בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

הגשת תביעה ייצוגית

בתביעה ייצוגית תובע אדם אחד בעל עילת תביעה אישית, אשר משותפת גם לקבוצת תובעים פוטנציאלית. ליחצו כאן ולימדו עוד על הנושא.

מהי תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית מנוהלת על ידי תובע יחיד בשם חבר בני אדם. התובע המייצג מוסמך מבלי שמונה באופן רשמי וללא צורך בקבלת ייפוי כוח מכל אחד מהתובעים.

מנגנון משפטי זה מאפשר לתבוע פיצוי כספי בגין נזק קל יחסית, שלא משתלם לתבוע בגינו באופן אינדיבידואלי אלא כקולקטיב. מקורותיה של התביעה הייצוגית בדין האמריקאי.

בשנים האחרונות מתרחב היקף המגמה בארץ ותביעות ייצוגיות בתחומים שונים מוגשות חדשות לבקרים, על ידי עורכי דין, המתמחים בייצוג בתביעות מסוג זה.

עילות להגשת תביעה ייצוגית

דבר החקיקה, המסדיר את הנושא, הינו חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו – 2006. החוק מונה שורה ארוכה של עילות להגשת תביעה ייצוגית, ביניהן:  תביעה נגד עוסק בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת ותביעה נגד תאגיד בנקאי.

תביעות ייצוגיות אחרות הינן לפי חוק ההגבלים העסקיים, חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תביעות בעילות שבסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת וחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.

בנוסף, ניתן להגיש תביעה ייצוגית לגבי מפגע סביבתי, תביעה נגד רשות להשבת סכומים, שגבתה שלא כדין וכן בכל עניין, שנקבע באופן מפורש בחקיקה, כי ניתן להגיש בו תובענה כזו.

הגשת תביעה ייצוגית והתנאים לאישורה

לצורך הגשת תביעה ייצוגית נדרש אישור מקדים מטעם בית משפט, המוסמך לדון בתביעה. לאחר הגשת בקשה מתאימה, בצירוף כתב התביעה, יבחן בית המשפט עמידה במספר תנאים:

קיום שאלה מהותית, עובדתית או משפטית, המשותפת לכל חברי הקבוצה; סיכוי סביר לכך שהתביעה תוכרע לטובת הקבוצה וכן האם הגשת תביעה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההולמת לבירור הסוגיה.

תביעה תוכר במידה ותוגש על ידי המורשים לכך בחוק: אדם, המשתייך לקבוצה נפגעת באחת מעילות התביעה ותובע בשם כלל הקבוצה, ארגון, שעילת התביעה נמנית על אחת ממטרותיו הציבוריות וכן מספר רשויות ציבוריות, בנסיבות דומות.

בית המשפט יוודא, כי התובע מייצג את האינטרסים של הקבוצה באופן הולם ובתום לב. לצורך אישור הבקשה רשאית הערכאה להחליט על החלפת תובע מייצג או צירוף תובע מייצג נוסף.

באישור הבקשה הכלל המנחה בדרך כלל הינו, כי כל מי שנכלל בקבוצה מסכים להגשת התביעה בשמו אלא אם הוציא עצמו מן הכלל במתן הודעה לבית המשפט. הסכמה לקבל את דין הקבוצה מונעת אפשרות של הגשת תביעה אישית.

סיוע עורך דין

בהגשת תביעה ייצוגית מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום, אשר יבחן ראשית קיום עילה להגשת התביעה והתנאים הנדרשים לשם כך. במידה וימצא, כי תביעה ייצוגית הינה הדרך המתאימה לדיון בנזק שנגרם, יסייע עורך הדין בגיבוש התביעה וניהולה בפני הערכאות, תוך שכנוע בית המשפט להטלת פיצוי גבוה על הנתבע.

למידע נוסף לחץ כאן: עורך דין פיצויים

גיבוש הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

אחד מאופני סיום תביעה ייצוגית הינו הגעה להסדר פשרה בין התובע המייצג לנתבע, אשר מושג לעיתים כבר במהלך הדיון לאישור בקשת הגשת התביעה.

למניעת קיפוח זכויות חברי הקבוצה נדרשת קבלת אישור בית המשפט לפשרה, אשר בוחן את מידת הגינותה. במקביל, קיימת אפשרות של הגשת התנגדות להסדר, טרם אישורו.

פסיקה בנושא

בהליך ת.א. 1729/06 דרול שר נ' עלית ממתקים בע"מ ואח' דחה בית המשפט המחוזי בת"א הסדר פשרה, שהושג בין התובע המייצג לבין חברת עלית. בתביעה נטען, כי החברה מטעה את הצרכנים לגבי משקל אריזות וופלים מתוצרתה.

בהסדר הפשרה הסכימה עלית לשאת בתגמול התובע המייצג ובתשלום שכר טרחת עורך דינו ונקבע, כי הצרכנים, שרכשו את המוצר יפוצו במבצע שתקיים עלית למכירתו בהנחה מיוחדת. נפסק, כי הפיתרון שהוצע משרת את האינטרסים הפרטיים של הצדדים תוך ניצול וקיפוח הציבור ולכן ההסדר נדחה.

זקוק לסיוע של עורך דין בתביעה ייצוגית? לחץ כאן ליעוץ משפטי מיידי

‏4 תגובות

  1. ערעור - הזכות לערער והליך הגשתו ב- 21 בפברואר 2010 בשעה 13:57

    […] בעורך דין שיוכל לומר האם הערעור כדאי, מה יכולה להיות העילה הנכונה לערער עליה וכיצד לגשת באופן הנכון ביותר לטיפול […]  2. תביעה ייצוגית Class Action מאת עו"ד דרור שרמן ב- 6 באוקטובר 2010 בשעה 11:26

    […] למשל רוכש כרטיס פיס שנגרם לו נזק של כ – 50 ₪ הגיש תביעה ייצוגית שהתקבלה וזכה לקבל "גמול מיוחד" בסך של כ – 300,000 ₪ אשר […]  3. […] המועצה הישראלית לצרכנות, שהגישה לאחרונה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח המובילות , מגדל מנורה כלל והפניקס, […]  4. […] אותה עתירה, הוגשה נגד אגד תביעה ייצוגית בדרישה לפצות קבוצת אנשים בגין […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.