בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל – איך ומדוע?

איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל – לעיתים תכופות אדם הנקלע לקשיים כלכליים מפתח חובות כספיים כלפי מספר נושים. כאשר נוכחים הנושים לדעת כי החייב אינו מסוגל עוד לעמוד בהחזר חובותיו הם יפתחו כנגדו בהליכי הוצאה לפועל.

כך נוצר של ריבוי תיקי הוצאה לפועל כנגד חייב בודד, לעיתים בכמה לשכות הוצאה לפועל בישראל.

האפשרות לבקש איחוד תיקים, כך שבהליך בודד יוסדרו תוכניות תשלום כלפי כל נושיו, נועדה לסייע לחייב להתמודד עם החובות שנקלע אליהם. במצב כזה, יכללו כל תיקי ההוצאה לפועל של אותו חייב, במסגרת תיק איחוד אחד בלבד.

מכיוון שהסדר עם נושה כלשהו משפיע על יכולת החייב לשלם לנושים אחרים קיימת זיקה טבעית בין התיקים. טיפול בכולם יחד במסגרת הליך בודד הינה הגיונית ותאפשר גם לנושים לקבל הסדרים הוגנים ביעילות ובמהירות הרבה ביותר האפשרית.

כדי שהתיקים התלויים כנגדו יאוחדו נידרש החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים. את בקשתו זו על החייב להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו רוב התיקים.

תנאים מוקדמים להגשת בקשה לאיחוד תיקים בהוצל"פ

לפני הגשת הבקשה לאיחוד תיקים על החייב לעמוד במספר תנאים. תנאי ראשון הוא כי לבקשה יצורף תצהיר ובו פירוט ואימות נתונים המופיעים בבקשה. בתצהיר זה יפורטו כל החובות בכל התיקים הפתוחים נשואי הבקשה ויימסר תיאור מדוייק של מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב.

בין השאר יש לפרט אודות נכסים, גובה ההכנסה העומדת לרשותו לעומת ההוצאות מחויבות המציאות (למשל הוצאות מינימאליות לשם כלכלת משפחתו).

תנאי נוסף שעל החייב לעמוד בו הוא כי כבר שילם לפחות 3 אחוזים מסכום כלל החובות בתיקים השונים, כמו כן על החייב להמשיך ולעמוד בתשלומים של לפחות 3 אחוזים מייתרת הסכום מדי חודש, עד שתתקבל החלטה אם לקבל את בקשת האיחוד וקביעת הסדרי תשלום אחרים.

חייב שיגיש בקשה מבלי שעמד בתנאים המקדימים הנ"ל, בקשתו תדחה באופן אוטומטי ותוצאותיה היחידות יהיו חיובים נוספים כנגדו בגין ההליכים שלא נשאו פרי.

תיאור הליך איחוד תיקים

כאמור את הבקשה על החייב להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו רוב התיקים התלויים כנגדו. אם החייב עומד בתנאים שפורטו לעיל, יבצע ראש לשכת ההוצאה לפועל חקירת יכולת (יתכן וזו תסתכם בקבלת התצהיר שהוגש).

לכל מי שלו נגיעה לעניין תינתן אפשרות להשמיע טיעוניו ולחקור חקירה נגדית את החייב וכל אדם שנתן עדות לגבי יכולת הכלכלית של החייב.

רק לאחר מכן יורה ראש ההוצאה לפועל אם להשהות את ההליכים בתיקים הכלולים בבקשה, שכן הגשת הבקשה לאיחוד תיקים אינה גורמת לעצירה אוטומטית של ההליכים המתנהלים בתיקי ההוצא לפועל השונים של החייב. השהייה זו עשויה להיות מותנית במינוי נאמן מוסכם, ערבות, תשלום סכום קצוב או תנאים אחרים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.

בקשה לאיחוד תיקים תתקבל רק אם יראה החייב כי יוכל לפרוע כל חובותיו בתוך פרקי הזמן הקבועים בחוק. אם ידרשו לו פרקי זמן ארוכים יותר הבקשה תתקבל רק אם יביעו כל הנושים הסכמה.

אם לא ניתן להגיע להסדר חובות עם הנושים יוגדר החייב כמוגבל באמצעים (הנתון להגבלות קשות – עיכוב יציאה מהארץ, יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד, יוגבל מעשיית שימוש בכרטיס אשראי, לא יוכל לפתוח חברה בע"מ ועוד).

אפשרות ההכרזה על פשיטת רגל

קל להבין כי לעיתים יהיה חייב שפתוחים כנגדו כבר מספר תיקים בהוצאה לפועל, נדרש להחליט האם לפנות להליך איחוד תיקים או שמא להליך פשיטת רגל.

יש לזכור כי הליך פשיטת הרגל נועד למי שכבר ברור שאינו מסוגל לעמוד בתשלום חובותיו. הליך פשיטת הרגל הינו ארוך ומסובך יותר ובמהלכו עומד החייב בפני סיכון שיכשל בעבירה פלילית.

חייב אשר יוכל לעמוד בהחזר חובותיו אך נדרשים לו הסדרים מתאימים אם כל הנושים, עליו להעדיף את הליך איחוד התיקים – שכן הליכי פשיטת רגל הנם הליכים קשים, ארוכים ובעלי משמעות רבה לגבי עתידו הכלכלי והאישי של החייב. המלצתינו: העדיפו איחוד תיקים על פני פשיטת רגל בכל מקרה שיש ברירה.

