בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

חוק ההתיישנות – כל מה שצריך לדעת

רוצים לדעת מהי תקופת ההתיישנות על עבירה מסויימת? לחצו כאן וקראו מידע מקיף על חוק ההתיישנות וסוגי ההתיישנויות הקיימים.

התיישנות מהווה טעם פרוצדוראלי לאי בירור משפטי. מדובר במקרים, בהם חרף קיום עילת תביעה קמה מניעה לעריכת דיון נוכח העובדה שחלף פרק זמן ארוך מדי ממועד התגבשות העילה ועד להגשת התביעה.

חקיקה וסוגי התיישנות

החוק העיקרי בתחום הינו חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958. לצידו קיימות הוראות ספציפיות בחוקים אחרים, המעגנות הסדרי התיישנות לגבי נושאים ייחודיים.

קיימים שני סוגי התיישנות: מהותית – העילה אינה ברת תביעה, ביצוע או אכיפה בהתאם להוראת חוק מפורשת. דיונית – עילת התביעה בעינה עומדת, אך לא ניתן לממשה בפניה לערכאות עקב מחסום דיוני של התיישנות.

התיישנות במשפט האזרחי

נהוג להבחין בין שתי קטגוריות: בשאינו מקרקעין – תקופת ההתיישנות היא 7 שנים; בתביעות מקרקעין – תקופת ההתיישנות היא 15 שנה אלא אם נרשמו בטאבו ואז מתארכת התקופה ל 25 שנה.

חריגים:

 • הסכמה בין בעלי הדין בכתב על תקופת התיישנות ארוכה יותר ובתביעה שאינה מקרקעין גם תקופה קצרה – ובלבד שלא תפחת מחצי שנה.
 • התיישנות פסק דין –  25 שנה (למעט פסק דין הצהרתי, שאינו נתון להתיישנות).
 • תביעה לתגמולי ביטוח – מתיישנת תוך 3 שנים.

התיישנות במשפט הפלילי

סעיפים 9 ו 10 לחוק סדר הדין הפלילי מעגנים את משכי ההתיישנות לגבי עבירות או עונשים לסוגיהם. התפיסה היא, שאין להעמיד אדם לדין בגין עבירה, שחלף זמן רב ממועד ביצועה:

בעבירת פשע, שעונשה מאסר עולם או מיתה – תקופת ההתיישנות הינה 20 שנה וכך גם התיישנות העונש. בעבירת פשע אחר – תקופת ההתיישנות הינה 10 שנים.

בעבירת עוון – תקופת ההתיישנות הינה 5 שנים (העונש מתיישן בחלוף עשור).

בעבירת חטא – תקופת ההתיישנות הינה שנה (העונש מתיישן כעבור 3 שנים)

חריגים:

 • בפשע או עוון – עריכת חקירה, הגשת כתב אישום או קיום הליך משפטי משהים את מרוץ ההתיישנות.
 • הגשת בקשת הסגרה לישראל מאריכה את תקופת ההתיישנות כאילו בוצעה העבירה בארץ.
 • עבירה על החוק בדבר מניעת וענישת פשע השמדת עם או החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם אינה מתיישנת.

התיישנות עבירות תעבורה

בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי לא יוגש כתב אישום בחלוף שנה ממועד ביצוע עבירת תעבורה אלא אם בעל הרכב הוכיח, כי לא חלה עליו אחריות ואז ניתן להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס לנהג תוך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

התיישנות עבירות נזיקין

משך ההתיישנות הכללי בנזיקין הינו שבע שנים מהיום בו התגלה הנזק או עשור ממועד קרות הנזק, לפי המוקדם.

סיבות לעצירת מרוץ ההתיישנות

 • הודאת הנתבע בקיום זכות התובע
 • הליכים משפטיים שנמחקו ולא יצרו מעשה בית דין
 • התקופה שחלפה עד שנודעה לתובע עילת התביעה
 • תקופת קטינות או מוגבלות בהיבט כשרות משפטית
 • משך יחסי אפוטרופסות בין התובע לנתבע
 • תקופת נישואין בין בעלי דין שהתגרשו
 • שהות אחד מבעלי הדין מחוץ למדינה

סיוע עורך דין

טרם הגשת תביעה מומלץ לפנות לבקש סיוע  של עורך דין מהתחום הרלוונטי, שיסייע בבדיקה האם העילה טרם התיישנה ולחלופין יאתר טעמים לעצירת מרוץ ההתיישנות והארכת משך ההגשה.

פסיקה

בהליך א 001033/07 ירון ישעיהו נ' עירית פתח תקוה נדחתה תובענת מקרקעין מחמת התיישנות. ראש תובענה אחד היה להחזר הוצאות, שהוציאה התובעת למימוש הסכם הקומבינציה בינה לבין בעל המקרקעין.

