בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

הקפאת הליכים נגד חברה – אימתי ומדוע?

יותר ויותר חברות במשק הישראלי נקלעות לקשיים כלכליים ולחובות כספיים כבדים. בחלק מהמקרים מוגשות תביעות משפטיות על ידי נושים, ובמקרים מסויימים לבית המשפט קיימת הזכות להחליט ולפסוק על הקפאת כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה..

קרא עוד

סקירה משפטית: פשיטת רגל של שותפות

לא מעט שותפויות רשומות כחוק במדינת ישראל. גם שותפות, כמו חברה בע"מ או עסק מורשה, הנה ישות משפטית שיכולה להגיע למצב של פשיטת רגל. מה קובע החוק בנוגע לפשיטת רגל של שותפות?

קרא עוד

חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת בהוצאה לפועל נועדה לבדוק את יכולתו של החייב לפרוע את חובו ומשמשת לצורך קביעת הסדר תשלומים בין החייב לזוכה. הפרטים המלאים במאמר שלפניכם.

קרא עוד

כיצד להמנע מהליכי הוצאה לפועל באמצעות הסדר חובות

לשכות ההוצאה לפועל בישראל עמוסות בתורים גדולים של תיקים הנפתחים מדי יום, בעקבות חובות כספיים של אנשים פרטיים, חברות ובעליהן. להלן סקירה משפטית אודות הדרכים להמנע מהליכי הוצאה לפועל באמצעות הסדר חובות.

קרא עוד

פירוק חברה מרצון, על ידי בית משפט או נושים – איך זה עובד?

בימים אלה של משבר כלכלי עולמי עומדות חברות רבות, אשר הגיעו למצב של חדלות פרעון או עומדות בסיפו, בפני הליך של פירוק. פירוק חברה הינו הליך משפטי ומנהלי ממושך, המתבצע מול רשם החברות במדינת ישראל.  

קרא עוד

פירוק חברה ציבורית הנסחרת בבורסה

בהיותה של חברה אישיות משפטית נפרדת ומלאכותית, הרי שסיום חייה, בדומה לתחילתם, נסמך אל הוראות חוק החברות התשנ"ט – 1999. סע' 367 לחוק האמור מפנה אל לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983, הקובעת הוראות מדויקות בדבר פירוק חברה ציבורית וחיסולה.

קרא עוד

איתור כתובת ופרטים אישיים – איתור לפי מספר טלפון

לא מצליחים למצוא לבד? לפעמים צריך אנשי מקצוע גם בשביל איתור מוצלח… רבים המקרים בהם אנחנו מחפשים מידע או אדם ולא מצליחים למצוא לבד את מבוקשינו. לעיתים אנו מתייעצים עם חברים או קרובים, מבקשים עצה טובה והכל בשביל להשיג את המידע הדרוש. במקרים מסויימים אנחנו מחפשים אחר מידע נדיר או קשה להשגה ובמקרים אחרים אנחנו…

קרא עוד