בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

חייל מילואים – מהן הזכויות המגיעות לך?

חיילי מערך המילואים זכאים לקשת רחבה של זכויות ותגמולים על פי החוק, בהיבטים שונים. במאמר לפניכם תמצאו סקירה של הזכויות השונות המגיעות לחייל המשרת במילואים.

זכויות חיילי המילואים, המעוגנות בחוק, נועדו לקדם את רווחת החיילים, הממלאים את חובתם הלאומית, להבטיח את פרנסתם בימי שירות המילואים ולהגן עליהם מפני פיטורין, שסיבתם יציאה לשירות מילואים.

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבות תרומתם של חיילי המילואים. כחלק ממגמה זו נחקק בשנת 2008 חוק שירות המילואים, המעגן בסיס חוקי למתן הוקרה, תגמול ופיצוי לחיילי המילואים עבור פועלם למען לביטחון המדינה.

בנוסף, הוקמה באגף כוח האדם בצה"ל יחידת קצין מילואים ראשי, אשר אמון על ביצור מעמד מערך המילואים ועל הטמעת חוק המילואים והרפורמה בתחום.

מהן הזכויות מהן נהנים חיילי המילואים

קבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי
– שירות מילואים פעיל מקנה זכות לקבלת תגמול של המוסד לביטוח לאומי בגין הפסד השכר, שנגרם לחייל המילואים בתקופת היעדרותו מהעבודה לצורך השירות. גובה התגמול נגזר משכר הברוטו, הסטטוס התעסוקתי (שכיר, עצמאי, שאינו עצמאי, שכיר ועצמאי ומובטל) וכן משך תקופת השירות במילואים.

החישוב מבוצע בהתאם לכללים, המעוגנים בחוק הביטוח הלאומי. לצורך קבלת התגמול נדרש החייל להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, בהצגת טופס 3010, המציין את מועדי תחילת וסיום השמ"פ.

קבלת תגמול נוסף – ביצוע מינימום של 18 ימי מילואים בשנה מזכה בקבלת תגמול נוסף. תשלום זה מועבר על ידי רשות המיסים באופן ישיר לחשבון הבנק של חייל המילואים. גובה התגמול ומספר נקודות הזיכוי ממס שהוא מקנה משתנים בהתאם לסך ימי המילואים שבוצעו.

קבלת תגמול מיוחד – בשנת 2009 ניתן תגמול מיוחד לכל חייל מילואים, שביצע לפחות 32 ימי שמ"פ במהלך שנת 2008 (לא בהכרח רצופים) ועד תקרה של 60 יום (למעט מפקדים בדרגת מ"פ ומעלה).

השתתפות בהוצאות – כל חייל מילואים, שביצע שירות רצוף בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק, זכאי לקבלת תשלום בגין השתתפות בהוצאות אישיות. גובה הסכום המשולם הינו: 150 ש"ח עבור תקופת מילואים רצופה בין 11-7 ימים; 300 ש"ח עבור תקופת מילואים רצופה בת 17-12 ימים.

ביטוח חיילי מילואים –  נועד להבטיח את זכויות השאירים והנכות של חיילי המילואים. הזכויות מעוגנות בחוק הקיצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם ותקפות לגבי פגיעות בחיילי מילואים במהלך השירות ובעטיו מראשית שנת 99'. הביטוח מתייחס לתגמול אגף השיקום, ביטוח חיים  וביטוח פנסיוני.

תעודת "משרת מילואים פעיל"–  מונפקת אחת לשנה לאנשי מילואים, המבצעים שירות פעיל של עשרה ימים ומעלה בשנה, במטרה להוקיר את פועלם. הצגת התעודה מקנה הטבות במשרדים ממשלתיים, גופים פרטיים וציבוריים.

איסור פיטורים עקב יציאה לשירות מילואים – סעיף 41 א' לחוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה) אוסר על מעביד לפטר עובד מסיבה, הקשורה בשירות העובד במילואים וקריאתו הצפויה ולרבות תדירות הקריאה למילואים ומשך ההיעדרות מהעבודה לשם כך.

לצורך פיטורי עובד שיצא למילואים, בתוך חודש לאחר מועד שובו מהמילואים, נדרש המעביד לקבל היתר מטעם ועדת תעסוקה וזאת רק במידה ויעלה בידו להוכיח, כי סיבת הפיטורין אינה קשורה לשירות המילואים.

סיוע עורך דין

לחייל מילואים, אשר סבור, כי חלה פגיעה בזכויותיו, הקשורות ביציאה למילואים, מומלץ לפנות לסיוע של עורך דין, על מנת לקבל יעוץ משפטי. עורך דין בעל ניסיון בתחום דיני עבודה יסייע בהגשת תביעה בהתאם לחוק ובמימוש הזכויות הרלוונטיות.

פסיקה בנושא

בהליך מ"י נ' תנה תעשיות נידונה קביעת ועדת התעסוקה לפיה, החלטת המעסיקה לפטר את העובד נובעת משיקולים כלכליים ואינה קשורה לשירות המילואים וכי אין לאשר את הפיטורין מאחר ולא הוכחה התנהגות פסולה של העובד.

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי בהחלטתה חרגה ועדת התעסוקה מתפקידה. ערעור שהוגש על כך לבית הדין הארצי לעבודה נדחה. נפסק, כי רק במידה והוועדה נוכחה, שאין קשר בין הפיטורין לבין השירות במילואים, קיימת בידה סמכות למתן היתר והיא אינה מוסמכת למנוע פיטורים, שסיבתם הינה שיקולים כלכליים או תועלת הארגון.

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.