בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

התערערות מעמד השופטים בישראל

בשנים האחרונות אנו ערים לאקטים מזלזלים כלפי שופטים בפרט ומערכת המשפט ככלל. ממה נובעת תופעה מדאיגה זו של התערערות מעמד השופטים ומה הלשכותיה?

קרא עוד