בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

פיטורים שלא כדין – מתי ומדוע?

כל אחד מאיתנו, העובדים השכירים, יכול למצוא את עצמו מפוטר. אלה עובדות החיים. למעסיק שלך קיימת הזכות הבלעדית להחליט אם ומתי לפטר כל אחת ואחד מעובדיו. משכך, החוק ופסיקת בתי הדין לעבודה מחייבים את המעסיק לפטר עובדים בלהיך תקין וחוקי. במקרים בהם המעסיק אינו פועל לפע הוראות החוק, הוא חשוף לתביעות פיצויים עקב פיטורים שלא כדין.

קיימת זכות למעסיק לפטר עובדים לפי שיקול דעתו. יחד עם זאת, הליך פיטוריו של העובד חייב להתבצע לפי הוראות החוק ודיני העבודה.

על המעסיק להודיע בהודעה מוקדמת על ההחלטה לפטר, לזמן את העובד לשימוע מקדים ולשלם לו עבור רכיבי השכר השונים הקבועים בחוק.

ישנם מקרים מיוחדים שבהם בית הדין לעבודה יבטל את פיטוריו של העובד ויורה למעסיק להחזיר את העובד לעבודה. הליך מסוג זה קורה כאשר פיטוריו של העובד אסורים על פי החוק – פיטורים שלא כדין.

יש לציין כי ברוב המקרים בית המשפט אינו כופה על המעסיק את מניעת פיטוריו של העובד, אלה יפסוק לעובד שפוטר שלא כדין פיצויים בהתאם לנסיבות השונות של המקרה.

להלן נציג דוגמאות של פיטורין שלא כדין אשר עוגנו בחקיקה ובפסיקה בבתי המשפט בישראל.

פיטורין ללא זכות שימוע

זכות השימוע לפני פיטורים אינה מעוגנת באופן מפורש בחוק או בתקנה, אלא מדובר ביציר פסיקת בתי המשפט.

בשורה ארוכה של פסקי דין הביע בית הדין לעבודה עמדתו ולפיה חובת תום הלב השוררת במעמד פיטורי העובד, מחייבת התייחסות המעביד לנימוקי הפיטורים, ומתן הזכות לעובד לטעון טענותיו לעניין הפיטורים.

למרות הדעה הרווחת כי הזכות קיימת רק במגזר הציבורי, מעיון בפסיקה עולה כי חובה זו חלה על כל מקרה בו מעביד מבקש לסיים את עבודתו של עובד והיא חלה על כל מעביד הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי למעט מקרים בהם העובד מועסק לתקופה קצובה וידועה מראש.

כמו כן, על המעביד לערוך שימוע לעובד תוך שהוא מוסר לעובד הודעה מוקדמת על עריכת השימוע תוך ציון עיקרי הטענות שיש לו כלפי העובד, הסיבות והנסיבות לפיטורים, על מנת שהעובד יוכל להתכונן ולהתגונן מפני הטענות אשר הועלו כנגדו כל זאת בכדי שיוכל למנוע את הפיטורים.

השימוע יתקיים בפני גורם מוסמך מטעם המעביד. כמו כן יש לנהל פרוטוקול בזמן השימוע אשר העתק ממנו ימסר לעובד.

העובד רשאי להיות מלווה בשימוע על ידי חבר, בן משפחה או עורך דין המתמחה בדיני עבודה אשר יתפקד כנציג מטעם העובד.

במהלך השימוע על המעסיק לשמוע את דבריו של העובד, בצורה כנה, בטרם קיבל החלטה סופית על פיטוריו, ולא די בלקיים הליך השימוע רק למראית עין בלבד.

אי לכך, לא ניתן לסיים הליך שימוע בהודעת פיטורים. רק לאחר קיום הליך השימוע יוכל המעביד לדחות את טענותיו של העובד ולנמקן ולמסור לעובד הודעת פיטורין.

מקרה מהפסיקה: עובד זומן לשימוע תוך כוונה לפטרו למחרת היום. נקבע כי במערכת יחסי עבודה בכלל, ובוודאי במערכת יחסים ארוכת שנים ייתן המעסיק לעובד המועמד לפיטורים פרק זמן סביר קודם השימוע, על מנת שיוכל להיערך באופן ראוי להשמעת טענותיו.

