בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

האם אתה יודע כיצד למלא שטר חוב?

מהו שטר חוב? כיצד יש למלא אותו? למה משמש? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

שטר חוב

שטר חוב מוגדר בפקודת השטרות כהבטחה, הניתנת ללא תנאי, נערכת בין שני צדדים וחתומה על ידי עושה השטר. מדובר בהתחייבות של עושה השטר לפרוע סכום כספי, המצוין בשטר, לטובת הצד השני, לפקודתו או כלפי המחזיק בשטר. מועד הפירעון יכול שיהיה בזמן עתידי קבוע מראש, או בעת דרישה, עם הצגת השטר.

בנסיבות אלה נדרשת המצאת השטר לפירעון בתוך פרק זמן סביר – כשישה חודשים ממועד הסבתו אלא אם נקבע אחרת. שטר חוב מהווה כיום כלי נפוץ, בו נעשה שימוש נרחב בהתקשרויות עסקיות בין חברות וגופים כלכליים במשק.

המטרות העומדות בבסיס חתימה על שטר חוב

עריכת שטר חוב בין הספק ללקוח משרתת מספר מטרות:

1. יצירת הגנה – השטר משמש אמצעי פסיכולוגי, להבטחת התשלום לספק במלואו ובמועד שנקבע.

2. מיסוד אפשרות אכיפה – יצירת שטר חוב מאפשרת פנייה להוצאה לפועל במקרה של חוסר אפשרות לממשו ונקיטה בהליכי גבייה חוקיים ומהירים.

3. הרחבת יכולת הפירעון – החתמת ערבים על שטר החוב מאפשרת פנייה אליהם במידה ולא ניתן להיפרע מעושה השטר ומרחיבה את מעגל הגורמים לגבייה. בכך משתפר מעמד מחזיק השטר כנושה וגובר על מעמד נושים אחרים.

כתיבה וחתימה נכונה של שטר חוב

שטרות חוב רבים נערכים באופן שגוי, המבטל את תוקף השטר והופכו לכלי ריק. בכדי להימנע מכך, חשוב להקפיד על מספר דגשים:

1. מילוי השטר כולו באותו כלי כתיבה – לצורך עמידה בדרישת תום הלב של מחזיק השטר, נקבע בפסיקה, כי יש להקפיד על כתיבת השטר בעט מסוג אחד – רצוי כדורי ובאותו צבע – מומלץ כחול. החלפת העט מפרה את דרישת תום הלב ומפחיתה את סיכויי הגבייה.

2. עריכת השטר ללא תיקונים – בשטרות הכוללים שגיאות, מחיקות ושינויים עלול להיעשות שימוש לרעה על ידי החייב או הערב.

3. שמירה על שטר החוב המקורי – מחזיק השטר מחויב לשמור על העותק המקורי של השטר לצורך פניה אפשרית למימושו בהליכי הוצאה לפועל. החזקת העתק או צילום שטר החוב שוללת את הערך הקנייני של אוחז השטר.

בנסיבות אלה לא תתאפשר נקיטת הליכי הוצאה לפועל והאוחז יחויב להגיש תביעה משפטית בסדר דין אזרחי – דבר שעשוי לעכב את ההליכים נגד החייבים והערבים ולפגוע ביכולת הגבייה.

4. ציון מספר תעודת הזהות של החותם על השטר– ובמידה ועושה השטר הינה חברה בע"מ, ציון מספר הח.פ. המלא שלה.

5. צירוף פרוטוקול אישור חתימה בעריכת שטרות חוב בסכומים גבוהים מול חברה. הפרוטוקול יאושר בחתימת אימות של עורך דין או רואה חשבון.

סיוע של עורך דין

מאחר וחלק ניכר משטרות החוב הנערכים הינם פגומים, קיים יתרון משמעותי בקבלת יעוץ משפטי בנושא. עורך דין, הבקי בתחום, יגן על הצדדים ובעיקר על הספק, מפני התחייבות של הלקוח, שאין מאחוריה דבר. מעורבות עורך דין תבטיח, כי מדובר בשטר תקין ובמידה ומחזיק השטר לא יוכל להיפרע ממנו בבוא העת, תעמוד לימינו אפשרות פנייה להליכי הוצאה לפועל למימוש גביית החוב.

פסיקה בנושא

הליך א 068769/03 פסקו רינה נ' יהושע גיא ויהושע דוד עסק בתביעה שטרית לביצוע שטר חוב על סך עשרת אלפים ש"ח. שטר החוב נועד להבטיח את קיום התחייבויות הנתבע במסגרת חוזה שכירות, שנחתם בינו לבין התובעת.

התובעת טענה, כי הנתבע איחר בפינוי הדירה ששכר ממנה והותירה במצב מוזנח, מלוכלכת ועם ליקויים רבים. בית המשפט ערך אומדן של ההוצאות והפחית את הסכום הנדרש לכ 3,500 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והחזר אגרת התביעה, לאחר שקיבל טענת הנתבע, כי הנזקים  נגרמו חלקם מבלאי סביר וחלקם היו קיימים בדירה טרם השכרתה.

‏5 תגובות

 1. גד ב- 25 בפברואר 2010 בשעה 17:24

  האם יהיה אפשר להוסיף הסבר למילוי שטר חוב?
  למשל למה יש שתי שורות בהתחלה שיש לרשום בהן יום חודש ושנה? מה יש לרשום בשורה: "התמורה קבלתי ב___"?
  לפי דעתי אין הסבר לזה באינטרנט, או לפחות עוד לא מצאתי אותו. 2. התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל ב- 28 בפברואר 2010 בשעה 13:46

  […] הינה, שהחוב נפרע והחייב אינו חב עוד בתשלום עבור שיק, שטר חוב או שטר ביטחון, בגינם נפתח […] 3. ערבויות - מדריך משפטי לאזרח ב- 25 באוגוסט 2010 בשעה 11:44

  […] סוגי הערבות השכיחים נמנים: ערבות צד ג', שטר בטחון, שטר חוב וערבות בנקאית. ערבות בהקשר הוצאה […] 4. אברם ב- 16 בינואר 2011 בשעה 23:02

  הסיבה לכך שיש שתי שורות הנוגעות לתאריכים הינה א. שורה עליונה מתייחסת לתאריך בו נרשם השטר ב. השורה השניה מתייחסת לתאריך הפרעון של השטר בדרך כלל לא רושמים את תאריך הפרעון אם מדובר בשטר שניתן בגין חוזה שכירות . אבל אם הצדדים קבעו בינהם על תאריך התשלום כמו במקרה ומדובר בהלווה הרי שיש מקום לרשום את תאריך הפרעון 5. מיכל ב- 9 בפברואר 2011 בשעה 15:48

  מיהו עושה השטר? השוכר או המשכיר?

  ומה הכוונה למקום התשלום? אם שטר החוב הוא כנגד חוזה שכירות דירה ולא נקבע מקום פרעון השטר – אפשר להשאיר שורה זו ריקה?השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.