בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

כיצד להמנע מהליכי הוצאה לפועל באמצעות הסדר חובות

לשכות ההוצאה לפועל בישראל עמוסות בתורים גדולים של תיקים הנפתחים מדי יום, בעקבות חובות כספיים של אנשים פרטיים, חברות ובעליהן. להלן סקירה משפטית אודות הדרכים להמנע מהליכי הוצאה לפועל באמצעות הסדר חובות.

תקופת המיתון הכלכלי העצימה את מימדי התופעה של היקלעות אנשים פרטיים ועסקים לחובות, אשר אין ביכולתם להביא לפירעונם.

נטל המשכנתא, חובות לספקים, בנקים, שלטונות המס ורשויות מקומיות, מצטברים לא אחת לכדי חובות מאמירים ותופחים, אשר יוצאים מכלל שליטה מבלי שתיוותר בידי בעל החוב אפשרות פיננסית לכסותם.

הדרכים המקובלות אותן מעמיד החוק לרשות הנושה לצורך גביית חובות, הינן פתיחת תיק הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, פירוק חברה או כינוס נכסים.

בואו לקרוא בהרחה בנושא גביית חובות באמצעות הוצאה לפועל

הליכים אלה, אשר נפתחים על ידי נושי החייב או ביוזמת החייב עצמו, כרוכים בבירוקרטיה רבה וגוזלים זמן, משאבים ותעצומות נפש משני הצדדים.

דרך חלופית בניסיון ליישוב חוב כספי הנה הגעה להסדר חובות עם הנושים.

אלטרנטיבה זו מציעה פתרון נוח של סגירת החובות באופן אלגנטי ובפריסה הדרגתית, מבלי שהחייב יחיה תחת איום שוטף של נקיטת הליכים נגדו ותוך קיום יתרון לנושים, ביצירת סיכוי ריאלי לפירעון החוב באופן מדוד, בתשלומים קצובים.

סיוע משפטי של עורך דין המתמחה בתחום, מקנה אפשרות לגיבוש הסדר אפקטיבי והוגן עבור שני הצדדים: לחייב נפתח צוהר לפתיחת דף חדש וחופשי בחייו, תוך מחיקת חובות העבר וחיסכון בריביות הגבוהות, הנגבות במסגרת הוצאה לפועל.

לנושה מאידך, ניתנת אפשרות ממשית להיפרע את חובו בהדרגה, ללא צורך לנהל הליכי הוצאה לפועל מתמשכים ויקרים.

גיבוש הסדר חובות – פתרון המאפשר להימנע מניהול הליכי הוצאה לפועל

ככלל, נהוג להבחין בין חובות אישיים, שצבר אדם פרטי לנושים או לבנקים לבין חובות של מקום העסק שבבעלותו – חברה בע"מ.

הסדר חובות אישי

בחוב אישי, כמו חוב כספי כלפי הבנק בגין אי עמידה בתשלומי משכנתא, הלוואה או חריגה ממסגרת אשראי, מומלץ לנסות להסדיר את החוב בהקדם, לאחר קבלת מכתב מטעם הבנק וטרם העברת הנושא לטיפול עורך דין חיצוני מטעם הבנק ופתיחת תיק הוצאה לפועל.

הבנקים מעודדים גיבוש הסדרי חוב בתנאים מסוימים, מאחר והסדרים אלה חוסכים עבורם הוצאות כספיות גבוהות הכרוכות בניהול הליך משפטי.

אמנם, ניתן לנסות לגבש הסדר חוב באופן עצמאי מול פקיד הבנק אך מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי בנושא מטעם עורך דין.

בא כוח, ששכר החייב, יפעל כשלוחו מול עורך הדין של הבנק וייצג את האינטרסים של מרשו בהליך מול הבנק, אשר מצוי בעמדת כוח ועליונות.

הסדרי חובות לעסקים וחברות

במצב בו נקלעת חברה לחובות, רואה בה החוק אישיות משפטית נפרדת ואינו יורד לכיסיהם הפרטיים של מנהלי החברה או בעלי מניותיה, לצורך פירעון החוב.

אלה בנסיבות מיוחדות, המאפשרות לעשות כן, כאשר מתקיים חריג "הרמת מסך", שתכליתו למנוע מצבי שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת.

במקרים אלה, חשוב לא להתחמק מהנושים אלא לשתף עמם פעולה ולנסות לקדם יחד הסדר פריסת חוב, המשרת את מטרות שני הצדדים.

כאשר ניסיון זה אינו עולה יפה, פונים הנושים לנקיטת הליכים משפטיים לצורך פירעון החוב ובהם פתיחת תיק הוצאה לפועל.