התראה כה קצרה של יום אחד עלולה להותיר את הרושם כי החלטתו של המעסיק מוגמרת. גם אם העובד לא דרש בפועל פרק זמן נוסף להיערכות לשימוע אין בה כדי לפטור את המעסיק.

על מעסיק ליתן לעובד זכות הוגנת ואמיתית להיערך לישיבת השימוע בעניינו.

קיראו בהרחבה: על יחסי עובד מעביד לפי חוק

פיטורי עובדת בהריון

מעסיק אינו יכול לבצע פיטורי עובדת בהריון אלא בתנאים מסוימים ומיוחדים הקבועים בחוק ובתקנות הנלוות לו, להלן התנאים:

  • אם עבדה במקום עבודתה פחות משישה חודשים.
  • אם עבדה במקום עבודתה למעלה משישה חודשים, נדרש המעסיק להגיש בקשה מיוחדת לשר הכלכלה בבקשה לאשר את הפיטורין, בה הוא יידרש להוכיח כי פיטורי העובדת אינם קשורים ולו בקשר חלקי לעובדת היותה של העובדת בהריון.

במקרה בו עובדת בהריון פוטרה ללא מתן היתר כאמור, על העובדת להגיש תלונה כנגד מעסיקה למשרד הכלכלה, כמו גם תביעה לבית הדין האזורי לעבודה השוכן באזור בו מתנהלת עבודתה של העובדת.

במסגרת תביעת העובדת, עליה לדרוש פיצויים מוגדלים, פיצויים בגין עוגמת נפש, שכר עבודה מיום הפיטורין עד ליום הלידה בפועל וכו'.

במקרה שנדון בבית הדין לעבודה, עובדת שהודיעה על הריונה פוטרה מעבודתה בו ביום ומבלי שהתקבל היתר לפיטוריה על ידי הממונה.

נקבע כי התובעת פוטרה שלא כדין ועל כן יש לפסוק פיצויים עונשיים על הפלייתה בשל עצם היותה בהריון.

לתובעת אף לא נערך שימוע כדין ולא ניתנה לה האפשרות להעלות את טיעוניה או להתגונן כנגד הטענות שהועלו כלפיה. טענת המעסיק כי לא היה שבע רצון מכישוריה לא הוכחה ונקבע כי הינה טענה זו הינה חסרת כל בסיס.

מעבר לכך, הודגש כי עסקינן במעביד ציבורי, שממנו מצופה לפעול על פי כללי מינהל תקינים.

בית הדין פסק לזכותה פיצוי של 52 אלף ש"ח בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ופיצוי נוסף בגובה של למעלה מ-110,000 ש"ח בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה בין היתר בשל פיטוריה בחוסר תום לב וללא עריכת שימוע כדין.

כמו כן נפסקו לטובתה זכויות נוספות בשל הפרת חוק עבודת נשים, כגון פיצוי בגין אובדן שכר בתקופת איסור הפיטורים שלאחר חופשת הלידה, והוצאות משפט בסך 11,200 ש"ח.

קיראו בהרחבה: זכויות עובדת בעת שמירת הריון

קיימות עוד דוגמאות רבות לפיטורין שאינם כדין ולכן מומלץ להיוועץ עם עו"ד בתחום דיני העבודה לאחר שפוטרת ממקום עבודתך.

כפי שראינו, ישנם מקרים בהם מעסיקים אינם פועלים כדין ומפטרים את העובד, שהינו בדרך הכלל הצד החלש, באופן שאינו תואם את הוראות החוק.

על אף הקשיים של העובד לאחר הפיטורין, עליו לעמוד על זכויותיו גם אם זה כרוך בהגשת תביעה כנגד המעביד לבית המשפט.

לקבלת יעוץ משפטי במקרה של פיטורים שלא כדין ניתן לפנות למוקד
הסיוע של פורטל זכויות העובדים, בטלפון: 072-334-2000

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.