בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

היועץ המשפטי לממשלה – סמכויות ותפקידים

לפעמים גם הממשלה צריכה חוות דעת, ובדיוק בגלל זה קיים תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גלו מה עושה היועץ, מה סמכויותיו ומי כיהן בתפקיד בעבר וכיום.

יועצים משפטיים הם עורכי דין העוסקים במתן שירותים משפטיים קבועים לגופים פרטיים או ציבוריים.

תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הידוע בראשי התיבות יועמ"ש, הוא התפקיד הסמכותי, המורכב והרחב ביחס ליועצים אחרים.

במקביל להתרחבות בהיקף הביקורת השיפוטית התרחבו תחומי הכרעתו, כאשר מתוקף תפקידו וסמכותו כראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי, תפקידיו מעוגנים בחוק.

יתר התפקידים מעוגנים בקובץ הנהלים "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה" שתהליך הרכבתו החל בשנת 1968 על ידי מאיר שמגר בעת כהונתו (1968- 1975).

תפקיד היועץ המשפטי בארץ

בישראל מוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא מוסד עצמאי, בניגוד למדינות מערביות כמו ארה"ב, בהן הוא כפוף למערכת הפוליטית, בארץ היועץ המשפטי עצמאי מהשפעת ערכאות שיפוטיות, שר המשפטים והממשלה.

בג"ץ קבע כי חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה והיועצים תחתיו הינה מחייבת, כאשר החלטותיו תחייבנה את הרשויות ותייצגנה אותן.

החלטתם הינה ההחלטה המחייבת בסופו של דבר כאשר תוצאת המנעות מקיומה על ידי הנבחרים, הרשויות ועובדי הציבור הינה הפרה של חוקי המדינה ופגיעה בשלטון החוק.

היועץ המשפטי לממשלה אחראי ומופקד על הגנת שלטון החוק בישראל מפני אפשרות הפגיעה בו על ידי רשויות השלטון, כאשר הוא פועל במסגרת מנגנון משפטי כולל שעליו הוא אחראי, כשתחתיו משמשים סגניו המשפטנים והם המשנה לייעוץ, המשנה לחקיקה, המשנה לעניינים אזרחיים, המשנה לעניינים כלכליים, המשנה לעניינים פליליים והמשנה להסכמים בינלאומיים.

היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה כפופים ליועץ מבחינה מקצועית וכן בכפוף לאחריותו פועלת היחידה למשפט עברי.

בניגוד לאלה, מעמדו של היועץ המשפטי לכנסת עצמאי ומעוגן בחוק הכנסת. כמו כן עצמאיים היועצים המשפטיים של מבקר המדינה ונשיא המדינה, בשל עיקרון הפרדת רשויות,.

מינוי יועץ משפטי לממשלה

הממשלה היא זו הממנה את היועץ המשפטי לממשלה והוא משתתף דרך קבע בישיבותיה.

היועץ פועל במסגרת משרד המשפטים וסמכויותיו ניתנות לו על ידי המשפט הישראלי. מאז ניסוח ההמלצות להליך מינויו של היועמ"ש בועדה בראשות מאיר שמגר מ-1997 הוחלט כי המינוי יתממש בכפוף לועדת איתור שבראשה שופט עליון בדימוס, שתציג את המועמדים בפני שר המשפטים, וזה יבחר מועמד אחד שמינוי יעלה לאישור הממשלה.

למרות זאת, בעקבות הצעה לשינוי הליך המינוי על ידי שר המשפטים דניאל פרידמן בשנת 2007, נקבע כי יושב ראש ועדת האיתור יהיה שופט בדימוס אשר ימונה על ידי נשיא בית משפט עליון ובהסכמת שר המשפטים וכן יוצגו לאישור בפני הממשלה כמה מועמדים ולא אחד.

מתן חוות דעת לממשלה וגופיה

היועמ"ש מייעץ בתפקידו לממשלה ולגופיה, באופן ישיר או בתיווך יועצי המשפט של משרדי הממשלה.

הוא משמש כפרשן מוסמך של החוק כלפי גופי המדינה, בכפוף לביקורת שיפוטית ,ותפקידו כולל ניסוח חוקים ושאלות הקשורים לחוקיות החלטות ומעשי הממשלה.

בהקשר זה, הוא בוחן הצעות חוק פרטיות מטעם חברי הכנסת ומייעץ בהכנת תזכירי חוק של הכנסת, הממשלה ושל שר המשפטים.

היועמ"ש הינו ראש התביעה הכללית מטעם פרקליטות המדינה, ובכך אחריותו חולשת על אכיפת החוק ואופן הצגת וייצוג המדינה נציגי התביעה בערכאות המשפטיות כולן, כאשר הוא מוסמך להתייצב במקרה הצורך באופן אישי.

בהקשר הציבורי, תפקידו לייצג את האינטרס הציבורי בתחום המשפטי והחקיקתי במידה ונשקפת פגיעה בו.

בין סמכויותיו בענייני הפלילים יש לציין אפשרות לעיכוב הליך משפטי, החלטה על חקירה משטרתית, ההחלטה הסופית בדבר הגשת כתב אישום, אישורים הנוגעים להארכת מעצר מעל חודש ימים, עבריינים לדין ועוד.

יועצים משפטיים

מאז קום המדינה כיהנו בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה האישים הבאים:

 • יעקב שמשון שפירא 1948 – 1950
 • חיים כהן 1950 – 1960
 • גדעון האוזנר 1960 – 1962
 • משה בן זאב 1963 – 1968
 • מאיר שמגר 1968 – 1975
 • אהרון ברק 1975 – 1978
 • יצחק זמיר 1978 – 1986
 • יוסף חריש 1986 – 1993
 • מיכאל בן יאיר 1993 – 1997
 • אליקים רובינשטיין 1997 – 2003
 • מני מזוז 2004-2010
 • יהודה וינשטיין – החל מ-2010

‏3 תגובות

 1. אחריות ניהולית ב- 15 ביוני 2010 בשעה 3:08

  ליועץ ישנה אחריות, אך לעיתים היעדר סמכויות מונעות שינוי הכרחי. 2. shaul ב- 6 ביוני 2011 בשעה 14:01

  משה שלום כל הפרטים על תלונתי שניגנזה ע"י קצינת החקירות ר"פק רונה פינגלאי ,
  חברה של רותי חזום יושבות משרד ליד משרד.
  תלונה זו ניגנזה ,
  .אבקש לקבל תיק חקירה ולערער על החלטה משוחדת זו
  .מכתבים אלו נישלחו בדואר למפ"כל המשטרה .ולשר לבטחון פנים.
  אך עדיין לא קיבלתי תשובה .
  לדעתי המשטרה מנסה לכסות על יחזקאל בנימיני
  עדיף שיחסים אישיים לא יפגעו בחקירה על פשע.

  – Show quoted text –
  ———- Forwarded message ———-
  From: Shaul Nameri
  Date: 2011/5/31
  Subject: לידידי המלומדים
  To: עוד נחמן גולדברג , "pini fischler, adv" , moshese@justice.gov.il

  לידי הנאמנים והמלומדים ראו משטרה לתפארת

  בתודה מראש
  שאול נמרי
  0774-30-50-30
  052-289-9045 3. […] רבות עד לעליון. בודדים מגיעים ישירות מהאקדמיה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ומשם נפתחת דרכם לבית המשפט […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.