אישור בקשה להקפאת הליכים לתקופה מסוימת, אותה מגיש בעל החוב לבית המשפט, במטרה לשקם את העסק, תעניק לו הגנה מסוימת מפני הנושים.

לצורך כך יש להוכיח, כי תוכנית ההבראה הינה ישימה ונועדה להביא לפירעון החוב.

הסיכוי לאישור הבקשה יגבר ככל שהסכמת הנושים להסדר החובות, שהוצע להם, הינה נרחבת יותר.

סיוע משפטי מטעם עורך דין בגיבוש הסדר חובות

בהגעה להסדר חובות עם נושים מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי מטעם עורך דין, המתמחה בדיני הוצאה לפועל.

עורך הדין ילווה את בעל החוב לאורך ההליך, ייעץ לו ויגן על האינטרסים שלו.

משרדי עורכי דין הפועלים בתחום, מתמחים בגיבוש הסדרי חובות והסדרי הבראה עבור אנשים פרטיים, עסקים וחברות, שנקלעו לקשיים פיננסיים.

לאורך התהליך נעזרים עורכי הדין בסיוע מקצועי של כלכלנים, רואי חשבון ועוד, ופועלים להגנה על בעל החוב מפני סנקציות בהן נוקטים הנושים, לרבות ביטול הטלת הגבלות על חשבון בנק והוצאת צווי מאסר ו/או צו עיכוב יציאה מהארץ.

בניהול משא ומתן לצורך הגעה להסדר חובות נודעים לקבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין מספר יתרונות בולטים:

תרומה למאזן הכוחות בין הצדדים – על פי רוב מתנהל המו"מ עם גופים גדולים וחזקים, המיוצגים על ידי באי כוח משל עצמם. עורך דין מטעם החייב יפעל לייצוג האינטרסים שלו בהליך מול עמדת הכוח של הבנק או הנושה ולגיבוש פתרון מהיר ומופחת נזקים עבור בעל החוב.

במקרה של ריבוי נושים ידע עורך דין מיומן להוביל בהצלחה ניהול משא ומתן מקביל עם מספר נושים, בניסיון לגבש הסדר חובות כולל. זאת אגב תיחור הנושים בינם לבין עצמם – להקדמת נושים אחרים ופירעון החוב.

עורך הדין בקיא בדינים ובחוקים בתחום ולפיכך ישכיל לגבש הסדר חוב אפקטיבי והוגן עבור בעל החוב, בעל תוקף ונפקות משפטית.

על בסיס השכלתו המשפטית, הוותק והניסיון שצבר, ינחה עורך הדין את החייב לגבי התמודדות עם כונס הנכסים והערכאות, המעורבים לא אחת בהליך.

פסקי דין בנושא הוצאה לפועל והסדרי חובות

בפסק דין ע"א 3144/09 האוניברסיטה העברית נ' פריג' נטלי, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בחודש יוני השנה, נידון הסדר חוב, שנעשה בין החייב לבין הזוכה לאחר תחילת ביצוע פסק הדין במערכת ההוצאה לפועל.

יצוין, כי בהגעה להסדר חוב לאחר שנפתח תיק הוצאה לפועל ובמסגרת גיבוש הסכם כתוב בעניין, מתחייב הזוכה להימנע מנקיטת פעולות גבייה בתיק כל עוד החייב עומד בהסכם ונושא בנטל התשלומים, כאשר בהסדרת התשלום האחרון יסגר התיק כנגד החייב.

הגעה להסדר כזה מקלה על הזוכה וחוסכת ממנו את הצורך בנקיטת צעדים להנעת התיק ולגביית החוב תוך תשלום אגרות, הנדרשות בהגשת בקשות שונות.

במקרה זה אישר בית המשפט את החלטת ראש לשכת ההוצאה לפועל לקבל טענת "פרעתי", שהגיש החייב.

בית המשפט צידד בהסדר החוב, שנקבע בין הצדדים לפיו, התחייב החייב לשלם סכום מופחת בשני תשלומים ופסק, כי התנהגות הזוכה בנסיבות העניין לימדה על הסכמתו להשהיית התשלום השני וביצועו באיחור, כפי שהתבקש על ידי החייב.

לכן נפסק כי, החייב עמד בהסדר החוב ופרע את חובו כנדרש.

תגובה אחת

  1. […] נוספות על חופש התנועה הן האיסור על יציאה מהארץ של אדם אשר שקע בחובות (ראה חוק ההוצאה לפועל) ו/או איסורים מסוימים על יהודים […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.