בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

בקשת התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

התנגדות לביצוע שטר נמנית על הבקשות אותן רשאי להגיש חייב בתיק הוצאה לפועל, שנפתח נגדו. ליחצו כאן לעוד מידע!

הטענה עליה מתבססת הבקשה הינה, שהחוב נפרע והחייב אינו חב עוד בתשלום עבור שיק, שטר חוב או שטר ביטחון, בגינם נפתח התיק.

הנטל בבקשה הינו על החייב להוכיח, כי השטר פגום באופן, השומט את הקרקע תחת בקשת הזוכה לביצוע השטר.

את נימוקי ההתנגדות נדרש החייב להציג בפני בית המשפט במסגרת תצהיר מפורט.

מועד הגשת הבקשה

תקנה 106 (א) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת, כי בקשת ההתנגדות תוגש ללשכה, בה הוגשה הבקשה המקורית לביצוע השטר, תוך עשרים יום ממועד המצאת האזהרה לחייב.

חריגה מפרק זמן זה מצריכה הגשת בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, המועברת על ידי ראש ההוצאה לפועל לבית המשפט המוסמך.

עילות לביסוס בקשת התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

בין הנימוקים השכיחים, אותם מעלים חייבים בבקשת ההתנגדות:

א. זיוף חתימה או חתימה ללא הרשאה – החתימה מהווה נדבך מרכזי בכשרות השיק.

מקרי פגם בחתימה מאיינים את תוקפו של השיק. בנסיבות אלה, לאחר שהחייב הסביר לבית המשפט, כי החתימה זויפה או בוצעה ללא מתן הרשאה מטעמו עובר הנטל לזוכה להוכיח, כי החתימה על  השיק הינה אכן זו של החייב.

ב. שיק ביטחון במסגרת עסקה בין הצדדים – במקרה זה נדרש החייב להוכיח, כי השטר אכן נועד לשמש לביטחון בלבד.

בנוסף, עליו להוכיח, כי לא התקיים התנאי, לגביו סוכם בין הצדדים, כי שעה שיתקיים יהפוך השטר משטר על תנאי לשטר בר קיימא (ע"א 665/83 בנק לאומי לישראל בע"מ נגד בן עליזה).

ג. כישלון תמורה – במסגרת טענה זו נדרש החייב להוכיח, כי לא קיבל ערך כספי בעד השיק באופן, העולה כדי אי עמידה בדרישת התמורה בין החייב לזוכה.

ד. אי אחיזה כשורה – נימוק זה מתמקד בחוסר תקינות השטר, המצוי בידי הזוכה.

לדוגמא: שוני בין שם הנפרע לחתימת ההיסב שלו; שינויים ומחיקות על גבי השיק; נטילת השטר על ידי הזוכה לאחר שחלף מועד פירעונו; חילול השיק בעבר, כשמקבלו ידע על כך וכד'.

במקרים אלה יתערער יסוד אחיזה כשורה, הנדרש לביצוע השטר.

ה. פגמים בסיחור השטר – זכות הקניין על השטר נפגמת במידה והושג בנסיבות רמאות, כפייה, תמורה בלתי חוקית, מעילה באמון, אלימות ופחד.

אם במועד בו סוחר השטר טרם נפל בו פגם קנייני, יראו את האוחז בו אוחז כשורה.

ו. אי מתן ערך נדרש בעד השטר – "תמורה בת ערך" נחשבת  לתמורה, המקובלת בדיני החוזים הכלליים.

לצורך אחיזה בעד ערך מספיקה כל תמורה, שניתנה בעד השטר – בין מבוצעת, שהועברה אל מושך השטר ובין עתידית, שתועבר אליו בעתיד.

ז. פגמים בשרשרת ההיסבים של השטר – במקרה זה לא יוכל האדם אליו הוסב השיק לקבל מעמד של אוחז כמשמעו בפקודת השטרות, באשר כל הסבה של השיק נדרשת להיעשות כדין.

ח. קיזוז חוב מתביעה שטרית – ברע"א 6250/98 Nordlland papuer Ag  נ' מפעלי ייצור והוצאה לאור (ירושלים) מ.ס.א בע"מ נפסק, כי ניתן להעלות טענת קיזוז כנגד חיוב שטרי בין שני צדדים קרובים.

לפיכך, חייב, שהינו צד שטרי קרוב, רשאי לטעון להפרה יסודית של העסקה על ידי מחזיק השטר, בגינה הוא פטור מתשלום.

סיוע עורך דין

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל לסייע לחייב בהכנת בקשת התנגדות לביצוע שטר, הגשתה על צרופותיה אל לשכת ההוצאה לפועל ובהמשך, ייצוג החייב בדיון בבקשה, המתקיים בבית משפט השלום ככתב תביעה בסדר דין מקוצר.

לחצו כאן על מנת לפנות לעורך דין!

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.