הליכי פשיטת רגל באים רק במקום שבו לחייב אין כל יכולת להחזיר את חובותיו, הגם שיעשה כל מאמץ!

איחוד תיקים הנו הליך פשוט יחסית, אשר עשוי לסייע רבות במציאת דרך לאפשר לחייב לפרוע את כל חובותיו לנושים השונים בצורה הוגנת כלפי כל אחד מהם בנפרד. פניה לסיוע משפטי תבטיח שהבקשה במקומה, החייב עומד בתנאים הנדרשים, ההליכים ימוצו כראוי והתוצאה המבוקשת תתקבל.

על מנת להצליח ולהשיג הסדר תשלומים נח בהליך איחוד תיקים מומלץ להתייעץ ולהעסיק עורך דין הבקיא בהליכים מסוג זה ובחוק ההוצאה לפועל.

שימו לב, אי עמידה בתשלום החודשי לאחר שנקבע לחייב יחוד תיקים עשוי להביא, בתנאים הקבועים בחוק, למצב של פיזור איחוד תיקים והמשך הליכי הגבייה כנגד החייב במסגרת תיקי הוצל"פ מרובים – כפי שהיה עובר להליך האיחוד.

‏7 תגובות

 1. אורן ב- 21 באפריל 2009 בשעה 20:57

  מה ניתו לעשות שחייב חי כמו מלך ממשיך לשפץ את השלד בחלק הנוסף בבית במשך 4-5 שנים כ 100 אלף ואין כסף בבנק ועובד כמו חמור ומשלם להוצאה לפועל 500ש"ח על חוב ל 5 אנשים 150 אלף והתיק נמצא באיחוד תיקים!!! 2. אייל ב- 23 באוקטובר 2009 בשעה 5:09

  מה עושה חייב אשר בוצע לגביו לפני מספר שנים הליך איחוד תיקים, נקב לו תשלום חודשי של כ 750 ש"ח אך לא יכל לשלם אותו? האם חוזרים על התהליך מחדש? החייב לא עובד בשלושת החודשים האחרונים ורוצה להסדיר את העניין, מה עליו לעשות וכיצד תתיחס הרשות להוצאה לפועל על פסיקת העבר שלאחריה לא שילם את שנפסק? 3. מירל ב- 14 בנובמבר 2009 בשעה 18:15

  מה הדרך הכי מועילה לפתור את הבעייה הזו – אני פונה בשם אחי …

  חוב של כ 130000שח לבנק ..{הלוואות מתקופת חנות הדגים שהייתה לנו }

  חוב עיקול הרכב ונמכר על ידי הוצאלפ ..יתרה של חוב אחרי המכירה נאמר לנו כ 35000שח

  המצב להיום ..עבודה במשרד תיווך – ללא כל יציבות ללא בסיס חודשי ..

  מזונות שמשלם כל חודש עבור 2 ילדיו ..ומתגורר בבית עם אמא ..

  איחוד תיקים – מחייב לשלם 3 טאחוז מהחוב ואין לו סכום זה …אשמח להענות מצידכם בהקדם

  תודה מראש מירל 4. […] יכולת משמעות מרחיקת לכת, הן לזוכה / זוכים (במקרה של איחוד תיקים) והן לחייב. לכן מומלץ מאד לשני הצדדים בהליך הוצאה לפועל […] 5. אירית ב- 26 במרץ 2010 בשעה 12:22

  שלום,
  אני משלמת בתיק איחוד תשלום חודשי קבוע מזה 10 שנים, והחוב בינתיים רק גדל – מתי יסתיים הסיפור ואיך ? האם יש תקופה להסכם התשלומים באיחוד תיקים ובסיומה נסגרים התיקים? ואם לא – כיצד אפשר לצאת מזה?
  תודה מראש, אירית. 6. אלה ב- 3 ביוני 2010 בשעה 1:15

  אני בת 24 ולפני כשנה עשיתי איחוד תיקים יש לי חוב בהוצאה לפועל על סך של 50000 בית המשפט קבע לי באיחוד תיקים תשלום חודשי קבוע של 100 שקלים…. אני ממש מצטערת שעשיתי את האיחוד תיקים אין לי כסף לשלם את כל החוב אבל רציתי לדעת אם יש דרך לצאת מהמוגבלות ולהמשיך בהסדר תשלום חודשי קבוע…. תודה אלה. 7. גיל ב- 27 ביוני 2011 בשעה 16:11

  הגשתי בקשה לאיחוד תיקים בהוצל"פ ת"א על חובות שצברתי בתקופת נישואין בני שנה שכשלו. בבית הדין לענייני משפחה בעיר אחרת תלויה תביעה כספית של גרושתי נגדי (ותביעה שמנגד מצידי). המשפט יתקיים לקראת סוף השנה. גרושתי גם הוציא נגדי צו עיכוב יציאה מהארץ.
  שאלתי הי זאת: האם ואיך אני יכול להוסיף את התביעה ולהכפיף אותה לאיחוד התיקים שאוכל לבקש מהוצל"פ ת"א ביטול צו עיכוב. מרכז חיי בחו"ל ומעל שנה אני מעוכב בארץ וסובל גם פה וגם שם מההשלכות.השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.