בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

אמות מידה לטיפול רפואי סביר

במסגרת הדיון בבית המשפט בתביעות רשלנות רפואית, עולה כמעט תמיד השאלה לגבי "טיפול רפואי סביר". האם המטפל קיבל טיפול רפואי סביר או שמה המדובר בטיפול החורג מאמות מידה סבירות, שאז יתכן והמדובר במקרה של רשלנות רפואית. אבל כיצד קובעים אמות מידה להגדרתו של טיפול רפואי סביר?

קרא עוד

ת"א 2677-07 כהן משה נ' מכבי שירותי בריאות ואח'

המדובר על תביעת רשלנות רפואית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר על בית המשפט לבחון שאלת מעשה או מחדל פלוני של רופא תוך כדי טיפולו המקצועי, אם יש בו או אם אין בו משום רשלנות. האם כל טעות של רופא יש בה משום רשלנות?

קרא עוד

השתהות בביצוע טיפול רפואי – מקרה רשלנות רפואית לדוגמא

סוג הטיפול רפואי ודחיפותו מבוסס על הנחות בנוגע להתפתחות המחלה. הנחות אלו מתבררות לעתים כשגויות ולא נדירים המקרים בהם אנו שומעים על טעויות בהערכה כאשר בודקים את הגורמים להחמרה במצב או חלילה למותו של החולה. במאמר הבא תוכלו לקרוא על דוגמא למקרה רשלנות רפואית, שעקבות השתהות מיותרת בהענקת טיפול רפואי לאדם.

קרא עוד

רשלנות רפואית באבחון מחלות גנטיות ומקרי הולדה בעוולה

רשלנות רפואית, היא עוולה בפקודת הנזיקין, המאפשרת לנפגע (ניזוק) לתבוע את הפוגע (מזיק) בגין נזקים שנגרמו לו ובמקרה דנן – לו ולצאצאו. במסגרת תביעת מסגרת זו, ניתן להסתמך על עילה ספציפית המכונה בשם "הולדה בעוולה" הנפוצה בעיקר במקרים של רשלנות רפואית באבחון מחלה גנטית.

קרא עוד

דיאטות מסוכנות – תביעה במסגרת חוק האחריות למוצרים פגומים

תרבות השפע והמגוון האדיר של מיני מזון, מאכלים ופיתויים גסטרונומיים הביאה להתעצמות תופעת ההשמנה, עד כי במדינות מסוימות בארה"ב למשל, הגיעה כיום ההשמנה למימדי מגפה של ממש. במאמר הבא תלמדו על דיאטה מסוכנת ואפשרויות הגשת תביעה משפטית במסגרת חוק האחריות למוצרים פגומים.

קרא עוד

רשלנות רפואית בחו"ל – מבחן מקום ביצוע העוולה

פקודת הנזיקין [נוסח חדש], מוכרת לציבור הרחב בעיקר בשל עוולת הרשלנות המנויה בסע' 35 לפקודה. העוולה מתייחסת למקרה בו מעשהו או מחדלו של אדם תוך הפרת חובת זהירותו, גרמו לנזק לזולת. במאמר זה נפרט אודות מקרי רשלנות רפואית שהתרחשו בחו"ל, ולגבי מבחן מקום ביצועה של עוולת הרשלנות.

קרא עוד