התובעת העידה, כי מרבית ההוצאות שולמו בין השנים 1994 – 1992. התובענה הוגשה בין 12 – 10 שנים אח"כ ומכאן שהתיישנה. ראש תובענה שני היה בגין הפסד רווחים של פרויקט הבניה, שהתובעת התכוונה לבנות במקרקעין. אף תובענה זו הוגשה בחלוף עשור מאז ההפסדים הנטענים ומכאן שהתיישנה.

‏7 תגובות

 1. יצחק אריכא ב- 11 ביולי 2010 בשעה 10:09

  מבקש לדעת מה תקופת ההתיישנות לנפגע תאונת דרכים.

  סיפור המעשה- בתי נפגעה בת.ד ואף שולם פיצוי, אולפ עתה לאחר 3 שנים קיבלתי חשבון לתשלום של שרות אמבולנס בזמנו. האם ניתן להגיש לפרעון לחברת הביטוח,

  בתודה
  יצחק אריכא 2. […] נזק הוא אחד מיסודות העילה והוא "לא נתגלה ביום שאירע" מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום "שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן […] 3. יוחנן דקל ב- 8 במרץ 2011 בשעה 0:56

  בתאריך 09/02/2011 קיבלתי מהמחלקה המשפטית שוהר שרותי חניה בע"מ

  עבור עיריית אילת עבור דוח חנייה מ-20/04/2000 מלפני 10 שנים כאשר דוח החניה המקורי היה 70 שקל
  להיום הדרישה היא 792 שקל האם חל חוק התיישנות על דוח חניה .

  בדקתי באתר חוק התיישנות על עבירות תעבורה. מילה במילה

  התיישנות עבירות תעבורה
  בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי לא יוגש כתב אישום בחלוף שנה ממועד ביצוע עבירת תעבורה אלא אם בעל הרכב הוכיח, כי לא חלה עליו אחריות ואז ניתן להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס לנהג תוך שנתיים מיום ביצוע העבירה

  יוחנן דקל נייד 052-5908984

  מייל yohanan101@netvision.net.il 4. רומי אלונסו ב- 15 במאי 2011 בשעה 13:16

  בתאריך 01/05/11 קיבלתי דרישת תשלום חוב לפני נקיטת הליכי הוצאה לפועל מעיריית באר שבע.
  מכתב זה נכתב 26/04/11 כאשר דו"ח המקורי הוא 09/02/2004.

  עבור דו"ח עישון בקניון הנגב ב"ש מלפני 7 שנים כאשר דו"ח זה שולם בזמנו מייד על סך 310 שקל לאחר חיפרשים במסמכי הבית , ולאחר שעברו שנים רבות ובין מעברי דירה רבים לא נמצא הוכחה לתשלום הכנס
  ולאחר שמעולם לא התקבל הזהרה או דרישה לתשלום נוסף.
  כיום הם דורשים תשלום מיידי לפני נקיטת הליכי הוצאה לפועל על סך של 1333 שקל.
  לאורך המצב הקשה היום אנו גם פושתי רגל מ- 28/10/2009.
  ברצוני לדעת האם חוק התיישנות תקף לדו"ח זה?, ובמידה ולא האם יש פתרון אחר? 5. שרית ב- 29 במאי 2011 בשעה 11:27

  קיבלתי טיפול רפואי בהיותי הרה בשבוע 40 בביח (2002)
  כעבור 4 שנים פנו אליי מהמחלקה המשפטית(2006)
  בשנת 2009 פנו להוצלפ
  האם חל על זה חוק התיישנות? 6. […] העיקרית בנושא היא חוק ההתיישנות תשי"ח-1958, על אף שהוראות נוספות קובעות הסדרי התיישנות […] 7. ניצן ליבוביץ ב- 16 ביולי 2011 בשעה 13:18

  בתאריך 12/7/2011 קיבלתי מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטייים בעיניין חוב שלי כיביכול עבור לימודי נהיגה על סך 1260 ש"ח מתאריך 24/4/2003.
  החוב הנ"ל שולם על ידי, אך מכיוון שעברו שמונה וחצי שנים איני מוצאת הוכחה לכך.
  כיום מבקש ממני משרד עורכי הדין סך של 3484.91 הכולל הפרשי הצמדה וריבית ושכ"ט עו"ד.
  דרישתם היא שאסדיר את החוב תוך 15 יום ממועד שליחת המכתב.
  שאלתי היא האם במקרה הנ"ל חל חוק ההתיישנות ובכל מקרה איך עליי לנהוג?השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.