בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

ביטול קנסות תעבורה לפי דיני התעבורה בישראל

מהו קנס תעבורה? קנסות תעבורה ניתנים בגין מגוון רחב של עבירות תנועה, בהתאם לדרגת חומרתן: מעבירות קלות של חניה ואי ציות לתמרורים, ועד עבירות חמורות כגון הריגה וגרם מוות ברשלנות במסגרת תאונות דרכים. חומרת העבירה גוזרת את העונש שיינתן בגינה.

סמכות השיפוט

בקשה להישפט בגין עבירת תעבורה נידונה בפני בית משפט לתעבורה, היושב כערכאת שלום ופוסק בהתאם לסמכות שהוקנתה לו בפקודת התעבורה (נוסח חדש) – תשכ"א, 1961 ולפי הפרוצדורה הנהוגה בסדר הדין הפלילי ודיני הראיות.

הדיונים מתקיימים בבתי המשפט לתעבורה ברחבי הארץ, בשיטה של ימי דיון מרוכזים בכמות רבה של תיקים.

סוגי הקנסות

בתחום עבירות התעבורה קיימים שני סוגי קנסות עיקריים:

דו"ח ברירת קנס (ברירת משפט) –  לדוגמא: דו"ח תנועה שנמסר באופן ידני, דו"ח תנועה מצולם (דו"ח אוטומטי) או דו"ח שניתן בהדבקה / הצמדה לרכב.

קנסות מסוג זה ניתנים בגין ביצוע עבירות שחומרתן קלה, כמו עבירות חניה או עבירות מהירות (בהתאם לסוג הכביש  – מהיר, עירוני, בינעירוני), והדו"ח הניתן כולל הודעה מפורטת אודות העבירה בציון שיעור הקנס שנקבע.

דו"ח מסוג הזמנה לדין – בו מצוין תאריך הזימון למשפט.

קנסות תעבורה יכולים להינתן באחד משלושה אופנים:

דו"ח ידני – נמסר על פי רוב לנהג ידנית, במועד ביצוע העבירה, או נשלח בדואר רשום, וכולל פרטים על נסיבות ביצוע העבירה, מועדה ומקום ביצועה, פרטי הרכב והנהג וסעיף החיקוק הרלוונטי.

הדו"ח משמש בו בעת ככתב אישום וכהזמנה לדין, כאשר סרוב לקבלו או לחתום עליו אינו פוטר מחובת ההתייצבות בפני בית המשפט.

חתימה על הדו"ח מהווה אישור אימות מסירה בלבד ואין בה משום הודיה בפרטי העבירה.

דו"ח מחשב – ניתן על בסיס צילום הרכב שביצע עבירת תנועה. דו"ח כזה נשלח בדואר רשום לבעלי הרכב, אשר מואשם כברירת מחדל בביצוע העבירה אלא אם יוכיח שבאותה שעה נהג ברכב אדם אחר. משקל הדו"ח הינו של כתב אישום והזמנה לדין כאחד.

במידה והנאשם לא התייצב לדיון, נתונה בידי בית המשפט, במרבית העבירות, סמכות לדון שלא בפניו.

כתב אישום בצירוף הזמנה – ניתן בעבירות חמורות, בנסיבות של תאונות דרכים ובפרט כאשר התקיימה חקירה משטרתית.

כתב האישום, הנשלח בדואר רשום או ניתן במסירה ידנית על ידי שוטר, מפרט את סעיפי החוק והעבירות בהן מואשם הנהג ומצורפת אליו הזמנה להתייצב לדיון.

כיצד לנהוג עם קבלת הקנס?

בדו"ח ברירת קנס – במעמד מתן הדו"ח על ידי השוטר מומלץ למסור תגובה עניינית ועובדתית באופיה, מבלי להיקלע לויכוח עם השוטר, ולוודא שהתגובה נרשמה ותועדה כהלכה.

לאחר מכן נדרש הנהג לחתום על הדו"ח – חתימה המהווה אישור לאימות המסירה בלבד.

בידי הנקנס, המבקש לבטל את הודעת תשלום הקנס, עומדות כעת מספר אפשרויות:

בקשה להישפט

בדו"ח התעבורה גופו מצויינת אפשרות ערעור על העבירה ובקשה להישפט בגינה בבית המשפט, אותה יש להגיש תוך תשעים יום ממועד המצאת הודעת תשלום הקנס.

פניה למשפט כדאית במקרים בהם הנקנס סבור שנפלה טעות בפרטי הדו"ח או בעצם נתינתו על ידי השוטר.

