בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

גישור והליכי גירושים – יתרונותיו של מגשר בהליך גירושין

מה אתם יודעים על הליכי גישור – המטרות והיעדים שאותם ניתן להשיג באמצעות גישור? האם ידעתם כי ניתן לפתור וליישב מחלוקות גם בהליכי גירושין, באמצעות פנייה אל הליכי גישור? באמר הבא נביא סקירה משפטית בנושא גישור בהליכי גירושים.

גישור היינה שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שלא בידי מערכת המשפט.

מטרת הגישור היא הגעה להסכם יציב לטווח ארוך המקובל על שני הצדדים לסכסוך.

בכדי לממש מטרה זו, הצדדים לסכסוך נעזרים בבעל מקצוע, הלוא הוא המגשר.

המגשר מלווה את ההליך לאורכו ולרוחבו ומסייע לצדדים לפתור את המחלוקת בינם לבין עצמם באופן שישביע את רצונם.

אחד מהסכסוכים שנפוץ לפתור באמצעות מגשר הוא סכסוך גירושין בין בני זוג.

במאמר זה נבחן את היתרונות הרבים שטומן בחובו הליך הגישור במהלך הגירושין וניתן בידכם כלים להבנתו ודרך יישומו.

מי רשאי לשמש כמגשר?

בישראל כל אדם רשאי לעסוק בגישור, עם זאת קיימת רשימת מגשרים המופצת בידי מערכת בתי המשפט.

בכדי להיכלל ברשימת המגשרים המומלצים על ידי בית המשפט, נדרשים מהמגשר מספר דרישות בסיסיות, כפי שמוגדרת בתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו-1996.

מהם החובות החלות על המגשר?

תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993, מגדירות את החובות המוטלות על כלל העוסקים במלאכת הגישור לדוגמא:

על המגשר חלה חובה לפעול בתום לב והגינות כלפי הצדדים לסכסוך.

חובה על המגשר לפעול בדיסקרטיות ולשמור על סודיות המידע וחיסיונו.

על המגשר חלה חובה שלא להימצא בניגוד עניינים במהלך תפקידו – בין היתר אסור לאדם לשמש כמגשר במקום בו הוא מכיר את אחד הצדדים טרום הפנייה לגישור.

מהם היתרונות שקיימים בהליך הגישור אל מול הליך משפטי אחר(בית משפט / בוררות)?

ראשית במסגרת הליך הגישור דנים הצדדים בכל השאלות שבמחלוקות וזאת מתוך ראייה רחבה של הסכסוך ואינטרס הדדי לפתרון כלל הסוגיות שעל הפרק.

בשל כך, הליך הגישור טומן בחובו אפשרות של הגעה להסכמה אמיתית וכנה בין בני הזוג ולא הכרעה כפויה על אחד הצדדים בידי בית המשפט.

בנוסף במהלך הגישור מגיעים גם להסכמות צופות פני עתיד, ולא רק מכריעים בסכסוכים שהתגלעו בין הצדדים בעבר.

יתרון מרכזי נוסף בהליך הגישור נעוץ באלמנט הזמן.

בעוד שהליך משפטי קונבנציונאלי עלול להתארך ולהגיע לסיומו רק לאחר שנים רבות של מאבק משפטי מורט עצבים הליך גישור הוא הליך מרוכז ומהיר שמטרתו להגיע לפרידה מהירה ו"נקייה"  כלל האפשר.

יתרון נוסף בגישור הוא כספי, עלות הליך גישור היא נמוכה באופן משמעותי מעלות של הליך משפטי ארוך ומורכב.

יתרונות אלו חשובים ומרכזיים ככל שיהיו מתגמדים אולי מול היתרון הגדול ביותר של הגישור, והוא שמירה על שלום בית והימנעות מהליכי גירושין מלוכלכים המביאה צער רב לבני הזוג ולילדיהם.

יש לציין כי השימוש בגישור מקל באופן משמעותי את סבלם של הילדים במהלך הגירושין – ופועל לטובתם כעולה ממחקרים רבים.

יש לזכור כי האופציה של הליכה למאבק משפטי ארוך קיימת גם אם וכאשר תהליך הגישור יעלה בתוהו.

כיצד מומלץ להחליט ולבחור מגשר?

ראשית, חשוב לבחון את בקיאות וניסיון המגשר בסוגיות משפטיות הקשורות לדיני האישות – דיני משפחה ומעמד אישי.

שנית חשוב ששני הצדדים יבטחו במגשר, במקום בו אינם מרגישים בטחון כאמור, אין להמשיך את התהליך – שכן הרגשת הביטחון חשובה מעין כמוה, והיא הלב להסכם גירושין הוגן.

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.