בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

רישוי עסקים בישראל – הליכי השגת רישיון עסק כחוק

מידע חשוב בנושא רישוי עסקים בישראל. כיצד משיגים רישיון עסק לבית עסק חדש? אילו גופים במדינה מאשרים רישוי עסקים ומה שחשוב לדעת לפני פתיחת עסק חדש.

אדם המבקש להקים עסק במדינת ישראל, נדרש למלא אחר מספר לא מבוטל של תנאים פרוצדוראליים. ראשית, עליו לפנות אל רשויות מע"מ על מנת לפתוח תיק ולקבל מס' עוסק מורשה / ח.פ. ע"פ ההקשר.

בהמשך יודיע לפקיד השומה וכן למוסד לביטוח לאומי באזורו על פתיחתו של העסק. לגביי בעלי עסקים רבים, בכך תמו ההכנות המנהלתיות בכל הקשור לרשויות המיסים ולתחילת פעילותו של העסק.

אולם, לגביי כ- 200 עסקים המנויים בחוק, ישנה דרישה נוספת והיא –  קבלת רישיון עסק.

חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים לו, מציינים מהם "עסקים טעוני רישום", כלומר עסקים שאינם רשאים להתחיל את פעילותם ללא רישיון מן הגורם הרלוונטי.

הרשות המאשרת רישיון עסק

הבקשה לרישיון תוגש לרשות המקומית בתחומה עתיד לפעול העסק.

ניתן להגיש בקשה לרישיון קבוע או להיתר זמני.

לבקשה יצורפו המסמכים המתאימים והיא תכלול פרטים מלאים לעניין בעל העסק, סוג העסק ופעילותו המתוכננת, מיקומו וכו'.

עם קבלת הבקשה על ידי הגורם האחראי ברשות המקומית, יגבש זה את מסקנותיו והמלצותיו לעניין הקמת העסק, יצרפם לבקשה ויעבירה לגורם המכריע הבא.

חמישה גורמים העשויים להכריע בדבר הרישיון או ההיתר הזמני והכל בהתאם לתחום פעילותו של העסק המבוקש:

 • משרד העבודה
 • משרד החקלאות
 • המשרד לאיכות הסביבה
 • משטרת ישראל

כך למשל, רישיון להפעלת בריכה או מסעדה מותנה, בין היתר באישור משרד הבריאות ואילו רישיון להפעלת פארק שעשועים מותנה באישור משטרת ישראל.

סוגי רישיונות לניהול עסק בישראל

רישיונות העסק המבוקשים מתחלקים לסוגים שונים וכוללים:

 • רישיון לצמיתות – עבור עסקים קבועים בעלי אופק פעילות לטווח הארוך
 • רישיון תקופתי – עבור עסקים התוחמים את פעילותם הצפויה לתקופה של שנה / שלוש שנים / חמש שנים
 • רישיון זמני – עבור עסקיים עונתיים
 • היתר זמני – רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה, במהלכה תיבחן פעילותו של העסק ע"י הרשויות המאשרות

חוקיות פעילותו של בית עסק

עסק המוגדר כטעון רישום אינו רשאי להתחיל את פעילותו ללא רישיון.

כך גם במקרה בו נשלל הרישיון במהלך הפעילות – במקרה שכזה על בעל העסק לעצור את פעילותו ולא להמשיכה.

הפעלת עסק ללא רישיון או בניגוד לתנאיו היא עבירה פלילית הגוררת אחריה כתב אישום כנגד בעל העסק. בנוסף, ייקנס בעל העסק ע"י האגף לפיקוח כללי ברשות המקומית.

ביהמ"ש שהרשיע בעל עסק בעבירה רשאי להורות על סגירת העסק או הפסקת העיסוק.

במקרים מסוימים רשאי ביהמ"ש להורות כן עוד טרם ההרשעה.

ערעור והשגות בנושא רישוי עסקים

קבלת רישיון העסק אינה עניין אוטומטי. הרשויות אינן משמשות כ"חותמת גומי" בעניין זה, נהפוך הוא. לשם קבלת הרישיון, נדרש בעל העסק למלא אחר תנאים רבים ולהציג לכך אסמכתאות.

גם לאחר מילוי התנאים כולם, רשאית הרשות שלא לאשר את רישיון העסק.

לעניין זה מציין חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים לו את דרכי הערעור וההשגה העומדים למבקש.

‏5 תגובות

 1. מיכל ב- 19 בינואר 2010 בשעה 11:49

  פניתי לחברה שהאתר שלה מופיע למעלה, אני נמצאת בתהליך של פתיחת עסק, האם חברות מסוג זה יכולות לעזור לי בהליך הותאת רשיון יצרן? 2. […] קבלני ביצוע זולים ובאיכות ירודה אשר לא עומדים בתקנות רישוי עסק בישראל. כל אנשי המקצוע, היועצים, קבלנים, עורכי-דין, אדריכלים, […] 3. […] השימושים מגוונים, החל מהקמת עסק, גיוס השקעה להקמתו, דרך שינוי מצב העסק, אם ע"י מיזוג עם […] 4. tamar ron ב- 12 באוקטובר 2010 בשעה 15:25

  כן לשלם שכירות 25 אלף ויותר בחודש לקבל מקום מוכן או לשלם עשרת אלפים לחודש שכירות ולהשקיע (ולשקוע)בספרינקלים ב20 אלף לפחות לכיבוי אש מטבח לפי דרישות ב40 אלף שומר צמוד דרישות משטרה למקום בשכירות בכלל..איפה דמי מחלה חופשה הבראהפנסיה כל שנה חופשת לידה פיצויים כל שנה לאיזה 5 עובדים לפחות חשמל ארנונה ניקיון ביוב 2000 לחודש אם זה מסעדה.יש גם פיצויים ללקוחות (היום כולם מתלוננים ותובעים אותך על כל דבר קטן) פרסום(בעיתון 1 2000 לחודש לפעם אחת) ניהול אתר באינטרנט(4000לחודש) בקיצור צריך להיות מיליונר כדי להקים עסק בארץ….לא פלא שמלא עסקים נפתחים ונסגרים כל יום. 5. עוולות מסחריות Commercial wrongs ב- 6 באוקטובר 2011 בשעה 16:49

  […] לידי ביטוי בפרסום אינפורמציה בלתי נכונה בנוגע למקצוע, עסק, שירות או נכס של עוסק […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.