בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

משרד הפנים – תחומי אחריות של משרד הפנים

משרד הפנים במדינת ישראל הינו אחד ממשרדי הממשלה האחראי בין היתר על השלטון המקומי, נושאי האזרחות והתושבות, תעודות זהות והנפקתן, אשרות כניסה ושהיה במדינת ישראל ,וכל נושא הרישומים האישיים בארץ.

תחומי אחריות של משרד הפנים

תחומי אחריות של משרד הפנים במדינת ישראל הינם בהיקף רחב מאוד והם בתחומים הבאים: הענקת אזרחות ומעמד של תושב קבע, הנפקת אשרות כניסה ושהיה במדינת ישראל, כל התחום של מינהל האוכלוסין דוגמאת רישומים אישיים,הנפקת תעודת זהות, תעודות לידה,תעודות נישואין וכדומה.

הנפקת רישיונות להחזקה, נישאה, ייצור ועיסוק בכלי ירייה, תכנון ופיקוח על כל תחום הבנייה בארץ, שירותי כבאות והצלה, שירותי חירום, פיקוח על השלטון המקומי, עיריות, בחירות, עמותו ועוד.

למשרד הפנים, כאמור סמכויות רחבות היקף בייחוד בכל התחום אשר נוגע למתן מעמד בישראל. סמכויות אלה מחייבות את עובדי המשרד ופקידיו לפעול בהתאם  לאמות המידה שמקובלות במשפט המנהלי.

אמות המידה הללו כוללות בראש ובראשונה שמירה על זכויות היסוד של האדם, כבודו, חירותו, פרטיותו, חופש המידע והזכות לדעת, התנהלות ביושר והגינות, התנהלות תוך כדי היעדר משוא פנים, ללא שיקולים זרים וסבירות.

למרבה הצער, משרד הפנים אינו מרבה לציית לכל אותן אמות המידה ופעמים רבות מפר את זכויות האדם בכך שאינו מוסר את כל המידע הרלוונטי, מעכב הליכים ומייצר בעיות באופן מכוון.

חשיבותו של משרד הפנים

תפקידו של משרד הפנים הוא למעשה בעיצוב דמותה של מדינת ישראל. הוא מרכז בפעילותו מגוון רחב מאוד של נושאים נכל תחומי החיים. משרד הפנים במדינת ישראל הינו המשרד אשר אחראי  על רישומי האישיות, זה הגוף שקובע אילו אנשים יכולים לעלות לישראל במסגרתו של חוק השבות ואילו אנשים יכולים להפוך לאזרחים במדינת ישראל במסגרת חוק האזרחות.

בנוסף, משרד הפנים אחראי על כל נושא המעמד של תושבי קבע במדינה ובמתן אשרות שהייה לעובדים זרים.

משרד הפנים זהו המשרד אשר מפקח על העריות והמועצות המקומיות ועקב כך יש לו האפשרות למנות בעלי תפקידים רבים. בשנים האחרונות ישנה ביקורת רבה כלפי משרד הפנים ועל כך שנהליו ואופן העבודה שמתנהלת בו  לוקים בעודף בירוקרטיה, מסורבלים מדיי ומקשים יתר על המידה.

הדברים במשרד הפנים מתנהלים בשרירותיות ועקב כך, נגרמות פגיעות חמורות ואף הפרות בזכויות אדם ואזרח.

ביקורת על תפקוד משרד הפנים

הטענה מרכזית אשר חוזרת על עצמה כלפי משרד הפנים  הינה בכך שהמשרד לוקה בחוסר שקיפות ופרסום של נוהלי המשרד. כמו כן, טענות רבות מופנות לכך שמנגנון המשרד סובל מעודף בירוקרטיה מה שמייצר קושי וסיבוכים בפנייה והתנהלות מולו ופוגע, כאמור בזכויותיהם של האדם והאזרח.

המשרד מרבה בהתנהלות אשר מתעלמת באופן בולט מהכללים  שהותקנו והתקבלו על ידי המשרד עצמו, הוא נוהג באופן שרירותי, פוגעני, בלתי הולם ותקין.

משרד הפנים גם דוגל בטקטיקה של  צמצום ולעיתים רבות אף מניעה של הענקת מעמד לזרים, הוא אינו חושף את מלוא זכויותיו של האזרח על פי החוק וגם נוטה שלא לעזור בדברים ספציפיים ופרטניים יותר כשמתבקש.

בגלל הטקטיקה הזו של משרד הפנים ועובדיו, לפני הגשת בקשה באופן כללי ובפרט כאשר מדובר בדברים הרי גורל כמו בקשות לאזרחות, נישואין, בענייני עובדים זרים וכדומה ממולץ מאוד להיוועץ בעורך דין מנוסה שבקיא בתהליך ההתנהלות מול המשרד ולהיעזר בשרותיו.

עורכי דין מנוסים מודעים לשיטות העבודה של עובדי משרד הפנים ויוכלו לסייע ולהקל על התהליך באמצעות תדרוך והכנה לקראת דיונים ותשאולים, הכנת מסמכים וראיות וטיפול בכל ההתנהלות האדמיניסטרטיבית המסורבלת שלעיתים רבות מעכבת ואף מתקילה את התהליך.

‏4 תגובות

  1. […] בתחום נדרש העובד להעביר טופס 101 (כרטיס עובד) וצילום תעודת זהות […]  2. […] לדוגמא לדרוש כל מסמך, ידיעה או חומר שעלול להיות חיוני לעבודת הביקורת (סעיף 3 לחוק […]  3. העסקת עובד זר - כל מה שחשוב לדעת ב- 6 באוקטובר 2010 בשעה 20:35

    […] למשל, נדרש להירשם אצל לשכה או משרד אשר קיבלו היתר מאת משרד הפנים להעסיק עובדים זרים ולשכור שירותים של עובד זר […]  4. […] כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ ממשרד הפנים, ילד שעלה לארץ בלי הוריו, מי שמחזיק בילד שאינו ילדו – […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.