בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

משרד המשפטים – סמכויות ותפקידים

מידע מקיף ומלא על משרד המשפטים – על מה מופקד המשרד ומהו המבנה הארגוני של יחידותיו השונות? מה סמכויות משרד המשפטים ומי כפוף לו?

משרד המשפטים הינו המשרד הממשלתי אשר אמון על מערכת המשפט בארץ. מאז יסודו, עם קום המדינה, ועד היום כיהנו במשרד עשרים ושלושה שרים, ובשנה האחרונה משמש בתפקיד השר יעקב נאמן.

מבנה ארגוני

משרד המשפטים מונה כחמישים יחידות משנה, המצויות תחת כפיפותו ועוסקות בקשת רחבה של תחומים ותפקידים. השירות, הניתן על ידי המשרד, מתקיים במספר מישורים: לציבור בכללותו, לרשות המחוקקת (הכנסת) ולרשות המבצעת (הממשלה), בהתאם לחוק הפרדת רשויות.

על יחידות המשרד נמנות פרקליטות המדינה, הסנגוריה הציבורית, סיוע משפטי לאזרח והמרכז הארצי לגישור, המציע גישור בין נצים.

אגפים שונים כוללים את אגף יעוץ וחקיקה, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, השמאי הממשלתי הראשי, אגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) ואגף שומת מקרקעין.

המשרד אחראי על פעילות של רשמים בתחומים שונים: רשם החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות והמפלגות, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, רשם מאגרי המידע ורשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית.

המשרד מפקח על רישוי פרופסיות ומקצועות שונים כוללים את מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ומתן שירותי שמירה וכן רשם המתווכים בארץ.

בנוסף, המשרד אחראי על פעילות רשויות שונות כמו הרשות לאיסור הלבנת הון, שנוסדה בשנת 2001 ומרכזת את פעילות גורמי האכיפה בארץ במלחמה נגד עבירות מס מסוג זה, וכן הרשות לטכנולוגיה, מידע והגנת הפרטיות.

ראוי לציין כי פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, המצויים אף הם בכפיפות ארגונית למשרד המשפטים, פועלים בעת ביצוע תפקידיהם באופן עצמאי ובלתי תלוי.

לפני כארבע שנים בוצע במשרד המשפטים שינוי ארגוני משמעותי, במסגרתו אוחדו הרשמים השונים, שפעלו באופן נפרד בתחומי חברות, עמותות, שותפויות ועוד תחת גוף חדש – רשות התאגידים.

כמו כן, מפקח משרד המשפטים על המחלקה לחקירות שוטרים, פעילות מבקר המדינה, מתן חנינות לאסירים, נציבות שוויון זכויות לאנשים מוגבלים ומחלקת זכויות יהודים יוצאי מדינות ערב.

עם התרחבות והשתנות צרכי האוכלוסיה מוקמים יחידות ואגפים חדשים במשרד המשפטים, המופקדים על נושאים יעודיים.

סמכויות משרד המשפטים

סמכותו המרכזית של המשרד הינה ארגון ותפעול מערכת בתי המשפט בארץ, ובכלל זה: מינוי שופטים לכהונה במסגרת בית משפט, אחריות על ענייני חקיקה מטעם הממשלה וטיפול בסוגיות של חוק וממשל.

בנוסף, אמון משרד המשפטים על אכיפת דין פלילי במדינה, תפקיד המתבצע בפועל על ידי מערכת התביעה הכללית.

תפקידי המשרד

– הכנת תשתית ניסוח למרבית הצעות החוק, אשר עולות לדיון על שולחן הכנסת

– מתן יעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה

– היצע של מגוון שירותים לציבור הרחב, הניתנים בסיוע עורכי דין ובעלי תפקידים במשרד המשפטים ובכלל זה: בדיקת זכויות בפנקסי מקרקעין, בדיקת משכון נכסים וכלי רכב, ניהול מאגרי מידע ורישום חברות, עמותות, מקרקעין ופטנטים

– אחריות על תחומי פרקליטות, חקיקה ויעוץ – באחריות היועץ המשפטי לממשלה

– רישום, פיקוח וניהול זכויות קנייניות – באחריות מנכ"ל משרד המשפטים

– ככל משרד ממשלתי אחר נדרש משרד המשפטים גם להיבט ארגון תקציב המשרד, ביקורת פנים, כספים וחשבונאות, לוגיסטיקה וכוח אדם

    תגובה אחת

    1. […] החוב הפתוח של משרד המשפטים עומד על כ–1.8 מיליארד ₪. מסכום זה 1.5 מיליארד הם חובות של […]    השאר תגובה

    אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.