, ועוד. ענישה בגין עבירות אלה הינה חמורה יותר –  מאסר ממושך בכלא ומקרים אלה מצריכים קבלת ייעוץ משפטי.

בשני סוגי עבירות המס יסייע עורך דין, הבקיא בתחום, בניהול משא ומתן עם רשות המסים במטרה להסיר עבירות מכתב האישום או למנוע הגשת כתב אישום וכן בהתנהלות מול הערכאות לצורך הקלה על עונשו של הנאשם, לרבות: הגשת בקשות להמרת האישומים בתשלום כופר או בקנס מנהלי וגיבוש הסדרי טיעון.

לאורך שלבי ההליך הפלילי יסייע עורך דין בתחום עבירות מס למרשו בהגשת מגוון בקשות:  בקשה לעיכוב הליכים, המוגשת ליועץ המשפטי לממשלה, עתירות לנשיא בבקשת חנינה וכן ייזום הליכי נידוב מידע –  למניעת עריכת חקירה והגשת כתב אישום.

במקרה של הרשעה בביצוע עבירות מס יפעל עורך דין בתחום בייצוג הלקוח במסגרת הליכי ערעור על הכרעת הדין או גזר הדין.

‏2 תגובות

  1. […] בשנת 2001 ומרכזת את פעילות גורמי האכיפה בארץ במלחמה נגד עבירות מס מסוג זה, וכן הרשות לטכנולוגיה, מידע והגנת […]  2. […] סימני המסחר, פקיד השומה ונציג מס הכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, ומנהל מס שבח ו/או מס עיזבון (סעיף 20(2) […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.