בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

היבטים משפטיים בהסכם מול בית דיור מוגן

לאחרונה קמים בתי דיור מוגן רבים אשר מיועדים לבני גיל הזהב ומציעים סביבת מגורים בטוחה ופעילויות רבות המיועדות לבני הגיל השלישי. בואו לקרוא וללמוד על ההיבטים המשפטיים שבכריתת חוזה מול בית דיור מוגן…

קרא עוד

פירוק חברה ציבורית הנסחרת בבורסה

בהיותה של חברה אישיות משפטית נפרדת ומלאכותית, הרי שסיום חייה, בדומה לתחילתם, נסמך אל הוראות חוק החברות התשנ"ט – 1999. סע' 367 לחוק האמור מפנה אל לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983, הקובעת הוראות מדויקות בדבר פירוק חברה ציבורית וחיסולה.

קרא עוד