מועד המשפט ייקבע תוך שנה מיום קבלת ההודעה על הרצון להישפט. הזמנה לדין תישלח בדואר רשום, בצירוף אישור מסירה, כאשר סירוב לחתום עליה (כפי שדווח ע"י מוסר ההזמנה) אינו פוטר את הנקנס מהצורך להופיע בפני בית המשפט.

עם הגשת הבקשה להישפט מושהים באופן אוטומטי רישום ההרשעה, מנגנון של כפל קנס ופרוצדורה של רישום נקודות.

הרשעה בבית המשפט מחייבת בתשלום הקנס כפי שצוין בהודעת התשלום, כשבידי הערכאות נתונה הסמכות להגדיל את גובה הקנס.

על החלטת בית המשפט ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין בצירוף בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין עד למועד הדיון בבקשה, אשר נתונה לשיקול דעת בית המשפט.

בנוסף, עומדת בפני הנאשם אפשרות להגיש ערעור על פסק הדין לבית משפט מחוזי, תוך פרק זמן של ‏45 ימים ממועד מתן פסק הדין.

בקשה לביטול הקנס או המרתו לאזהרה

במידה ובחר הנקנס בדרך זו, עליו להגיש את הבקשה עד 30 יום ממועד המצאת הודעת תשלום הקנס – בדואר רשום או תוך 60 יום ממועד המצאת דו"ח מצולם (אוטומטי) – בפניה למשטרה או באמצעות האינטרנט.

אופציה זו דורשת הכנת תיק משפטי, איסוף המסמכים הרלוונטיים וצירוף מכתב המפרט נימוקים והגנות אפשריות, כולל הגשת ראיות סותרות, ולכן למי שבוחר בה מומלץ להסתייע בשירותי עורכי דין מן התחום הפלילי, המתמחים בדיני תעבורה.

לפרטים ליחצו: עורך דין לתעבורה

עורכי דין מהתחום מצליחים לבטל לא אחת דוחו"ת שנפל בהם פגם הנובע מרשלנות השוטר בעריכת הדו"ח, כשלים פרוצדורליים (כמו סימוני תמרורים בלתי תקינים) וליקויים בחומר הראיות (במיוחד בדו"חות מצולמים הדורשים תהליך תיעוד שאין בו דופי).

מאחר ובידי המשטרה לא נתונה סמכות לבטל או להפחית קנס, ניתן להגיש לראש לשכת התנועה במשטרה באזור ביצוע העבירה בקשה להמיר את הדו"ח באזהרה או לגנוז אותו כליל, תוך הצגת נימוק הגיוני וממשי לביטול.

בין הסיבות המוכרות לביטול דו"ח ניתן למנות:

 • בעבירות טכניות – היעדר היסטוריה של ביצוע העבירה האמורה בתקופה של שנתיים טרם ביצועה הנוכחי ובנוסף נדרש, כי הליקויים שאותרו תוקנו בהקדם.
 • בעבירות תעבורה – במידה ושיקולים פסולים עמדו בבסיס הודעת תשלום הקנס או שניתנה ללא צידוק ענייני או בניגוד למדיניות מחלקת התנועה במשטרה.
 • סיבות נוספות לביטול הדו"ח: מדובר בעבירה קלה והמבקש אינו בעל היסטוריה של עבירות תעבורה מסוג זה בשנתיים שלפני ביצוע העבירה האמורה;

כאשר העבירה נעברה מסיבות של פיקוח נפש או צורך חירום רפואי ובהתקיים נסיבות אישיות של המבקש המצדיקות ביטול הדו"ח (לשיקול גורמים רלוונטיים באגף התנועה במשטרה).

הודעה על ההחלטה תימסר למבקש בדואר.

התיישנות

משמשת כאחת הטענות המרכזיות לביטול דו"ח משטרה.

תקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לסוג העבירה ולדו"ח שניתן בגינה:

בדו"ח המבוסס על צילום – ניתן לפנות למשטרה בטענת התיישנות במידה והדו"ח לא נשלח בדואר רשום תוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה;

חצי שנה – כאשר העבירה נעברה על ידי רכב חדש או סוג רכב מסויים שנקבע בתקנות או עד שנה – כאשר הדו"ח הוסב לנהג אחר (במידה ומי שהרכב רשום על שמו הצליח להוכיח שלא נהג ברכב בשעת ביצוע העבירה).

לגבי כתב אישום והזמנה לדין – ניתן לטעון להתיישנות במידה והודעת תשלום הקנס הראשונה נשלחה בדואר רשום לאחר יותר משנה ממועד ביצוע העבירה.

במקרה של הסבת הדו"ח לנהג אחר נתונה שנה נוספת – סה"כ שנתיים ממועד ביצוע העבירה (לפי סעיף 225 א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982).

בקנס – פ"ד מוסא עיסא סלאמה נ' מדינת ישראל האריך את תקופת ההתיישנות משלוש שנים לעשר שנים וקבע, כי שליחת הודעות לחייב (בדואר או באופן אחר) בחלוף עשור, מביאה להתיישנות העונשים בגין העבירה, כאשר כל הודעה חדשה מאפסת מחדש את שעון מירוץ ההתיישנות.

יש לכם שאלות? רוצים לבטל קנסות תעבורה? ליחצו לפניה: מרכז פניות נהגים ארצי

‏9 תגובות

 1. מיקי מלכה ב- 24 בספטמבר 2009 בשעה 15:22

  קיבלתי דוח בגין נסיעה בנתיב שמאל אולם השוטר כתב בטעות שנסעתי בנתיב ימין. יש עילה לבקשה לביטול או משפט? 2. איל דוידסון ב- 9 בנובמבר 2009 בשעה 21:55

  נהגתי ברכב של חבר, החבר קיבל דו"ח על של צילום מהירות גבוהה
  העברתי את הפרטים אלי וכתבתי שאיני מודה בביצוע העבירה.
  הדבר קרה לפני שנתיים האם חל על זה התיישנות? 3. לאה ב- 29 בדצמבר 2009 בשעה 22:31

  לפני חודש עברתי מצפון לאיזור המרכז, כל הזמן הזה אני גרה אצל חברים,כי לא מצאתי דירה להשכיר. בינתיים אני חונה את האוטו מתחת לבית שאני גרה עכשיו אצל חברים. לפני כניסה לרחוב יש תמרור האומר "חנייה מוטרת רק לבעלי תו חנייה 01"., מדרכה באיזור הבית לא צבוע בכלל ,ז.א אפורה. בינואר אני עוברת לרעננה ודוח קיבלתי ברמת גן. בעבר לא קיבלתי אף פעם שום דוח כלל. האם יש דרך לבטל את הדוח החנייה שקיבלתי מתחת לבית שאני גרה בו בינתיים. 4. רביב ב- 5 בינואר 2010 בשעה 3:38

  קיבלתי דוח ידני משוטר שתפס אותי נוסע ברוורס בכביש עירוני כי פיספסתי את הפנייה ימינה… עליי לשלם
  250 שח תוך 90 יום וללא נקודות לדברי השוטר. לאחר כחודש גיליתי כי התאריך שרשם השוטר שגוי ואינו תואם את היום בשבוע שרשום בדוח. כעת לא ניתן לחשב כראוי את טווח ה90 יום. מה עושים? 5. ביטול דוח תנועה ב- 31 בינואר 2010 בשעה 21:28

  יש את המדריך לביטול דוח תנועה, כל המידע הרלוונטי נמצא בו.
  אני ביטלתי בעזרתו ובאופן חוקי לחלוטין 2 דוחות ב 2009

  מלכה 6. […] לקרוא על ביטול קנסות עבורה מופיע בקטגוריות: בית משפט, חוקים, עורכי דין, עורכי […] 7. יאיר ב- 2 ביוני 2011 בשעה 14:56

  שלום רב,
  לפני כשנה קיבלתי דרישה לגביית קנס חניה לעיריית נתניה שמקורו לפני 16 שנים.
  ההודעה הגיע דרך משרד עו"ד שמונה ע"י העירייה לטפל.
  ניהלתי תכתובות ובקשות ערעור שבבסיסן עובדה פשוטה, לא ידוע לי שאי פעם הרכב המדובר היה בבעלותי או ברשותי.
  לא קיבלתי מענה לשאלתי על בסיס מה ולמה שויך רכב זה אלי ושאני מסרב לשלם את הקנס.
  אחרי מס' חלופות תכתובת קיבתי הודעה כי ערעורי אינו מאושר ושערעור נוסף שלי לא ייבדק ולא ייבחן.
  מרגע זה, חלה עליי חובת התשלום.
  האם זה עומד במבחן החוק? זו בריונות לשמה.
  איך ניתן ונכון להמשיך לטפל בנושא?
  בברכה
  יאיר 8. […] ימסר לרוכש, הוא רשאי לבטל את העסקה והסוחר חשוף לתשלום קנס בסך 150 אלף שקל. סוחר כמו סוחר, יודע לעקוף את הוראות החוק. […] 9. ביטול קנסות תעבורה - טיפים חינם ב- 15 במאי 2012 בשעה 14:12

  […] קנסות תעבורה אמורים לסייע למשטרה באכיפת הוראות החוק והתקנות באמצעות הטלת סנקציה כספית על המפר. […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.